De bestuursleden van de Vereniging Afbouwmediatie doen hun werk onbezoldigd, dat betekent dat zij geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Ook zijn er vrijwilligers die hun krachten belangeloos inzetten. Dat er toch kosten gemaakt worden, bijvoorbeeld reiskosten, kosten van juridische bijstand, abonnementen en drukwerk spreekt voor zich. De verenging zou meer willen en kunnen doen, maar de middelen zijn beperkt.

Daarom doen we een beroep op u: Steun onze vereniging met een eenmalige gift. De Anbi-erkenning maakt dit fiscaal aftrekbaar. Maak uw gewaardeerde maandelijkse of eenmalige gift over naar:

ANBI logo

Vereniging Afbouwmedicatie te Apeldoorn
Iban NL70RABO0326 737 766
Onder vermelding van “Gift“.

 (let op: contributie is niet fiscaal aftrekbaar)