Informatie voor patiënten
Antidepressiva, slaap-en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers en anti-epileptica, zijn medicijnen waar je meestal niet in een keer mee kunt stoppen. Veel mensen doen dit (zoals in de bijsluiter beschreven staat) stapsgewijs. Dit kan goed gaan, maar voor een deel van de mensen zijn de stappen te groot. Zij krijgen klachten tijdens het afbouwen, die we onttrekkingsverschijnselen noemen.

Meestal is dit te voorkomen of te verminderen door de stappen kleiner te maken met behulp van op maat gemaakte afbouwmedicatie. Deze bevatten lagere doseringen van het medicijn, waardoor het afbouwen geleidelijker gedaan kan worden.

Wilt u medicatie stoppen of verminderen en hebt u al eerder klachten gekregen bij het afbouwen?
Of bent u bezig met afbouwen en krijgt u klachten?

Dan kunt u het volgende doen:

  1. Maak een afspraak met uw behandelaar ( bijvoorbeeld uw huisarts of psychiater). In het geval van de huisarts: maak als het kan een zogenaamde dubbele afspraak, 20 i.p.v. 10 minuten.
  2. In deze lijst vind u alle medicatie waar afbouwmedicatie voor bestaat. Kijk of uw medicatie voorkomt in de lijst met beschikbare afbouwmedicatie.
  3. Zo nee: bespreek dan met uw behandelaar wat uw mogelijkheden zijn. Bij sommige medicijnen kan overgestapt worden naar een middel wat wel in lagere doseringen of afbouwmedicatie wordt gemaakt.
  4. Zo ja: Ga na of uw zorgverzekeraar de afbouwmedicatie vergoedt. Op www.regenboogapotheek.nl onder het kopje ‘zorgverzekeraars’ staat een overzicht. Belangrijk: maak kopieën van hetgeen u naar de zorgverzekeraar stuurt en vraag om een schriftelijke bevestiging.
  5. Bespreek met uw behandelaar welk schema u gaat volgen. Belangrijk is om afspraken te maken over regelmatige consulten, om u te kunnen begeleiden.
  6. Bespreek ook wat te doen bij optreden van klachten, bijvoorbeeld de mogelijkheid telefonisch te overleggen om het schema aan te passen.
  7. De behandelaar kan de bestelformulieren vinden op www.taperingstrip.nl (vooralsnog is Lyrica (pregabaline) alleen via www.taperingstrip.org te bestellen)
  8. Op de site staat de informatie voor het bestellen enz. De medicatie wordt overal in Nederland bezorgd via de post.
  9. Overweeg het lidmaatschap van de Vereniging Afbouwmedicatie; zo blijft u op de hoogte, kunt u vragen stellen en door ons gesteund worden tijdens het afbouwen. Bovendien steunt u ons daarmee in de strijd voor vergoeding.
  10. Houdt u ons ook scherp? Meld fouten in onze informatie en geef ons door als u denkt anderen met een tip te kunnen helpen! Over afbouwen moeten we nog veel leren!