DSW in 2023; deel 2

Apeldoorn, 21 december 2022

Zie voor de laatste informatie over vergoeding taperingstrips door DSW in 2023, deze brief.

VERGOEDING TAPERINGSTRIPS 2023
Regenboog Apotheek geeft jaarlijks een overzicht van de vergoedingen van de afbouwmedicatie/Taperingstrips.
De zorgverzekeraars van de DSW-groep (DSW, StadHolland, inTwente en SZVK) vergoeden de afbouwmedicatie/Taperingstrips ook in 2023.

Afbouwmedicatie / Taperingstrips
De zorgverzekeraars van DSW vergoeden standaard de eerste drie strips afbouwmedicatie (in Taperingstrips) van 28 dagen (= 3x 28 dagen =84 dagen). Deze Taperingstrips worden automatisch gedeclareerd bij DSW. Indien u een langer afbouwtraject (langer dan drie strips) nodig heeft dan kunt u met een machtigingsaanvraag een vergoeding voor een langere afbouwperiode vragen bij DSW. Zodra u een machtiging ontvangen heeft moet u deze machtiging aan Regenboog Apotheek zenden (tapering@regenboogapotheek.nl) en dan declareert Regenboog Apotheek de overige Taperingstrips, die onder de machtigingsperiode vallen, ook bij DSW.

DSW heeft geen standaard machtigingsformulier. Dit moeten uw behandelaar en u zelf opstellen. In de machtigingsaanvraag voor een langer afbouwtraject moet (in ieder geval) staan:
• Welk middel u gaat afbouwen
• Waarom de afbouw langer duurt dan drie strips.
• Hoe lang het afbouwtraject zal duren
• Eventuele andere informatie/omstandigheden over uw afbouwtraject die van toepassing zijn
• De machtigingsaanvraag dient ondertekend te zijn door de behandelend arts/psychiater

Voor meer vragen over de vergoeding kunt u mailen met dhr. Dupon via dupon@regenboogapotheek.nl
Alle overige zorgverzekeraars vergoeden alleen de afbouw conform Tabel 3 van het Multidisciplinair Document (afbouw per week).  Noot van VA: Let op: mocht uw zorgverzekeraar tabel 3 toch niet vergoeden; meld dat dan bij ons via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Op www.taperingstrip.nl kunt u onder het kopje Voorschrijven en bestellen zowel het formulier voor de Taperingstrips (afbouw per dag), als het formulier voor Tabel 3 (afbouw per week) vinden.
Indien u een kosteloos advies wilt over een verantwoord afbouwtraject kunt u of uw behandelaar dit aanvragen https://www.taperingstrip.nl/voorschrijven-en-bestellen en zoek het betreffende geneesmiddel op de pagina. Pag. 3 van het document is een formulier dat u kunt invullen om kosteloos een advies-afbouwtraject op te vragen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

DSW in 2023

We krijgen, zoals verwacht. veel vragen over de vergoeding van taperingstrips in 2023

Voor zover op dit moment bij ons bekend vergoedt ENO taperingstrips voor antidepressiva uit het Multidisc. Document, pag. 2 (dus alleen SSRI’s en SNRI’s en geen TCA’s (zoals amitryptiline, mirtazapine enz.)

DSW vergoedt alle taperingstrips, dus ook voor afbouw opioiden, antipsychotica, slaap-en kalmeringsmiddelen, anti-epileptica. Dat doet zij al vele jaren.

We kunnen u het volgende berichten, mede namens de Regenboogapotheek:

Vanuit de Regenboog Apotheek, waar wij nauw contact mee hebben betreffende de vergoedingen van de afbouwmedicatie, hebben wij vernomen dat ze momenteel in onderhandeling zijn met DSW over de vergoeding van de Taperingstrips. Het contract is reeds aangeboden door DSW alleen moeten de tarieven nog afgewikkeld worden. Naar alle waarschijnlijkheid volgt er deze week (uiterlijk volgende week) definitief bericht over de vergoeding. Regenboog Apotheek zal zelf ook een algemene mailing eruit sturen over de vergoedingen.

Tot op heden vergoedt enkel DSW de afbouwmedicatie in Taperingstrips volledig en de verwachting is dat dit ook in 2023 het geval zal zijn.

U heeft tot 31-12-2022 om over te stappen van zorgverzekeraar dus de Vereniging Afbouwmedicatie en Regenboog Apotheek zullen ervoor zorgen dat u tijdig geïnformeerd zult zijn.

(Tot 1 februari 2023 hebt u de tijd een andere zorgverzekeraar te kiezen.Zie hier)

Vragen zijn altijd welkom via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Parijs, 13 december 2022

Disclaimer; U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen

 

Vergoedingen taperingstrips DSW in 2022

Apeldoorn, 8 december 2021

Zorgverzekeraar DSW gaat ook in 2022 door met het vergoeden van taperingstrips. Zij breiden de standaardvergoeding uit van twee naar drie taperingstrips. Wel zijn er aangepaste termijnen voor de machtiging indien u langer dan drie maanden gaat afbouwen.
We willen u graag van informatie voorzien.

 1. DSW vergoedt vanaf 1-1-2022 standaard drie taperingstrips. (Dit waren er twee)

‘Standaard’ betekent; zonder dat patiënt en behandelaar een machtiging aan hoeven vragen.

 1. Als u meer dan drie strips nodig hebt, is de machtiging wel nodig. Deze machtiging vraagt u aan met onderbouwing van uw behandelaar. (zie kopje Machtiging)
 2. De machtiging geldt voor vijf maanden (de eerste drie meegerekend). U krijgt dan dus twee maanden extra vergoed.
 3. Gaat het afbouwen langer dan 5 maanden duren, dan is er een nieuwe (dus tweede) machtiging nodig
 4. Zo komt u op een totaal van 10 maanden
 5. Indien u na 10 maanden niet afgebouwd bent zal er wederom een onderbouwing nodig zijn en DSW zal dit opnieuw beoordelen. Houdt u er wel rekening mee dat u gedurende de machtiging ook bij DSW verzekerd moet zijn.
 6. Indien er op voorhand al duidelijk is dat u meer dan 5 maanden zult gaan afbouwen of als u tijdens het afbouwen uw tempo moet vertragen, en dus meer strips nodig zal hebben, kunt u ook direct een langdurige machtiging aanvragen. Lees hier over de gang van zaken als al op voorhand (dus voordat u met taperingstrips begint) duidelijk is dat u langer dan vijf maanden moet gaan afbouwen.

Indien u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Dhr. Dupon van de Regenboog Apotheek via dupon@regenboogapotheek.nl

Machtiging
De machtigingsaanvragen moeten onderstaande gegevens bevatten:

 • Gegevens patient
 • Gegevens behandelaar
 • Welke medicatie wordt er afgebouwd
 • Waarom wordt er op die manier afgebouwd (redenen voor afbouwtraject)
 • Hoe lang gaat de afbouw duren
 • Als er op voorhand al duidelijk is dat een langere afbouw dan vijf maanden verwacht nodig blijkt dan is extra onderbouwing van de arts noodzakelijk!

Voor informatie over vergoeding door ENO (alleen bepaalde antidepressiva) en andere zorgverzekeraars:

zie: https://www.regenboogapotheek.nl/mijnregenboogapotheek/regenboog-apotheek-bavel/

Linksboven in het menu ‘zorgverzekeraars/vergoedingen’.

 

 

Dag van Vrouwengezondheid 2024

Moux en Morvan (Fr.), 24 mei 2024

Had er graag bij willen zijn; de eerste Dag van Vrouwengezondheid !

Eén van onze medisch adviseurs; prof. dr. Jim van Os (UMCU) geeft er een lezing: ‘Vrouwen slik niet alles’.

De groep vrouwen tussen 50 en 70 jaar is de grootste onder de leden van de Vereniging Afbouwmedicatie!

Vaak door overgangsklachten gestart met antidepressiva, ook al geprobeerd er vanaf te komen, vragen ze ons informatie over veilig afbouwen.

Vanuit mijn vakantieadres in Frankrijk wil ik de bezoekers een en ander meegeven;

 1. Ga goed voorbereid naar de huisarts of psychiater. Weet wat de mogelijkheden zijn.

Neem informatie voor de arts mee, attendeer op het gratis bij ons te bestellen boek ‘Minder Slikken’

2 Al ‘ns geprobeerd af te bouwen wat niet lukte? Vraag dan vrijblijvend advies van de Regenboog Apotheker.

Deze heeft veel ervaring met afbouwmedicatie-op-maat. Handtekening arts niet persé nodig.

3. Ga met dit advies naar de arts of verpleegkundig specialist en vraag om ondertekening.

4. Weet dat alleen DSW dit soort medicatie vergoedt. (ENO alleen 7 antidepressiva)

5. We proberen iedereen te helpen; ongeacht afbouwmethode, lid of geen lid.

6. Vragen te allen tijde welkom; voor, tijdens én na afbouwen. Elke dag binnen 24 uur antwoord.

info@verenigingafbouwmedicatie.nl

 

Wetenschappelijk bewijs van afbouwmedicatie op-maat

– Belangrijke richtlijn: Maudsley Deprescribing Guidelines

(Ook als paperback beschikbaar. Hierin staan per medicijn de doe-het-zelf-technieken om lagere doseringen te

maken. Let op: niet gestest, minder secuur)

artikel UMCU over taperingstrips

 

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

NZa moet helderheid geven over vergoeding afbouwmedicijn

Apeldoorn, 26 oktober 2023

In de krant een artikel over hoe de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een door de minister toebedeelde taak ijskoud naast zich neerlegt.

Op 22 maart jl. riep hij in een kamerdebat patienten op hun problemen met vergoeding van afbouwmedicatie te melden bij de NZa.

Hiermee gaf hij patienten en ons de hoop dat er na zeven jaar eindelijk een oplossing komt voor het vergoedingsprobleem.

Al die tijd wordt afbouwmedicatie-op-maat (alleen beschikbaar in taperingstrips) alleen vergoed door DSW en ENO.

De andere zorgverzekeraars wijzen de vergoeding op onjuiste gronden af.

De NZa vindt kennelijk dat de minster kan fluiten naar de informatie waar hij om vroeg, want om andere redenen dan het belang van patienten heeft zij besloten een juridisch geitenpaadje te gebruiken.

De meldingen zijn door NZa opgevat als handhavingsverzoek, hebben dat ontvankelijk verklaard om vlak voor de beslissingsdatum te komen met het bericht dat ze dat vermoedelijk onterecht hebben gedaan.

Zorgen om al die patienten die nog langer schade oplopen, blijkt niet uit het bericht dat ze de definitieve beslissing nog eens met 6 weken hebben uitgesteld.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

Vergoeden tabel 3 van Multidisciplinair Document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’

Apeldoorn, 13 oktober 2023

 

Wie antidepressiva wil afbouwen op een manier die door zorgverzekeraars wordt vergoed, kan dat doen volgens tabel 3 van het Multidisciplinair Document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s.

(Uw behandelaar en/of apotheker is over deze mogelijkheid geïnformeerd op 12 oktober jl.)

Welke antidepressiva vallen daaronder?

 • Citalopram (CIT), Escitalopram (EsCIT), Fluvoxamine (FLV), Paroxetine (PAR), Sertraline (SER), Duloxetine (DUL), Venlafaxine (VLX)

Hoe kom ik aan afbouwmedicatie volgens tabel 3?

Kijk onder ‘ Tabel 3- afbouw per week’

Wat doe ik als ik klachten krijg?

 • Ga nooit door met afbouwen bij klachten; ze worden niet vanzelf minder als u nóg meer afhaalt van uw dosering!
 • Blijf een week of vier op de dosis ‘hangen’ waarbij u zich nog goed voelde
 • Gebruik benzodiazepines in geval van slaapproblemen incidenteel en kortdurend
 • Andere onttrekkingsklachten moet u zien als teken dat u te snel, met te grote stappen afbouwt
 • Als de klachten over zijn, kunt u : – (voorlopig) deze dosis blijven gebruiken

– verder gaan met afbouwen, maar langzamer en met kleinere stappen

 • Als tempo te snel en doseringen te groot zijn van tabel 3 :   – vragen om kleinere doseringen
 • Kan uw eigen apotheek daar niet voor zorgen? Overweeg dan taperingstrips 

(Afbouwadvies aanvragen; zie ook hier)

Hoe zit het met vergoeding?

 • Tabel 3 wordt vergoed
 • DSW en ENO vergoeden ook andere schema’s in taperingstrips
 • Daarvoor heeft u een machtiging nodig
 • Andere zorgverzekeraars moeten die vergoeden als blijkt dat tabel 3 voor u niet geschikt is

Met vragen kunt u te allen tijde bij ons terecht; via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

*Van eigen apotheker: sommige apothekers bereiden zelf (zeldzaam)

*Via eigen apotheker: deze bestelt de benodigde afbouwmedicatie bij een ‘grootbereider’

*Via Transvaal Apotheek te Den Haag; zie https://www.transvaalapotheek.nl/

 

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Adviesformulier

Apeldoorn, 18 augustus 2023

 

Adviesformulier van de Regenboog Apotheek te Bavel. U kunt het zelf invullen!

Dit is een ‘algemeen’ formulier; het specifieke formulier voor de medicatie die u wilt afbouwen, vindt u op pag. 3 van de bestelset op www.taperingstrip.nl

Neem het ingevulde formulier mee naar uw arts om het te laten ondertekenen en stempelen. Stuur het daarna naar het adres onderaan het formulier.

Ook de Transvaalapotheek in Den Haag heeft een formulier. 

Wat is het verschil tussen afbouwmedicatie van de Regenboogapotheek en van Transvaal Apotheek (en uw eigen apotheker)?  Alleen in taperingstrips zitten heel lage doseringen; bijvoorbeeld 0,1 mg paroxetine i.p.v. 1 mg.

Taperingstrips worden alleen door DSW vergoed.

Hulp, advies nodig bij het invullen, hoe verder bij uw voorschrijver etc.? Laat het weten via info@verenigingafbouwmedicatie.nl en wij helpen u graag verder/denken met u mee.

Het mooie is; elke dag binnen 24 uur antwoord!  Ook op vragen over andere methodes dan afbouwmedicatie-op-maat in taperingstrips.  Gratis en zonder verplichtingen.

Veel informatie over afbouwen vind u hier.

Do-it-yourself-pharmacy: www.theinnercompass.org

Tip; bereid uzelf en uw dokter goed voor m.b.v. het boek van psychiater Remke van Staveren; ‘Minder Slikken’.

Uw dokter/apotheker/poh-ggz/verpleegkundig specialist kunnen het gratis toegestuurd krijgen. Anderen betalen 10 euro via info@verenigingafbouwmedicatie.nl  of 19,95 in de winkel/online.

Hoewel wij het een geweldig boek vinden, kunnen we het niet laten een paar opmerkingen over ‘Afbouwen doe je zo’ mee te sturen. Gewoon omdat we al 5 jaar niets anders doen dan mensen helpen en de praktijk steeds beter leren kennen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Afbouwmedicatie; wat zijn de verschillen (meer info)

Apeldoorn, 28 juli 2023

Afbouwen van psychoactieve medicatie is een persoonlijk proces, wat de een makkelijker/moeilijker valt dan de andere.

Je hebt nodig;

 1. Motivatie
 2. Passende doseringen
 3. Een voorschrijver/arts die de recepten schrijft
 4. Zo nodig voldoende financiële middelen om bereidingen te betalen

Fijn als daarnaast steun ondervonden wordt van de arts, naasten, supportgroepen (bijv. op facebook;

https://www.facebook.com/groups/antidepressia/

https://www.facebook.com/groups/1216529235376240/?locale=nl_NL

en nog vele andere.

Uw arts of andere zorgverlener kan bij ons een gratis exemplaar van het boek ‘Minder Slikken’ aanvragen!

Wilt u zelf dit boek? Mail dan naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl (Prijs; 10 euro i.p.v. 19,95 euro)

Een overzicht van abouwmogelijkheden vindt u hier.

Benieuwd welke lagere doseringen vergoed worden?

Kijk op www.medicijnkosten.nl

DSW vergoed ook de meest precieze en laagst mogelijke doseringen van www.taperingstrip.nl

Daarnaast zijn er bereidingen van uw eigen apotheker die voor vergoeding in aanmerking komen. Dat kunt u het beste zelf navragen.

Vergoeding van bereidingen moet u aanvragen via uw zorgverzekeraar. Belangrijk: laat u niet afpoeieren met een telefoontje! Vraag altijd schriftelijke bevestiging.

Hulp nodig bij aanvraag en afwijzing? Mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Dient u een klacht in bij SKGZ? Vraag dan meteen om een bindend advies (per brief), anders loopt u het risico afgewimpeld te worden door de ‘ombudsman’ van SKGZ die meestal zegt dat het geen zin heeft om de zorgverzekeraar te benaderen.

Ook voor hulp bij uw klacht bij SKGZ kunt u bij ons terecht.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Verzoek tot intrekking afbouwadviezen antidepressiva en ontbinding werkgroep

Apeldoorn, 23 mei 2023

Peter Groot, Jim van Os en Pauline Dinkelberg hebben vandaag aan de NVvP (psychiaters) het NHG (huisartsen), KNMP (apothekers) en MIND (patiëntenkoepel) gevraagd om adviezen voor het afbouwen van antidepressiva uit 2018 en 2023 in te trekken en om de werkgroep die die adviezen heeft opgesteld te ontbinden.

Zij vragen dit omdat de adviezen waar de werkgroep mee komt patiënten en andere zorgverleners niet
helpen maar in de weg zitten. Die adviezen stellen zorgverzekeraars in staat om vergoeding van
afbouwmedicatie zonder goede reden af te wijzen. De behandelaar, die de patiënt kent en hiervoor is
opgeleid, mag hierdoor niet zelf, samen met de patiënt, beslissen hoe een patiënt zal gaan afbouwen. Dat
doet de adviseur van de zorgverzekeraar, die de patiënt niet kent. Goede zorg, die wel mogelijk is, kan
hierdoor alleen worden geleverd als patiënten daar zelf voor betalen, wat onrechtvaardig is omdat niet
iedere patiënt dit kan. (Alleen DSW vergoedt taperingstrips; zie: https://verenigingafbouwmedicatie.nl/?s=DSW)

Dat dit kan gebeuren komt doordat de werkgroep al jaren weigert om naar ervaringen van patiënten en
hun ideeën te luisteren. De werkgroep stelt voor om patiënten eerst snel  te laten afbouwen (of zelfs cold turkey te stoppen) en om pas als dat problemen geeft toe te staan dat geleidelijker wordt afgebouwd. Terwijl die problemen hadden kunnen worden voorkomen door meteen geleidelijk te gaan afbouwen. Dit is te vergelijken met tegen iemand die
veiligheidsgordels om wil doen zeggen dat die gordels pas om hoeven nadat een ongeluk heeft
plaatsgevonden of nadat iemand is verongelukt.

De werkgroep had als taak om de zorg beter te maken maar heeft het omgekeerde gedaan. Omdat dat zo
is wordt nu gevraagd om de werkgroep op te heffen. Een uitgebreide toelichting op dit verzoek wordt
gegeven in de brief die vandaag is verstuurd.