Informatie voor Zorgverleners

 • U wilt met een patiënt spreken over het afbouwen van psychofarmaca; bijv. antidepressiva, of  opioïden
 • Of een patiënt vraagt u om zogenaamde afbouwmedicatie, omdat een vorige afbouwpoging is mislukt.  Dit is op maat gemaakte (magistraal bereide) medicatie in lagere doseringen dan de geregistreerde, om een geleidelijke afbouw mogelijk te maken.
 • Ook kan een patiënt zich melden met klachten tijdens het afbouwen (onttrekkingsverschijnselen), die het voorschrijven van afbouwmedicatie rechtvaardigen.

Wat kunt u doen

In feite is de begeleiding bij afbouwen niet heel ingewikkeld. Het draait om de observatie en het tijdig acteren op eventuele klachten. Een goede uitleg aan de patient, instructie voor zelf-monitoring (m.b.v. formulier bij medicatie) maken dit mogelijk.

 1. Nagaan of deze patiënt voldoet aan het criterium van het hebben van een of meerdere risicofactoren (pag. 3) voor het krijgen van onttrekkingsverschijnselen.
 2. We hebben een eenvoudig stappenplan gemaakt voor de beslissing over welke manier van afbouwen gekozen kan worden (HELP)
 3. Op www.taperingstrip.nl vindt u alle medicatie waarvoor afbouwmedicatie beschikbaar is.
  Let op: aan deze lijst worden telkens nieuwe medicamenten toegevoegd (op basis van de vraag vanuit de praktijk).
 4. In principe hoeft u tijdens het eerste consult alleen de keuze voor de eerste strip overeen te komen. Want het is een kwestie van afwachten hoe de patiënt hierop reageert.
 5. Hoewel wij strijden voor vergoeding via het basispakket van de zorgverzekering, is het nu voor de patiënt nog onzeker of zijn verzekering de kosten vergoedt. Zie onder ‘zorgverzekeraars’ op  https://www.regenboogapotheek.nl/mijnregenboogapotheek/regenboog-apotheek-bavel/
 6. DSW vergoedt de eerste 2 taperingstrips en de volgende strips na aanvraag. ENO alleen die voor SSRI’s en SNRI’s.
 7. Zorgverzekeraars zijn niet duidelijk over de noodzaak van een machtiging; laat de patiënt hier navraag naar doen
 8. Tot nu toe is er slechts een apotheek die deze afbouwmedicatie kan leveren; de Regenboog apotheek te Bavel. Deze apotheek heeft landelijke dekking.
 9. Let op; de rechter heeft vloeibare doseringen afgewezen als verplichte over-of tussenstap. (vonnis rechtbank )    .De KNMP heeft echter geweigerd dit te wijzigen in hun ‘Praktische toelichting Multidisciplinair Document’.
 10. Uitleg over de bestelprocedure en de benodigde bestelformulieren vindt u op www.taperingstrip.nl
 11. De medicijnen worden per post bezorgd bij de patiënt.
 12. Maak afspraken met uw patiënt over uw begeleiding gedurende het afbouwen.
 13. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid van een telefonisch consult bij het optreden van klachten en het aanpassen van het afbouwschema, bijvoorbeeld ‘stabiliseren’; d.w.z. een tijdje een bepaalde dosering handhaven totdat de klachten over zijn.
 14. Klachten tijdens afbouwen wijzen meestal niet op een terugval, maar op onttrekkingsverschijnselen. Ga terug naar de dosering waarbij nog geen klachten optraden en continueer dit bijv. 2 – 4 weken, totdat de klachten verdwenen zijn en de volgende stap gezet kan worden. Kies eventueel voor een langzamer schema.
 15. Vragen hierover of andere vragen (bijv. over ‘switchen’) kunt u stellen via pharder@regenboogapotheek.nl o.v.v naam, geb. datum, welke strip van welk medicament. Of bel 06-25072020
 16. Patiënten kunnen lid worden van de Vereniging Afbouwmedicatie voor €10 per jaar. Wij kunnen informatie geven, steun bieden en houden de leden op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen waaronder over de mogelijke vergoeding.
 17. Voor een overzichtelijke lijst van aanbevelingen voor de begeleiding zie het Multidisciplinair Document (pag.8)
 18. Vraag de Regenboogapotheek om een informatiepakket, waarin onder meer een ‘afbouwdagboek’ en een exemplaar van het tijdschrift over afbouwen ‘pillotalk’ tapering@regenboogapotheek.nl