Lid worden

Lidmaatschap

Wij zijn dringend op zoek naar leden. Door uw lidmaatschap laat u zien dat de beschikbaarheid en vergoeding van afbouwmedicatie ook voor u heel belangrijk is. Met uw steun kunnen wij onze doelstelling nog beter verwezenlijken. Het lidmaatschap kost u slechts een tientje per jaar en wij kunnen daarmee nog slagvaardiger aan het werk om afbouwmedicatie meer bekendheid te geven en om voor vergoeding te lobbyen.

Vanzelfsprekend organiseren wij ten minste 1 maal per jaar een algemene ledenvergadering waarin wij netjes verslag uitbrengen van al hetgeen wij hebben gerealiseerd en hoe er met de financiën van de vereniging is omgesprongen. Ook brengen wij u dan van allerlei nieuws in het kader van afbouwmedicatie op de hoogte.

U kunt lid worden door het aanmeldformulier in te vullen.

Totaal: € -