Over ons

Wij zetten ons als Vereniging Afbouwmedicatie in voor de toegang tot en de vergoeding van afbouwmedicatie voor alle patiënten. Ook willen wij dat er meer bekendheid komt over de problemen waar patiënten bij het afbouwen van hun medicatie tegenaan lopen en dat de mogelijkheid er is om geleidelijk af te bouwen, met een zo laag mogelijke dosering.

Om onze doelen te bereiken, hebben wij bijvoorbeeld:

  • een petitie aan de vaste Kamercommissie van VWS in de Tweede Kamer aangeboden, en
  • voeren wij op dit moment gesprekken met zorgverzekeraars, het Ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland.

Houdt onze Nieuwspagina en Facebookpagina goed in de gaten voor onze andere/toekomstige activiteiten.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Bestuurders ontvangen geen bestuursvergoeding.

De Adviesraad wordt gevormd door:

De Adviesraad is klankbord voor het bestuur van de vereniging waardoor medische informatie geverifieerd kan worden en uitlatingen daarover door de vereniging vooraf gecontroleerd zijn door specialisten. Ook de leden van de Adviesraad ontvangen geen bestuursvergoeding.