Hier vind u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat u vraag er niet bij?
Neem dan contact op met: info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Wat is afbouwmedicatie?

Afbouwmedicatie is medicatie die met kleine stapjes in dosisverlaging, vermindering en eventueel stoppen van medicatie mogelijk maakt.

Om welke medicatie gaat het?

Het gaat om psychofarmaca: antidepressiva, antipsychotica, slaap- en kalmeringsmiddelen en om pijnstillers of anti-epileptica.
Een volledig overzicht van de medicatie kunt u hier vinden.

Wat zijn ontrekkingsverschijnselen?

De medische term voor ontwenningsverschijnselen. Denk daarbij aan griepachtige verschijnselen, slaapstoornissen, misselijkheid, angst of depressieve gevoelens, hoofdpijn of trillen. Deze verschijnselen worden vaak ten onrechte aangezien voor een terugval. Voor een uitgebreider overzicht kunt u kijken op de pagina ‘afbouwmedicatie’.
Zie ook Depressie Vereniging.

Wat kan ik het beste doen als ik hier last van heb?

Ga naar uw behandelaar en bespreek de klachten. Mogelijk kan afbouwmedicatie u helpen deze klachten te verminderen.
Als u daarmee al gestart bent, moet het schema wellicht worden aangepast, bijvoorbeeld door tijdelijk te stoppen met het afbouwen en te stabiliseren.
Vraag tegelijkertijd uw behandelaar om meer frequente afspraken: goede begeleiding is heel belangrijk bij het afbouwen.

Welke afbouwmedthoden zijn er?

Er bestaan twee soorten afbouwmedicatie. Lagere doseringen in vaste vorm en lagere doseringen in vloeibare vorm.

  • Vloeibare afbouwmedicatie wordt afgeraden door professionals omdat het niet dosis vast is. (zie ‘afbouwmedicatie’ voor meer informatie hierover).
  • De afbouwmedicatie in vaste vorm wordt momenteel maar door een Apotheek in Nederland aangeboden onder de naam ‘Taperingstrips’. Hiermee wordt de dosering stapje voor stapje verlaagd.
  • Sommige zorgverleners bieden afbouwschema’s aan met geregistreerde doseringen. Dit werkt goed als iemand geen of weinig last heeft van ontrekkingsverschijnselen.
  • Let op: pas op met het breken van pillen zonder breeklijn, het verpulveren en afwegen op een microweegschaal, het tellen van korrels, het knippen van pleisters of met vloeibare doseringen in een heel lage dosis. Dit zijn allemaal manieren waarbij de kans op doseerfouten groot zijn.

Hoe weet ik of ik afbouwmedicatie nodig heb?

Wilt u stoppen met medicatie of de dosering verminderen, bespreek dit dan eerst met uw behandelend arts.
Risicofactoren die de kans op ontrekkingsverschijnselen vergroot zijn:

  • Eerdere stoppogingen zijn mislukt.
  • U gebruikt een hogere doseringen dan de minimaal effectieve dosering
    ten tijde van de behandeling hogere doseringen dan de minimaal effectieve (dit verschilt per medicatie, vraag aan uw behandelaar of dit bij u van toepassing is)
  • Als u de medicatie vergat of niet ingenomen heeft kreeg u klachten (ontrekkingsverschijnselen)?

Hoe kan ik afbouwmedicatie voorgeschreven krijgen?

Als afbouwen met de gangbare tabletsterktes niet lukt kunt u gebruikmaken van afbouwmedicatie op maat. Dit wordt momenteel maar door een Apotheek in Nederland gemaakt en aangeboden. Deze apotheek is toegankelijk voor iedereen. De apotheek stuurt uw medicatie naar uw huisadres.
Uw behandelaar zal daarvoor enkele formulieren moeten invullen. Deze vindt u op: www.afbouwmedicatie.nl

Wordt deze medicatie vergoed door de zorgverzekeraar?

De Vereniging Afbouwmedicatie voert op dit moment (april, 2019) een juridische strijd om zorgverzekeraars tot vergoeding van afbouwmedicatie te bewegen. Daarnaast voeren we gesprekken met politiek Den Haag om afbouwmedicatie in het basispakket op te nemen. Binnenkort vindt u een overzicht op onze website met daarin welke zorgverzekeraar afbouwmedicatie vergoedt en onder welke voorwaarden.

Er is namelijk onduidelijkheid over welke zorgverzekeraar afbouwmedicatie vergoed en onder welke voorwaarde. Van DSW en ENO is bekend dat zij de eerste twee maanden vergoeden (dit is voor sommige mensen voldoende om af te kunnen bouwen, voor andere niet) en wordt dit niet beperkt tot antidepressiva. Van VGZ is het ook bekend, voor antidepressiva. Andere zorgverzekeraars vergoeden vaak een maand voor de afbouw van Velafaxine van 37,5 naar 0.

Kan ik mijn zorgverzekeraar erop aanspreken?

Ja, dat kan. Vereniging Afbouwmedicatie stelde hier een stappenplan voor op, beschikbaar voor leden. In dit stappenplan staan de mogelijkheden beschreven en per stap is er een voorbeeldbrief toegevoegd.

Mijn behandelaar heeft nog nooit gehoord van afbouwmedicatie. Wat kan ik doen?

U kunt de behandelend arts de brief ‘informatie voor zorgverleners’ geven. Deze brief ontvangt u bijgevoegd aan de welkomstmail die u ontvangt na uw aanmelding als lid van onze vereniging. U kunt u behandelend arts ook op het ‘multidisciplinair document’ of de site www.afbouwmedicatie.nl wijzen. Tot slot kunt u uw behandelend arts naar onze website verwijzen. Daar staat ook informatie voor zorgverleners.

Wat moet ik doen als ik tijdens het afbouwen klachten krijg?

Ga dan terug naar uw behandelaar en bekijk samen of het afbouwen misschien langzamer moet gaan, u moet stabiliseren of dat tijdelijk terug moet naar een vorige dosering.
Uw behandelaar kan de benodigde medicijnen aanvragen. Maak meteen een afspraak met uw behandelaar voor een volgende evaluatie: begeleiding is heel belangrijk bij het afbouwen.

Ik heb al eerder een poging gedaan om af te bouwen of te stoppen, maar deze is mislukt. Wat kan ik het beste doen?

Bespreek dit met uw behandelaar. Als u last kreeg van onttrekkingsverschijnselen kunt u gebruik maken van afbouwmedicatie. Goede begeleiding is belangrijk bij afbouwen, maak daarom afspraken met uw behandelaar ter evaluatie en ga terug als u klachten krijgt.

Ik ben bezig met afbouwen en krijg verschijnselen die lijken op de klachten waarvoor die medicijnen waren voorgeschreven. Is dit een terugval?

Meestal niet. Waarschijnlijk gaat het om onttrekkingsverschijnselen. Door het te snel afbouwen van uw medicatie kunt u bijvoorbeeld depressieve gevoelens of gevoelens van angst ervaren. Bespreek dit met uw behandelaar en vraag bijvoorbeeld om afbouwmedicatie (om langzamer af te kunnen bouwen) of een aanpassing van uw afbouwschema.

Waarom gaat het zoveel over antidepressiva en minder over de andere medicatiegroepen?

In september 2018 is er het Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ uitgebracht, samengesteld door verschillende werkgroepen*. Dit document geeft ons handvatten om in gesprek te gaan met zorgverleners omdat hier belangrijke informatie in staat over de begeleiding bij het afbouwen die in principe alle medicatiegroepen gelden. Daarnaast geeft het ons ook handvatten om met zorgverzekeraars en politiek in gesprek te gaan betreft de vergoeding hiervan. Daarnaast is dit de grootste groep gebruikers van psychofarmaca namelijk 1,1 miljoen Nederlanders. Dit betekent zeker niet dat wij de andere groepen vergeten en dat die minder belangrijk zijn.

*Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Lid worden van Vereniging Afbouwmedicatie. Welke voordelen heeft dat?

Afbouwmedicatie is nog relatief onbekend. Met het lidmaatschap helpt u ons de bekendheid te vergroten en de belangen van de patiënten goed te vertegenwoordigen.
Ben u zelf aan het afbouwen? Dan kunt u daarnaast gebruik maken van documenten om uw eigen afbouwtraject te ondersteunen. Bovendien houdt de vereniging u via nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van vergoeding van afbouwmedicatie. Meld u hier aan als lid.