Vereniging Afbouwmedicatie onderneemt juridische stappen om afbouwmedicatie vergoed te krijgen in het basispakket van de zorgverzekering. Om het doel te bereiken ondernemen wij ook lobby-activiteiten, zoals overleg met vertegenwoordigers van de politiek, de zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgautoriteiten.