DSW in 2023; deel 2

Apeldoorn, 21 december 2022

Zie voor de laatste informatie over vergoeding taperingstrips door DSW in 2023, deze brief.

VERGOEDING TAPERINGSTRIPS 2023
Regenboog Apotheek geeft jaarlijks een overzicht van de vergoedingen van de afbouwmedicatie/Taperingstrips.
De zorgverzekeraars van de DSW-groep (DSW, StadHolland, inTwente en SZVK) vergoeden de afbouwmedicatie/Taperingstrips ook in 2023.

Afbouwmedicatie / Taperingstrips
De zorgverzekeraars van DSW vergoeden standaard de eerste drie strips afbouwmedicatie (in Taperingstrips) van 28 dagen (= 3x 28 dagen =84 dagen). Deze Taperingstrips worden automatisch gedeclareerd bij DSW. Indien u een langer afbouwtraject (langer dan drie strips) nodig heeft dan kunt u met een machtigingsaanvraag een vergoeding voor een langere afbouwperiode vragen bij DSW. Zodra u een machtiging ontvangen heeft moet u deze machtiging aan Regenboog Apotheek zenden (tapering@regenboogapotheek.nl) en dan declareert Regenboog Apotheek de overige Taperingstrips, die onder de machtigingsperiode vallen, ook bij DSW.

DSW heeft geen standaard machtigingsformulier. Dit moeten uw behandelaar en u zelf opstellen. In de machtigingsaanvraag voor een langer afbouwtraject moet (in ieder geval) staan:
• Welk middel u gaat afbouwen
• Waarom de afbouw langer duurt dan drie strips.
• Hoe lang het afbouwtraject zal duren
• Eventuele andere informatie/omstandigheden over uw afbouwtraject die van toepassing zijn
• De machtigingsaanvraag dient ondertekend te zijn door de behandelend arts/psychiater

Voor meer vragen over de vergoeding kunt u mailen met dhr. Dupon via dupon@regenboogapotheek.nl
Alle overige zorgverzekeraars vergoeden alleen de afbouw conform Tabel 3 van het Multidisciplinair Document (afbouw per week).  Noot van VA: Let op: mocht uw zorgverzekeraar tabel 3 toch niet vergoeden; meld dat dan bij ons via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Op www.taperingstrip.nl kunt u onder het kopje Voorschrijven en bestellen zowel het formulier voor de Taperingstrips (afbouw per dag), als het formulier voor Tabel 3 (afbouw per week) vinden.
Indien u een kosteloos advies wilt over een verantwoord afbouwtraject kunt u of uw behandelaar dit aanvragen https://www.taperingstrip.nl/voorschrijven-en-bestellen en zoek het betreffende geneesmiddel op de pagina. Pag. 3 van het document is een formulier dat u kunt invullen om kosteloos een advies-afbouwtraject op te vragen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

DSW in 2023

We krijgen, zoals verwacht. veel vragen over de vergoeding van taperingstrips in 2023

Voor zover op dit moment bij ons bekend vergoedt ENO taperingstrips voor antidepressiva uit het Multidisc. Document, pag. 2 (dus alleen SSRI’s en SNRI’s en geen TCA’s (zoals amitryptiline, mirtazapine enz.)

DSW vergoedt alle taperingstrips, dus ook voor afbouw opioiden, antipsychotica, slaap-en kalmeringsmiddelen, anti-epileptica. Dat doet zij al vele jaren.

We kunnen u het volgende berichten, mede namens de Regenboogapotheek:

Vanuit de Regenboog Apotheek, waar wij nauw contact mee hebben betreffende de vergoedingen van de afbouwmedicatie, hebben wij vernomen dat ze momenteel in onderhandeling zijn met DSW over de vergoeding van de Taperingstrips. Het contract is reeds aangeboden door DSW alleen moeten de tarieven nog afgewikkeld worden. Naar alle waarschijnlijkheid volgt er deze week (uiterlijk volgende week) definitief bericht over de vergoeding. Regenboog Apotheek zal zelf ook een algemene mailing eruit sturen over de vergoedingen.

Tot op heden vergoedt enkel DSW de afbouwmedicatie in Taperingstrips volledig en de verwachting is dat dit ook in 2023 het geval zal zijn.

U heeft tot 31-12-2022 om over te stappen van zorgverzekeraar dus de Vereniging Afbouwmedicatie en Regenboog Apotheek zullen ervoor zorgen dat u tijdig geïnformeerd zult zijn.

(Tot 1 februari 2023 hebt u de tijd een andere zorgverzekeraar te kiezen.Zie hier)

Vragen zijn altijd welkom via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Parijs, 13 december 2022

Disclaimer; U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen

 

Vergoedingen taperingstrips DSW in 2022

Apeldoorn, 8 december 2021

Zorgverzekeraar DSW gaat ook in 2022 door met het vergoeden van taperingstrips. Zij breiden de standaardvergoeding uit van twee naar drie taperingstrips. Wel zijn er aangepaste termijnen voor de machtiging indien u langer dan drie maanden gaat afbouwen.
We willen u graag van informatie voorzien.

 1. DSW vergoedt vanaf 1-1-2022 standaard drie taperingstrips. (Dit waren er twee)

‘Standaard’ betekent; zonder dat patiënt en behandelaar een machtiging aan hoeven vragen.

 1. Als u meer dan drie strips nodig hebt, is de machtiging wel nodig. Deze machtiging vraagt u aan met onderbouwing van uw behandelaar. (zie kopje Machtiging)
 2. De machtiging geldt voor vijf maanden (de eerste drie meegerekend). U krijgt dan dus twee maanden extra vergoed.
 3. Gaat het afbouwen langer dan 5 maanden duren, dan is er een nieuwe (dus tweede) machtiging nodig
 4. Zo komt u op een totaal van 10 maanden
 5. Indien u na 10 maanden niet afgebouwd bent zal er wederom een onderbouwing nodig zijn en DSW zal dit opnieuw beoordelen. Houdt u er wel rekening mee dat u gedurende de machtiging ook bij DSW verzekerd moet zijn.
 6. Indien er op voorhand al duidelijk is dat u meer dan 5 maanden zult gaan afbouwen of als u tijdens het afbouwen uw tempo moet vertragen, en dus meer strips nodig zal hebben, kunt u ook direct een langdurige machtiging aanvragen. Lees hier over de gang van zaken als al op voorhand (dus voordat u met taperingstrips begint) duidelijk is dat u langer dan vijf maanden moet gaan afbouwen.

Indien u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Dhr. Dupon van de Regenboog Apotheek via dupon@regenboogapotheek.nl

Machtiging
De machtigingsaanvragen moeten onderstaande gegevens bevatten:

 • Gegevens patient
 • Gegevens behandelaar
 • Welke medicatie wordt er afgebouwd
 • Waarom wordt er op die manier afgebouwd (redenen voor afbouwtraject)
 • Hoe lang gaat de afbouw duren
 • Als er op voorhand al duidelijk is dat een langere afbouw dan vijf maanden verwacht nodig blijkt dan is extra onderbouwing van de arts noodzakelijk!

Voor informatie over vergoeding door ENO (alleen bepaalde antidepressiva) en andere zorgverzekeraars:

zie: https://www.regenboogapotheek.nl/mijnregenboogapotheek/regenboog-apotheek-bavel/

Linksboven in het menu ‘zorgverzekeraars/vergoedingen’.

 

 

Adviesformulier

Apeldoorn, 18 augustus 2023

 

Adviesformulier van de Regenboog Apotheek te Bavel. U kunt het zelf invullen!

Dit is een ‘algemeen’ formulier; het specifieke formulier voor de medicatie die u wilt afbouwen, vindt u op pag. 3 van de bestelset op www.taperingstrip.nl

Neem het ingevulde formulier mee naar uw arts om het te laten ondertekenen en stempelen. Stuur het daarna naar het adres onderaan het formulier.

Ook de Transvaalapotheek in Den Haag heeft een formulier. 

Wat is het verschil tussen afbouwmedicatie van de Regenboogapotheek en van Transvaal Apotheek (en uw eigen apotheker)?  Alleen in taperingstrips zitten heel lage doseringen; bijvoorbeeld 0,1 mg paroxetine i.p.v. 1 mg.

Taperingstrips worden alleen door DSW vergoed.

Hulp, advies nodig bij het invullen, hoe verder bij uw voorschrijver etc.? Laat het weten via info@verenigingafbouwmedicatie.nl en wij helpen u graag verder/denken met u mee.

Het mooie is; elke dag binnen 24 uur antwoord!  Ook op vragen over andere methodes dan afbouwmedicatie-op-maat in taperingstrips.  Gratis en zonder verplichtingen.

Veel informatie over afbouwen vind u hier.

Do-it-yourself-pharmacy: www.theinnercompass.org

Tip; bereid uzelf en uw dokter goed voor m.b.v. het boek van psychiater Remke van Staveren; ‘Minder Slikken’.

Uw dokter/apotheker/poh-ggz/verpleegkundig specialist kunnen het gratis toegestuurd krijgen. Anderen betalen 10 euro via info@verenigingafbouwmedicatie.nl  of 19,95 in de winkel/online.

Hoewel wij het een geweldig boek vinden, kunnen we het niet laten een paar opmerkingen over ‘Afbouwen doe je zo’ mee te sturen. Gewoon omdat we al 5 jaar niets anders doen dan mensen helpen en de praktijk steeds beter leren kennen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Afbouwmedicatie; wat zijn de verschillen (meer info)

Apeldoorn, 28 juli 2023

Afbouwen van psychoactieve medicatie is een persoonlijk proces, wat de een makkelijker/moeilijker valt dan de andere.

Je hebt nodig;

 1. Motivatie
 2. Passende doseringen
 3. Een voorschrijver/arts die de recepten schrijft
 4. Zo nodig voldoende financiële middelen om bereidingen te betalen

Fijn als daarnaast steun ondervonden wordt van de arts, naasten, supportgroepen (bijv. op facebook;

https://www.facebook.com/groups/antidepressia/

https://www.facebook.com/groups/1216529235376240/?locale=nl_NL

en nog vele andere.

Uw arts of andere zorgverlener kan bij ons een gratis exemplaar van het boek ‘Minder Slikken’ aanvragen!

Wilt u zelf dit boek? Mail dan naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl (Prijs; 10 euro i.p.v. 19,95 euro)

Een overzicht van abouwmogelijkheden vindt u hier.

Benieuwd welke lagere doseringen vergoed worden?

Kijk op www.medicijnkosten.nl

DSW vergoed ook de meest precieze en laagst mogelijke doseringen van www.taperingstrip.nl

Daarnaast zijn er bereidingen van uw eigen apotheker die voor vergoeding in aanmerking komen. Dat kunt u het beste zelf navragen.

Vergoeding van bereidingen moet u aanvragen via uw zorgverzekeraar. Belangrijk: laat u niet afpoeieren met een telefoontje! Vraag altijd schriftelijke bevestiging.

Hulp nodig bij aanvraag en afwijzing? Mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Dient u een klacht in bij SKGZ? Vraag dan meteen om een bindend advies (per brief), anders loopt u het risico afgewimpeld te worden door de ‘ombudsman’ van SKGZ die meestal zegt dat het geen zin heeft om de zorgverzekeraar te benaderen.

Ook voor hulp bij uw klacht bij SKGZ kunt u bij ons terecht.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Verzoek tot intrekking afbouwadviezen antidepressiva en ontbinding werkgroep

Apeldoorn, 23 mei 2023

Peter Groot, Jim van Os en Pauline Dinkelberg hebben vandaag aan de NVvP (psychiaters) het NHG (huisartsen), KNMP (apothekers) en MIND (patiëntenkoepel) gevraagd om adviezen voor het afbouwen van antidepressiva uit 2018 en 2023 in te trekken en om de werkgroep die die adviezen heeft opgesteld te ontbinden.

Zij vragen dit omdat de adviezen waar de werkgroep mee komt patiënten en andere zorgverleners niet
helpen maar in de weg zitten. Die adviezen stellen zorgverzekeraars in staat om vergoeding van
afbouwmedicatie zonder goede reden af te wijzen. De behandelaar, die de patiënt kent en hiervoor is
opgeleid, mag hierdoor niet zelf, samen met de patiënt, beslissen hoe een patiënt zal gaan afbouwen. Dat
doet de adviseur van de zorgverzekeraar, die de patiënt niet kent. Goede zorg, die wel mogelijk is, kan
hierdoor alleen worden geleverd als patiënten daar zelf voor betalen, wat onrechtvaardig is omdat niet
iedere patiënt dit kan. (Alleen DSW vergoedt taperingstrips; zie: https://verenigingafbouwmedicatie.nl/?s=DSW)

Dat dit kan gebeuren komt doordat de werkgroep al jaren weigert om naar ervaringen van patiënten en
hun ideeën te luisteren. De werkgroep stelt voor om patiënten eerst snel  te laten afbouwen (of zelfs cold turkey te stoppen) en om pas als dat problemen geeft toe te staan dat geleidelijker wordt afgebouwd. Terwijl die problemen hadden kunnen worden voorkomen door meteen geleidelijk te gaan afbouwen. Dit is te vergelijken met tegen iemand die
veiligheidsgordels om wil doen zeggen dat die gordels pas om hoeven nadat een ongeluk heeft
plaatsgevonden of nadat iemand is verongelukt.

De werkgroep had als taak om de zorg beter te maken maar heeft het omgekeerde gedaan. Omdat dat zo
is wordt nu gevraagd om de werkgroep op te heffen. Een uitgebreide toelichting op dit verzoek wordt
gegeven in de brief die vandaag is verstuurd.

Nieuwe heup of niet

Apeldoorn, 3 feb.2023

 

Heupbreukelingen

 

Het is allang een uitgemaakte zaak dat het slikken van slaap-en kalmeringsmiddelen het risico op valpartijen vergroot.

In het artikel in de Volkskrant ‘Nieuwe heup of niet’ (3 februari 2023) over de lotgevallen van heupbreukelingen en een pleidooi om niet zomaar iedereen te opereren, komt medicatiegebruik ook even aan de orde.

De vraag ‘Is het middel dan niet erger dan de kwaal’ die de journalist stelt, blijft onbeantwoord.

Precies het drama van dit onderwerp; de gevolgen van sufmakende medicijnen worden breed uitgemeten, maar nopen kennelijk niet tot actie om dat gebruik te verminderen.

Men laat het bij een vaststelling van het probleem in dure en langdradige rapporten, maar tot een aanpak via richtlijnen voor veilig afbouwen en het vergoeden van afbouwmedicatie komt het maar niet.

Met veel aplomb werd bijvoorbeeld een lijvige (55 pagina’s) Module Minderen en Stoppen van Medicatie, Onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen gepresenteerd,  waarin geen syllabe te vinden is over afbouwen van slaap-en kalmeringsmiddelen.

Tevergeefs is ook het zoeken naar tekenen van daadkracht in de Themarapportage Minderen en Stoppen van het IVM (Instituut Verantwoord Medicatiegebruik). Over hoe de (langdurige) gebruiker te helpen van deze medicatie af te komen;  geen woord.

Afbouwen en stoppen van slaap-en kalmeringsmiddelen en andere psychoactieve medicatie, veroorzaakt bij zo’n 60% van de ‘afbouwers’ onttrekkingsverschijnselen. Die kunnen voorkomen of beperkt worden door langzaam en op geleide van klachten (!) de doseringen te verminderen. In Nederland wordt afbouwmedicatie op-maat nog steeds niet vergoed (behalve door DSW).

Onze zuiderburen in België geven het goede voorbeeld. Sinds 1 februari jl. worden daar lagere doseringen van benzodiazepines en Z-drugs (slaap-en kalmeringsmiddelen) vergoed door alle zorgverzekeraars.

https://vandenbroucke.belgium.be/nl/apothekers-helpen-pati-nten-met-afbouw-gebruik-slaapmiddelen

https://www.apb.be/nl/corp/media-room/public-relations/pers-mededelingen/Pages/Afbouw-van-slaapmedicatie-voortaan-terugbetaald_01022023.aspx

 

Studenten en stoppen antidepressiva

Perugia, 5 september 2022

Wij kunnen ons goed voorstellen dat studenten die in coronatijd zijn gestart met antidepressiva, daar vanaf willen nu ze eindelijk (voor het eerst of opnieuw) alles uit het studentenleven kunnen gaan halen.

De bijwerkingen zijn vaak niet mis; vooral die op seksueel gebied kunnen ingrijpend zijn.

Antidepressiva combineren met alcohol  is niet aan te bevelen.

Dat geldt ook voor een antipsychoticum wat je misschien als slaapmiddel hebt gekregen; bijv. quetiapine (seroquel).

Als je wilt stoppen met antidepressiva (en/of antipsychotica, benzodiazepines; vaak als slaapmiddel voorgeschreven); waar moet je op letten?

 • Stop niet cold turkey; je hoofd heeft tijd nodig om zich aan te passen
 • Om de dag gaan slikken is een recept voor klachten (door de schommelingen)
 • Als je klachten krijgt weet je dat je te snel gaat/de afbouwstappen te groot zijn
 • Ga niet stoer door met afbouwen als je klachten krijgt (onttrekkingsverschijnselen)
 • Deze klachten kunnen hardnekkig zijn als je het afbouwtempo niet aanpast/te snel medicatie vermindert
 • Houd er rekening mee dat veel artsen onvoldoende kennis en ervaring hebben met afbouwen en je mogelijk verkeerde adviezen geven
 • Fluoxetine zou niet afgebouwd hoeven worden; maar sommigen hebben toch afbouwmedicatie nodig omdat ze klachten krijgen
 • Weet dat een terugval tijdens afbouwen zeldzaam is! Meestal gaat het om onttrekkingsverschijnselen.
 • Ga bij problemen goed voorbereid naar je arts; lees de info hier 
 • Of stuur een e-mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Snel overzicht ‘wat te doen bij klachten’

 • Niet doorgaan met afbouwen
 • Ga terug naar dosering waarbij nog geen klachten optraden
 • Houd dit vol totdat klachten weg zijn; ong. 4 weken is raadzaam
 • Zo wordt duidelijk of er sprake is van terugval of onttrekking
 • Ga daarna verder met afbouwen, maar dan langzamer
 • Kleinere doseringen? Zie hier
 • Nog kleiner en bewezen effectief? Zie hier    (alleen door DSW vergoed)

Stel je vragen via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

www.psychosenet.nl is een goede informatiebron!

Zwartboek afbouwen en stoppen antidepressiva, opiaten enz.

Apeldoorn, 23 maart 2022

Gisteren, 22 maart 2022, togen de Vereniging Afbouwmedicatie en de Stichting Opiaten Afbouwen naar de Tweede Kamer om een petitie (bijna 1800 keer getekend), een manifest en een zwartboek aan te bieden.

Rode draad bij deze drie goede giften: een falend afbouwbeleid in de minstens zes jaar die achter ons liggen.

Het is inmiddels algemeen bekend dat  medicijnen zoals antidepressiva, antipsychotica, opiaten (psychoactieve medicatie) op zijn tijd, maar meestal voor een beperkte periode nuttig kunnen zijn.

Dit besef leidt er echter niet toe dat patienten deze medicijnen bijtijds gaan afbouwen. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat afbouwen voor velen niet zo eenvoudig is of zelfs gepaard gaat met ernstige klachten. Voor veel artsen is duidelijk dat een langzame afbouw op maat deze klachten tegengaat, maar het halstarrig niet-vergoeden van afbouwmedicatie maakt dat veel patienten niet veilig kunnen afbouwen.

Het zijn de zorgverzekeraars (behalve DSW en ENO) die de vergoeding van afbouwmedicatie tot hun grote schande weigeren te vergoeden en het is onder meer de overheid die dit laat gebeuren.

Hoe dan? Bijvoorbeeld door patienten niet serieus te nemen, niets te doen met de signalen. Dat blijkt uit de antwoorden op de brieven die o.a. door de Vereniging werden gestuurd. Samengevat: ‘wij doen niets, het is aan …. ‘ en dan worden afwisselend instanties genoemd die ook niets doen (zorgverzekeraars, Zorginstituut, behandelaren).

Deze schandvlek blijkt wel steeds minder goed weg te poetsen; sterker, die wordt steeds groter! Patienten in het Zwartboek doen hun verhaal en het is onmogelijk dat deze de lezer onberoerd laten!

PS; Het Zwartboek is te bestellen à 5 euro via info@verenigingafbouwmedicatie.nl o.v.v. uw adres

De petitie loopt door! Er kan dus nog steeds ondertekend worden!

Pauline Dinkelberg, voorzitter