Over medicijngebruik bestaat in ons land een levendige maatschappelijke discussie. Enerzijds klinkt de roep om goedkope medicatie, en anderzijds bestaat de trend medicijngebruik terug te dringen. Het afbouwen van medicatie waaronder psychofarmaca zoals antidepressiva en pijnstillers zoals Oxycodon speelt hierin een aparte rol. Niemand is tegen het terugdringen van medicijngebruik. De discussie concentreert zich hier op de manier waarop dit moet gebeuren. Experts zijn het erover eens dat professionele begeleiding en de toepassing van steeds kleinere doseringen voor sommige patiënten nodig zijn. De zogeheten ‘Taperingsstrips’ zijn op dit moment de enige mogelijkheid daarvoor. Niet alle zorgverzekeraars willen deze methode vergoeden.

Klik hier voor onze boodschap voor leden van de Tweede Kamer.