Waar wil de vereniging vergoeding voor?

De Vereniging Afbouwmedicatie wil graag dat de lagere doseringen in tabletvorm vergoed wordt voor mensen die één of meer risicofactoren hebben op het krijgen van ernstige onttrekkingsverschijnselen. Deze risicofactoren staan beschreven in het Multidisciplinair document ‘afbouwen SSRI’s & SNRI’s, 2018.

Voor de vergoeding is het belangrijk dat de behandelaar in samenspraak met patiënt een schema kiest of maakt en dat deze door de zorgverzekeraar vergoed wordt.

Op dit moment is er maar een apotheek in Nederland die de lagere doseringen levert. Deze apotheek, de Regenboog apotheek in Bavel is voor iedereen in Nederland toegankelijk. De bestelde medicatie kan opgestuurd worden. Het maakt voor de Vereniging niet uit welke apotheek, leverancier of dat de farmaceutische industrie dit levert aan patiënten, zolang het maar vergoed wordt. Omdat vloeibare doseringen een groter risico van doseerfouten geven, willen wij graag dat patiënten met doseringen in vaste vorm kunnen afbouwen (zie voor meer informatie hierover ook ‘afbouwmedicatie’).

In het multidisciplinair document is duidelijk voor een aantal antidepressiva vastgesteld welke laagste dosering er nodig is om verantwoord te kunnen afbouwen (zie tabel 5 hieronder).
Daarnaast stellen zij in de disclaimer onderaan het document het volgende:

“Om de in dit document voorgestelde voorbeeldschema’s [tabel 3] praktisch uitvoerbaar te maken, moeten de voor de schema’s noodzakelijke doseereenheden in de handel beschikbaar komen, en er sluitende vergoedingsafspraken over gemaakt worden. ”
(Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’, 2018).

Tabel met doseereenheden voor voorgestelde afbouwschemas

Voor de andere medicatie ligt er nog geen multidisciplinair document, maar zijn de problemen bij het afbouwen minstens even groot, misschien wel groter. Ook hier zijn lagere doseringen voor beschikbaar alleen deze worden nog niet vergoed.

Archief – vergoeding

Hieronder een korte opsomming van de stappen die de vereniging al heeft gezet op de weg naar vergoeding. Uitgebreide informatie volgt.

 • Petitie aangeboden aan de tweede kamer
 • Motie ingediend door de SP
 • Gesprekken met partijen gevoerd binnen de tweede kamer
 • Gesprek gevoerd met Zorg instituut Nederland
 • Rapport opgesteld over de afwijzingsbrieven van patiënten naar zorgverzekeraars
 • Brief verstuurd aan alle zorgverzekeraars
 • Zorgverzekeraars gevraagd om met ons in gesprek te gaan
 • Handhavingsverzoeken ingediend bij de NZA
 • Multidisciplinair document is gepubliceerd (hier wachten alle betrokken partijen op en er werd ons verteld dat er dan actie ondernomen zou worden)
 • Kortgeding tegen VGZ
 • Kort geding ZN
 • Makers van het multidisciplinair document gevraagd om verduidelijking van het document
 • Gesprekken gevoerd met de tweede kamer
 • Bodemprocedure

Wat wordt er vergoed?

Hier volgt binnenkort informatie over welke zorgverzekeraar wat vergoedt en onder welke voorwaarde.