Jeanne van den Camp

Jeanne van den Camp (Secretaris), werkzaam in de zorg en als docent aan een school.
In bestuur van de VA voor een deel van de secretaristaken (o.a. de mail en nieuwe leden).
Bezorgd door eigen ervaring (en in zeer nabije kring) met antidepressiva, in deze vereniging.