Afbouwmedicatie

Stoppen met medicijnen zoals antidepressiva, antipsychotica, slaap- en kalmeringsmiddelen en pijnmedicatie is niet zo eenvoudig. Uit de praktijk blijkt dat het niet altijd lukt om af te bouwen met deze medicatie. Patiënten krijgen soms last van zogeheten onttrekkingsverschijnselen die hevige vormen kunnen aannemen. Het is van belang dat patiënten die last krijgen van ontrekkingsverschijnselen geleidelijk afbouwen met een zo laag mogelijke dosering. De laagste reguliere dosering die wordt gemaakt is nog steeds te hoog om langzaam te kunnen afbouwen.

Met afbouwmedicatie kan tot op de milligram nauwkeurig de dosis bepaald en aangepast worden aan de behoeften van de patiënt, waardoor onttrekkingsverschijnselen beheersbaar worden en afbouwen of stoppen weermogelijk wordt. Het probleem is dat afbouwmedicatie vaak niet vergoed wordt en nog te weinig bekend is bij velen.

Op de website van de Depressievereniging staat uitgebreid beschreven waar je als patiënt tegenaan kunt lopen als het afbouwen met de reguliere doseringen niet lukt. Zie www.depressievereniging.nl. De gevolgen van onttrekkingsverschijnselen kunnen mild zijn maar ook heel ernstig. Ze variëren van een beetje hoofdpijn tot langdurig slecht functioneren, ziekmelding, crisissituaties die leiden tot opnames in een ziekenhuis en in een aantal gevallen zelfs tot zelfdoding.

Luister voor meer informatie naar de uitzending van Argos waar het probleem helder wordt uitgelegd (‘Hulp bij het afbouwen van antidepressiva met taperingstrips’, Argos, NPO Radio 1, 2 december 2017).

In onze petitie die op dinsdag 30 januari 2018 is aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), staat het probleem ook nog eens uitgebreid beschreven. Er zijn ruim 450 ervaringsverhalen en reacties van patiënten en behandelaars in deze petitie opgenomen. Met de petitie beogen we te bereiken dat afbouwmedicatie voor patiënten beschikbaar komt en vergoed wordt door zorgverzekeraars.

Op dit moment is Regenboog Apotheek Bavel de enige apotheek die de afbouwmedicatie levert. De Regenboog Apotheek maakt lagere doseringen van medicijnen dan de doseringen die beschikbaar zijn en verpakt deze in een taperingstrip. In een taperingstrip is per dag de juiste en op maat van de patiënt gemaakte medicatie verpakt. Voor meer informatie hierover: zie Cinderella en Taperingstrip.

Vergoeding

Op dit moment wordt de afbouwmedicatie door de meeste zorgverzekeraars slechts heel beperkt vergoed.

De vergoeding van afbouwmedicatie wordt gebaseerd op de aanspraak op ‘magistraal, door een apotheker bereide geneesmiddelen’. Magistraal bereid betekent dat er geen standaard geregistreerde verpakking van het geneesmiddel in de juiste dosering beschikbaar is en er daarom (afgestemd op de behoeften van de patiënt) steeds een dosering van dat geneesmiddel op maat voor de patiënt moet worden gemaakt.

Magistraal bereide geneesmiddelen komen volgens de Zorgverzekeringswet voor vergoeding in aanmerking als daarbij sprake is van rationele farmacotherapie. Rationele farmacotherapie wordt door Zorginstituut Nederland gedefinieerd als:

In een voor de patiënt geschikte vorm (dat staat bij afbouwmedicatie vast). Waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en dat tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering (stoppen van medicijngebruik of aanzienlijke vermindering van de dagelijkse dosis kan niet anders dan als het meest economisch voor de zorgverzekering worden beschouwd).

Zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland houden op dit moment vergoeding van afbouwmedicatie tegen doordat zij stellen dat de werkzaamheid en effectiviteit van afbouwmedicatie niet zou blijken uit wetenschappelijke literatuur. In onze petitie hebben wij uitgelegd waarom dat geen goed argument is om vergoeding te weigeren.

Wij denken dat we vooral niet tegen moeten houden dat patiënten op deze wijze willen stoppen of afbouwen, als ze maar stoppen of afbouwen!