Het huidige bestuur is gekozen door onze leden.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
De werkzaamheden verrichten zij op vrijwillige basis.
De volgende bestuursleden treden op namens de Vereniging Afbouwmedicatie:

Pauline Dinkelberg – voorzitter
Tess Janssen – medeoprichter en bestuurslid
Bert van den Assem – communicatieadviseur
Frans de Lede – penningmeester

Medische Adviesraad

De Adviesraad is klankbord voor het bestuur van de vereniging waardoor medische informatie geverifieerd kan worden en uitlatingen daarover door de vereniging vooraf gecontroleerd zijn door specialisten. Ook de leden van de Adviesraad ontvangen geen vergoeding.

Dick Bijl – Huisarts, Epidemioloog, oud Hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin, President van de International Society of Drug Bulletins (ISDB)

Mark Horowitz (MBBS, BSc, BA, MSc, PhD) – Psychiatry Trainee and Researcher