De Vereniging Afbouwmedicatie maakt dankbaar gebruik van actieve leden die geen bestuur positie hebben, maar die de vereniging graag bijstaan bij de uitvoering van taken, bijvoorbeeld voor de stand op congressen, of voor voorlichting of lezingen over afbouwmedicatie..