Informatie voor Zorgverleners

 • U wilt met een patiënt spreken over het afbouwen van psychofarmaca; bijv. antidepressiva, of  opioïden
 • Of een patiënt vraagt u om zogenaamde afbouwmedicatie, omdat een vorige afbouwpoging is mislukt.  Dit is op maat gemaakte (magistraal bereide) medicatie in lagere doseringen dan de geregistreerde, om een geleidelijke afbouw mogelijk te maken.
 • Ook kan een patiënt zich melden met klachten tijdens of na het afbouwen (onttrekkingsverschijnselen), die het voorschrijven van afbouwmedicatie rechtvaardigen.

 

Wat kunt u doen

In feite is de begeleiding bij afbouwen niet heel ingewikkeld. Het draait om de observatie en het tijdig acteren op eventuele klachten. Een goede uitleg aan de patient, instructie voor zelf-monitoring (m.b.v. formulier of app bij medicatie) maken dit mogelijk.

 1. We hebben een eenvoudig stappenplan gemaakt voor de beslissing over welke manier van afbouwen gekozen kan worden (HELP)
 2. Kijk op www.medicijnkosten.nl welke lagere doseringen er geregistreerd zijn.
 3. De apotheker kan wellicht magistrale bereidingen leveren, die hij zelf maakt of bestelt bij een grootbereider
 4. De Transvaal Apotheek in Den Haag bereidt ook afbouwmedicatie voor patienten in de rest van het land.
 5. Op www.taperingstrip.nl vindt u alle medicatie waarvoor afbouwmedicatie beschikbaar is.
 6. Belangrijkste verschil met andere afbouwmedicatie: tot zeer lage doseringen beschikbaar.
 7. Staat het gezochte er niet bij? Mail ons via info@verenigingafbouwmedicatie.nl Soms is de afbouwmedicatie er al, maar staat die er nog niet bij. En anders kunnen we helpen zoeken naar een alternatief.
  Let op: aan deze lijst worden telkens nieuwe medicamenten toegevoegd (op basis van de vraag vanuit de praktijk).
 8. Uitleg over de bestelprocedure en de benodigde bestelformulieren vindt u op www.taperingstrip.nl
 9. In principe hoeft u tijdens het eerste consult alleen de keuze voor de eerste strip overeen te komen. Het is een kwestie van afwachten hoe de patient reageert.
 10. Toenemend populair: het adviesformulier in de bestelset (pag. 3)
 11. Er zijn ook zogenaamde switchstrips. (De schema’s van Psychiatrienet (commerciële partij) houden onvoldoende rekening met veilig in-en uitsluipen)
 12. In geval van protracted withdrawal worden goede resultaten geboekt met het tijdelijk herstarten van een heel lage dosering, bijv. 2 mg venlafaxine.

Verder van belang

 1. Hoewel wij strijden voor vergoeding via het basispakket van de zorgverzekering, is het nu voor de patiënt nog onzeker of zijn verzekering de kosten vergoedt. Zie onder ‘zorgverzekeraars’ op https://www.regenboogapotheek.nl/mijnregenboogapotheek/regenboog-apotheek-bavel/
 2. DSW vergoedt de eerste 2 taperingstrips en de volgende strips na aanvraag. ENO alleen die voor SSRI’s en SNRI’s.
 3. Zorgverzekeraars zijn niet duidelijk over de noodzaak van een machtiging; laat de patient hier navraag naar doen
 4. Tot nu toe is er slechts een apotheek die deze afbouwmedicatie kan leveren; de Regenboog apotheek te Bavel. Deze apotheek heeft landelijke dekking.
 5. Let op; de rechter heeft vloeibare doseringen afgewezen als verplichte over-of tussenstap. (vonnis rechtbank). De KNMP heeft echter geweigerd dit te wijzigen in hun ‘Praktische toelichting Multidisciplinair Document’.
 6. De medicijnen worden per post bezorgd bij de patiënt.
 7. Maak afspraken met uw patiënt over uw begeleiding gedurende het afbouwen.
 8. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid van een telefonisch consult bij het optreden van klachten en het aanpassen van het afbouwschema, bijvoorbeeld ‘stabiliseren’; d.w.z. een tijdje een bepaalde dosering handhaven totdat de klachten over zijn.
 9. Klachten tijdens afbouwen wijzen meestal niet op een terugval, maar op onttrekkingsverschijnselen. Ga terug naar de dosering waarbij nog geen klachten optraden en continueer dit bijv. 2 – 4 weken, totdat de klachten verdwenen zijn en de volgende stap gezet kan worden. Kies eventueel voor een langzamer schema.
 10. Vragen hierover of andere vragen kunt u stellen via pharder@regenboogapotheek.nl o.v.v naam, geb. datum, welke strip van welk medicament. Of bel 06-25072020

Aanvullende informatie

 1. Patiënten kunnen lid worden van de Vereniging Afbouwmedicatie à 10 euro eenmalig. Wij kunnen informatie geven, steun bieden en houden de leden op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen waaronder de mogelijke vergoeding en helpen bij klachtprocedures. Wij helpen ook niet-leden en e-mails worden elke dag binnen 24 uur beantwoord.
 2. Voor een overzichtelijke lijst van aanbevelingen voor de begeleiding zie het Multidisciplinair Document (pag.8)
 3. Vraag een informatiepakket met onder meer een voorbeeldstrip, folders aan via info@verenigingafbouwmedicatie.nl
 4. Hier kunt u ook een gratis exemplaar van het boek ‘Minder Slikken’ van psychiater Remke van Staveren aanvragen
 5. Er is inmiddels ook een Multidisciplinair Document Overige Antidepressiva  gelanceerd. Hierin worden risicovolle adviezen gegeven. Het laatste woord is er nog niet over gezegd; meerdere partijen tekenden protest aan.
 6. Veel afbouw-informatie is te vinden via de menubalk van www.vergoedingafbouwmedicatienu.nl, bijvoorbeeld informatie voor artsen