Afbouwmedicatie

Stoppen met medicijnen zoals antidepressiva, antipsychotica en slaap- en kalmeringsmiddelen zoals benzodiazepines alsook met pijnmedicatie is niet zo eenvoudig. Uit de praktijk blijkt dat dat vaak niet lukt. Patiënten krijgen soms last van zogeheten onttrekkingsverschijnselen die hele hevige vormen kunnen aannemen (zelfs tot zelfdoding).

Op de website van de Depressievereniging staat uitgebreid beschreven waar je als patiënt tegenaan kunt lopen. Zie daarvoor www.depressievereniging.nl. Patiënten ervaren de klachten van verkeerd afbouwen aan den lijve. De gevolgen van onttrekkings­verschijnselen kunnen mild zijn maar ook heel ernstig. Ze variëren van een beetje hoofdpijn tot langdurig slecht functioneren, tot ziekmelding en niet kunnen werken, tot crisissituaties die leiden tot opnames in een ziekenhuis en zelfs tot zelfmoord­pogingen. De ervaringen in dit rapport laten hiervan voorbeelden zien. Met afbouwmedicatie kan tot op de milligram nauwkeu­rig de dosis bepaald en aangepast worden aan de behoeften van de patiënt waardoor onttrekkingsverschijnselen beheersbaar worden en afbouwen of stoppen weer echt mogelijk wordt.

Luister voor meer informatie naar de Argosuitzending waar het probleem heel helder wordt uitgelegd. Hulp bij het afbouwen van antidepressiva met taperingstrips. Argos, NPORadio1, 2 december 2017. NPO Radio 1 – Argos; Podcast: http://bit.ly/2BtbGT5.

In onze petitie die op dinsdag 30 januari 2018 is aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), staat het probleem ook nog eens uitgebreid beschreven. Er zijn ruim 400 ervaringsverhalen en reacties van patiënten en behandelaars in deze petitie opgenomen. Met de petitie beogen we te bereiken dat afbouwmedicatie voor onze achterban beschikbaar komt en vergoed wordt door zorgverzekeraars.

Op dit moment is Regenboog Apotheek Bavel de enige apotheek die de afbouwmedicatie levert. Die doet dat in de vorm van zogeheten ‘taperingstrips’ waarin per dag de juiste, op maat van de patiënt gemaakte, medicatie is verpakt. Voor meer informatie zie ook Cinderella en Taperingstrip.

Bekendheid en vergoeding

De Vereniging zet zich er voor in om de belangen van haar leden te behartigen, onder meer door meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid van afbouwmedicatie en door te lobbyen voor adequate vergoeding van afbouwmedicatie voor alle patiënten.

Op dit moment vergoedt alleen DSW als zorgverzekeraar de afbouwmedicatie. Die vergoeding is een beetje raar geregeld omdat vergoeding van afbouwmedicatie wordt gebaseerd op de aanspraak op ‘magistraal, door een apotheker bereide geneesmiddelen’. Magistraal bereid betekent dat er geen standaard, geregistreerde, verpakking van het geneesmiddel in de juiste dosering beschikbaar is en daarom, afgestemd op de behoeften van de patiënt, steeds een dosering van dat geneesmiddel op maat voor de patiënt moet worden gemaakt.

Magistraal bereide geneesmiddelen komen volgens de Zorgverzekeringswet voor vergoeding in aanmerking als daarbij sprake is van rationele farmacotherapie. Rationele farmacotherapie wordt door Zorginstituut Nederland gedefinieerd als:

In een voor de patiënt geschikte vorm (dat staat bij afbouwmedicatie vast). Waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en dat tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering (stoppen van medicijngebruik of aanzienlijke vermindering van de dagelijkse dosis kan niet anders dan als het meest economisch voor de zorgverzekering worden beschouwd).

Zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland houden op dit moment vergoeding van afbouwmedicatie tegen doordat zij stellen dat de werkzaamheid en effectiviteit van afbouwmedicatie niet zou blijken uit wetenschappelijke literatuur. In onze petitie hebben wij uitgelegd waarom dat geen goed argument is om vergoeding te weigeren. Het lijkt bovendien wel heel erg spijkers op laag water zoeken om te stellen dat het niet bewezen is dat het in kleinere dan geregistreerde stapjes afbouwen van een geneesmiddel al dan niet leidt tot afbouwen of stoppen.

Wij denken dat we vooral niet tegen moeten houden dat patiënten op deze wijze willen stoppen of afbouwen, als ze maar stoppen of afbouwen!