Informatie voor Zorgverleners

 • U wilt met een patiënt spreken over het afbouwen van psychofarmaca, opioïden zoals pijnstillers of anti-epileptica.
 • Of een patiënt vraagt u om zogenaamde afbouwmedicatie. Dit is op maat gemaakte (magistraal bereide) medicatie in lagere doseringen dan de geregistreerde, om een geleidelijke afbouw mogelijk te maken.
 • Ook kan een patiënt zich melden met klachten tijdens het afbouwen (onttrekkingsverschijnselen), die het voorschrijven van afbouwmedicatie rechtvaardigen.

Wat kunt u doen

 1. Nagaan of deze patiënt voldoet aan het criterium van het hebben van een of meerdere risicofactoren (pag. 3) voor het krijgen van onttrekkingsverschijnselen.
 2. We hebben een eenvoudig stappenplan gemaakt voor de beslissing over welke manier van afbouwen gekozen kan worden (HELP)
 3. In dit overzicht staan alle medicatie waarvoor afbouwmedicatie beschikbaar is.
  Let op: aan deze lijst worden telkens nieuwe medicamenten toegevoegd
 4. Hoewel wij strijden voor vergoeding via het basispakket van de zorgverzekering, is het nu voor de patiënt nog onzeker of zijn verzekering de kosten vergoedt. We werken aan een overzicht van zorgverzekeraars met hun beleid ten aanzien van afbouwmedicatie. Vooralsnog zal de patiënt de kosten in veel gevallen zelf moeten betalen.
 5. Tot nu toe is er slechts een apotheek die deze afbouwmedicatie kan leveren; de Regenboog apotheek te Bavel. Deze apotheek heeft landelijke dekking.
 6. Let op; de rechter heeft vloeibare doseringen afgewezen als verplichte over-of tussenstap. (vonnis rechtbank )    .De KNMP heeft echter geweigerd dit te wijzigen in hun ‘Praktische toelichting Multidisciplinair Document’.
 7. Uitleg over de bestelprocedure en de benodigde bestelformulieren vindt u op www.taperingstrip.nl
 8. De medicijnen worden per post bezorgd bij de patiënt.
 9. Maak afspraken met uw patiënt over uw begeleiding gedurende het afbouwen.
 10. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid van een telefonisch consult bij het optreden van klachten en het aanpassen van het afbouwschema, bijvoorbeeld ‘stabiliseren’; d.w.z. een tijdje een bepaalde dosering handhaven totdat de klachten over zijn.
 11. Vragen hierover of andere vragen (bijv. over ‘switchen’) kunt u stellen via pharder@regenboogapotheek.nl o.v.v naam, geb. datum, welke strip van welk medicament. Of bel 06-25072020
 12. Patiënten kunnen lid worden van de Vereniging Afbouwmedicatie voor €10 per jaar. Wij kunnen informatie bieden, steun bieden en houden de leden op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen waaronder over de mogelijke vergoeding.
 13. Voor een overzichtelijke lijst van aanbevelingen voor de begeleiding zie het Multidisciplinair Document (pag.8)