NZa moet helderheid geven over vergoeding afbouwmedicijn

Apeldoorn, 26 oktober 2023

In de krant een artikel over hoe de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een door de minister toebedeelde taak ijskoud naast zich neerlegt.

Op 22 maart jl. riep hij in een kamerdebat patienten op hun problemen met vergoeding van afbouwmedicatie te melden bij de NZa.

Hiermee gaf hij patienten en ons de hoop dat er na zeven jaar eindelijk een oplossing komt voor het vergoedingsprobleem.

Al die tijd wordt afbouwmedicatie-op-maat (alleen beschikbaar in taperingstrips) alleen vergoed door DSW en ENO.

De andere zorgverzekeraars wijzen de vergoeding op onjuiste gronden af.

De NZa vindt kennelijk dat de minster kan fluiten naar de informatie waar hij om vroeg, want om andere redenen dan het belang van patienten heeft zij besloten een juridisch geitenpaadje te gebruiken.

De meldingen zijn door NZa opgevat als handhavingsverzoek, hebben dat ontvankelijk verklaard om vlak voor de beslissingsdatum te komen met het bericht dat ze dat vermoedelijk onterecht hebben gedaan.

Zorgen om al die patienten die nog langer schade oplopen, blijkt niet uit het bericht dat ze de definitieve beslissing nog eens met 6 weken hebben uitgesteld.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

Nieuwsbrief World Tapering Day 2023

Apeldoorn, 24 oktober 2023

Voor de tweede keer wordt de World Tapering Day (4 november) georganiseerd.

We hebben de wind, of liever gezegd de WHO, mee!

Ook zij vinden dat veilig afbouwen van psychofarmaca binnen ieders bereik moet komen.

De komende tijd zullen we het ministerie van VWS flink achter de broek gaan zitten om gevolg te geven aan de op 9 oktober jl. gelanceerde richtlijn van de WHO.

Lees de nieuwsbrief!

En vooral: laat je stem horen en teken de petitie!

Vraag ook je zorgverlener; ook zij hebben profijt van betere mogelijkheden om patienten te helpen bij afbouwen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

Vergoeden tabel 3 van Multidisciplinair Document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’

Apeldoorn, 13 oktober 2023

 

Wie antidepressiva wil afbouwen op een manier die door zorgverzekeraars wordt vergoed, kan dat doen volgens tabel 3 van het Multidisciplinair Document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s.

(Uw behandelaar en/of apotheker is over deze mogelijkheid geïnformeerd op 12 oktober jl.)

Welke antidepressiva vallen daaronder?

 • Citalopram (CIT), Escitalopram (EsCIT), Fluvoxamine (FLV), Paroxetine (PAR), Sertraline (SER), Duloxetine (DUL), Venlafaxine (VLX)

Hoe kom ik aan afbouwmedicatie volgens tabel 3?

Kijk onder ‘ Tabel 3- afbouw per week’

Wat doe ik als ik klachten krijg?

 • Ga nooit door met afbouwen bij klachten; ze worden niet vanzelf minder als u nóg meer afhaalt van uw dosering!
 • Blijf een week of vier op de dosis ‘hangen’ waarbij u zich nog goed voelde
 • Gebruik benzodiazepines in geval van slaapproblemen incidenteel en kortdurend
 • Andere onttrekkingsklachten moet u zien als teken dat u te snel, met te grote stappen afbouwt
 • Als de klachten over zijn, kunt u : – (voorlopig) deze dosis blijven gebruiken

– verder gaan met afbouwen, maar langzamer en met kleinere stappen

 • Als tempo te snel en doseringen te groot zijn van tabel 3 :   – vragen om kleinere doseringen
 • Kan uw eigen apotheek daar niet voor zorgen? Overweeg dan taperingstrips 

(Afbouwadvies aanvragen; zie ook hier)

Hoe zit het met vergoeding?

 • Tabel 3 wordt vergoed
 • DSW en ENO vergoeden ook andere schema’s in taperingstrips
 • Daarvoor heeft u een machtiging nodig
 • Andere zorgverzekeraars moeten die vergoeden als blijkt dat tabel 3 voor u niet geschikt is

Met vragen kunt u te allen tijde bij ons terecht; via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

*Van eigen apotheker: sommige apothekers bereiden zelf (zeldzaam)

*Via eigen apotheker: deze bestelt de benodigde afbouwmedicatie bij een ‘grootbereider’

*Via Transvaal Apotheek te Den Haag; zie https://www.transvaalapotheek.nl/

 

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Brief aan psychiaters op congres Farmacotherapie in Psychiatrie

Wenen, 5 oktober 2023

Vandaag komen psychiaters bijeen voor hun jaarlijkse congres ‘Farmacotherapie in Psychiatrie’.

Het heikele hot item van ‘afbouwen’ zien we (dit keer) niet in het programma staan.

Van een steeds grotere groep mensen weten we dat de problemen (onttrekkingsklachten, protracted withdrawal, benzodiazepine-induced neurological dysfunction (BIND) hen dagelijks bezighoudt.

Je zou verwachten dat zorgverleners in de rij staan voor bijscholing en zich hard maken voor opname van dit onderwerp in de diverse opleidingen (tot huisarts, apotheker etc,).

Nee dus.

En dat is te merken; veel te veel mensen treffen nog steeds een dokter die zegt er ‘geen verstand van te hebben’. Wel eerlijk, maar te laat: iets voorschrijven en niet weten hoe het af te bouwen hadden we liever van tevoren willen weten.

Samen met het gegeven dat bijna 60% van de mensen onttrekkingsklachten krijgt, is dat ook belangrijke informatie t.b.v. informed consent.

Want ieder recept is een tegoedbon voor hulp bij afbouwen!

Psychoactieve middelen kunnen patiënten goed helpen om weer grip op hun leven te krijgen, maar ze moeten maar kort worden gebruikt. Psychiater Jim van Os pleit ervoor ze hoogstens zes tot twaalf maanden voor te schrijven. ‘Langer heeft geen enkele zin’, stelt hij. Van Os gaat nog een stap verder: ‘Artsen moeten zich ook bekwamen in deprescribing: het stoppen van medicatie. Regel 1. is dat een patiënt nooit met een medicijn mag beginnen, als er geen plan is voor hoe hij er weer vanaf komt.’

Bovenstaande is de rode draad in een brief naar de dagvoorzitter van dit congres.

Leden van een facebookgroep hebben meegewerkt aan het verzamelen van vragen/opmerkingen.

Want ja; als de dokters het (nog steeds) niet weten, schieten facebookgroepen als paddestoelen uit de grond.

Logisch, maar extra triest is de waarschijnlijkheid  dat het een misvatting is dat dokters hierom treuren. Ongewenst effect is de verlenging van hun ‘onwetendheid’.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Praten helpt, maar niet tegen onttrekkingsklachten

Apeldoorn, 25 september 2023

Onderzoekers blijven maar in de valkuil trappen om te willen bewijzen dat mindfulness en/of allerlei vormen van begeleiding (CGT enz.), maar zonder of onvoldoende aanpassing van dosering van afbouwmedicatie gaan helpen tegen ontrekkingsklachten.

Eigenlijk zeer verwonderlijk als je bedenkt dat een depressie gezien wordt als een hersenziekte die mogelijk behandeld moet worden met medicijnen, die zelfs als levensreddend worden gepresenteerd.

Vanuit die gedachtengang zou je toch verwachten dat stoppen met zoiets belangrijks heel voorzichtig moet gebeuren om elk risico op klachten te vermijden.

Dus bij het voorschrijven betogen dat deze medicijnen de werking van je hersenen ingrijpend veranderen, maar als je wilt stoppen met slikken wordt dat opeens zo onbelangrijk dat je er met praten en een standaard afbouwschema vanaf moet zien te komen.

Raar maar waar; het geloof in het belang van geleidelijk afbouwen houdt op bij de laagst geregistreerde dosis of bij de laatste stap van een niet bewezen afbouwschema (tabel 3)

Dus krijg je klachten bij 10 mg paroxetine dan zit ’em het probleem niet langer in de dosering, maar in jouw onvermogen om met die klachten om te gaan en moet er een of andere therapie aan te pas komen.

Nog absurder wordt het door de plotse bijstelling van deze opvatting toen een paar grootbereiders paroxetine 1 mg gingen maken.

Sindsdien zitten de onttrekkingsklachten pas ‘tussen je oren’ als je daaronder komt of als je hersenen de grote stappen van tabel 3 niet kunnen ‘bijbenen’.

Intussen bestaan de bewezen effectieve taperingstrips al sinds 2015. Maar dat zo’n 70% van de patienten hier succesvol mee kan afbouwen kan toch nooit ‘rationeel’ zijn? (Het woord wat zorgverzekeraars misbruiken om niet te vergoeden).

Zie deze Linkedin-post over het zoveelste onzinnige onderzoek; deze keer over mindfulness tijdens afbouwen.

Hoe zou het zijn met de gedupeerde patienten?

Pauline Dinkelberg, voorzitter

 

Studies on hyperbolic reduction of psychotropic medication with tapering strips

Apeldoorn, September 25, 2023

What are the differences in lower doses in taperingstrips versus other compounded medication?

 1. Taperingstrips are scientifically proven to be effective in four studies*
 2. Medication in taperingstrips goes to very low dasages; e.g. 0,1 mg paroxetine (seroxat), 0,1 mg diazepam etc.
 3. Every batch has been tested in the farmaceutical lab (precise doses are important, in particular the last steps)
 4. Venlafaxine (Efexor) and Oxycodon maintain their extended release aspect
 5. Adjustment is possible any time (when patients experience withdrawal symptoms)
 6. Patients can choose between selfmonitoring on a paper form or with an app.

Taperingstrips are delivered worldwide.

Study no. 1

Study no. 2

Study no.3

Study no.4

www.taperingstrip.com

safetapering@gmail.com (email address of Association Tapering Medication) welcomes both patients, family members, doctors and other caregivers with questions. Every day open and answers within 24 hours.

Questions about other methods of tapering are also welcome!

Pauline Dinkelberg, chairperson

Bezwaar tegen afwijzing NZa van handhavingsverzoek zorgverzekeraars

Nieuwegein, 14 september 2023

Gisteren hebben wij bezwaar gemaakt tegen het feit dat de Nederlandse Zorgautoriteit geen werk maakt van de onaflatende stroom kul-brieven die zorgverzekeraars sturen aan mensen waarvan hun arts afbouwmedicatie in taperingstrips voorschrijft.

Ze worden ‘afgeserveerd’ door een collega van hun arts of door een apotheker.

Zonder in te gaan op de individuele kenmerken van de patient en zonder aan te tonen dat de voorschrijver zich niet zou houden aan richtlijnen en beroepsnorm, gaat de (arts van de) zorgverzekeraar schaamteloos op de stoel van de dokter zitten die de patient kent en weet wat’ie nodig heeft.

Het is al onnavolgbaar dat medicatie als antidepressiva gewoon vergoed wordt en de medicatie die, zelfs volgens fabrikanten,  nodig is om er veilig mee te stoppen, niet.

Dat zorgverzekeraars dit niet kunnen uitleggen verbaast ons daarom niet, maar om dan brieven te sturen met de grootst mogelijke onzin is ronduit schandalig en wordt door betrokken patienten als kwetsend ervaren.

Beseffen deze artsen bij de zorgverzekeraar wel dat mensen die willen afbouwen of daarmee bezig zijn een heel spannende tijd meemaken waarbij de steun van de zorgverzekeraar vanzelfsprekend zou moeten zijn?

Demissionair minister Kuipers vroeg op 22 maart jl. of mensen melding wilden maken bij de NZa.

Ook de Vereniging Afbouwmedicatie gaf daar gehoor aan en kreeg een besluit waarin niet ingegaan wordt op onze argumenten en waarin staat dat de NZa zich niet geroepen voelt zorgverzekeraars te houden aan hun verplichtingen (handhaven).

NZa krijgt nu de kans te laten zien aan welke kant ze werkelijk staan en of  ‘t echt menens is met Wij controleren of zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren zich aan de regels houden’.

We houden u op de hoogte van het verdere verloop!

Pauline Dinkelberg, voorzitter Va

 

 

50Plus-beurs 2023

Apeldoorn, 10 september 2023

1. De snelste route naar de beste (bewezen effectief, veilig) afbouwmethode is het invullen van het adviesfomulier

Wat doe ik ermee?

Ik weet niet hoe ik het moet invullen; mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

2.  Waar vind ik informatie over afbouwen?  Op deze website en hier

3.  Mijn arts zegt er geen verstand van te hebben; wat kan ik doen?

– het gratis boek ‘Minder Slikken’ aanbevelen

– verwijzen naar deze website en informatie voor artsen

– wetenschappelijk bewijs taperingstrips

– zo nodig leveren wij informatie op maat; mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

4. Mijn arts of apotheker vragen of ik mee wil doen aan onderzoek; waar moet ik op letten?

5. Waar kan ik terecht met afbouwklachten/onttrekkingsklachten?   Mail ons via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Elke dag binnen 24 uur reactie.

6. Wat kan ik alvast doen bij klachten?

– ga niet verder met afbouwen

– blijf op de dosis (of ga ernaar terug; behalve bij benzodiazepines!) waarbij het nog goed ging

– overleg met uw arts over bestellen stabilisatiestrips   www.taperingstrip.nl

– houd dit 2-4 weken vol (eventueel m.b.v. stabilisatiestrips)

– ga pas verder met afbouwen als klachten over zijn

– in een nog langzamer tempo met nog kleinere doseringen

– pas op met benzo’s! Ze ontnemen het zicht op de klachten waardoor u ongemerkt te snel kan gaan én langdurig

gebruik is lastig te ontwennen

 

Vragen te allen tijde welkom!  Hoe u ook afbouwt of wilt afbouwen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Online tapering support

Apeldoorn, 9 september 2023

Ons wordt heel vaak gevraagd waar je terecht kunt voor support tijdens en na afbouwen.

In Nederland hebben we inmiddels;

 1. Facebookgroepen:

Buiten Nederland:

Outro

Surviving Antidepressants

en nog vele andere!

Waaronder deze vrij nieuwe:

(met iedere maand sessies)

 

 

Vertrouwen is goed, controle is beter

Apeldoorn, 4 september 2023

De politie niet bellen als u een inbreker langs uw huis loopt, omdat de minister van justitie zegt dat u erop moet vertrouwen dat de politie haar werk wel zal doen.

We krijgen veel te veel berichten van patienten die hun medicatie willen afbouwen en merken dat de huisarts ‘ er niet op zit te wachten om dat te begeleiden’ , maar niet worden terug verwezen naar de psychiater die het ooit voorschreef.

Het bestaan van inmiddels drie afbouwpoli’s waar mensen terecht kunnen bij een vreemde psychiater, zal geen wachtlijst van vier maanden voor de intake opleveren als voorschrijvers keurig hun eigen patienten zouden helpen afbouwen.

De Vereniging Afbouwmedicatie laat het niet bij kritiek spuien, maar heeft een aantal suggesties gedaan om de praktijk voor alle partijen (patienten én zorgverleners) te helpen verbeteren.

Een goed gekozen moment onzes inziens, omdat in de nieuwste richtlijn staat dat eerste voorschrijvers ook moeten helpen bij afbouwen. Dat vinden de vier beroepsgroepen van psychiaters (NVvP), huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en patientenkoepel MIND als opstellers van dit document ook.

Onze brief met aanbevelingen ging dus ook naar hen. Inmiddels meer dan zes weken geleden. Alleen de NHG reageerde tot nu toe met ‘kras op de plaat’ dat zij zich niet geroepen voelen.

We hebben de Landelijke Vereniging Huisartsen ook meegenomen in de mailing; hard nodig als je huisarts Rinske van Goor volgt via Linkedin.

Saillant is wel dat haar laatste commentaar onder deze post, waarin ze het gebrek aan vertrouwen in de ggz uitspreekt, verwijderd blijkt.

Vandaag zullen we nogmaals (derde maal!) de NVvP oproepen werk te maken van hetgeen op hun ‘actielijstje’ staat.

Pauline dinkelberg, voorzitter