Hoe werken benzodiazepines?

Apeldoorn, 11 januari 2022

Wereldwijd worden steeds meer mensen zich bewust van de schadelijkheid van benzodiazepines. Ze kunnen nuttig zijn voor de korte termijn, maar al na 7 dagen kan er afhankelijkheid optreden.

Dit is een oud youtube-filmpje, maar het vermelden waard omdat er in simpele plaatjes uitgelegd wordt hoe benzo’s werken.

Dag van Verantwoord Medicijngebruik

Apeldoorn, 9 januari 2022

De Vereniging wil graag haar steentje bijdragen aan verantwoord medicijngebruik! Mogelijkheden genoeg!

We schreven een brief aan de huisartsenverenigingen over het volgende;

Dit jaar hebben we gekozen voor aandacht voor het protocol (pag. 12) t.b.v. huisartsen waarin staat dat patienten die medicijnen zoals antidepressiva gebruiken, elke drie maanden ter controle door de huisarts gezien en gesproken moeten worden.

Omdat we weten dat langdurig gebruik van antidepressiva toeneemt en dat afbouwen lastiger wordt naarmate er langer doorgegaan wordt slikken, lijken deze controles een heel goed middel om vinger aan de pols te houden.

Samen met de patient kan de huisarts evalueren; wegen de voordelen nog op tegen de nadelen (waaronder bijwerkingen en mogelijke afbouwproblemen)? Wil de patient doorgaan of liever stoppen?

Zie onze brief aan de Nederlandse Vereniging van Huisartsen (NHG), Landelijke Vereniging Huisartsen (LHV) en Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH).

Een goede beslissing kan natuurlijk alleen maar op basis van juiste en tijdige (dus voor de start!) informatie genomen worden; ook op dat vlak valt nog veel te verbeteren. En dat is hoognodig; te veel mensen melden ons dat zij niet wisten dat langer gebruik het risico op ontrekkingsklachten lijkt te vergroten. Als je dat van tevoren weet bevordert dat de motivatie om regelmatig met je huisarts te kijken of je door wilt gaan of wil stoppen.

Ook wankelt de overtuiging dat doorgaan met antidepressiva terugval voorkomt. In onderzoeken wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen onttrekking en terugval.

Voorkomen is ook hier beter dan genezen; temeer omdat we vermoeden dat veel mensen met langdurige en wellicht blijvende klachten tobben na het (te snelle) afbouwen.

Vragen?  Mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Wij zijn God niet

Apeldoorn, 5 januari 2022

Het nieuwe jaar 2022 kan belangrijk worden met het oog op de veranderingen in de psychiatrie, waarvan de eerste voorzichtige stappen al gezet zijn en op steeds meer bijval kunnen rekenen.

Patienten hebben al jaren hun stem laten horen; nu zijn de zorgverleners aan zet! Beter zouden ze dat ook snel in gang zetten, want het risico van ongenuanceerde vijandigheid jegens psychiaters en hun pillen wordt met de dag groter.

Met zo’n rigoureuze breuk tussen patienten en dokters schieten we niets op. Wel met psychiaters die inzien dat een mens uit meer bestaat dan de optelsom van zijn symptomen en die medicatie met de groots mogelijke voorzichtigheid inzetten, het gebruik zorgvuldig monitoren en voorkomen dat er te lang mee wordt doorgegaan. Die vervolgens het afbouwen begeleiden; wat ook betekent dat de juiste afbouwmedicatie wordt voorgeschreven. Die als zij zien dat deze niet wordt vergoed in actie komen. Daarover een volgende keer meer, want passief toekijken kon al nooit, maar anno 2022 zeker niet meer!

De stroom wetenschappelijke artikelen waaruit steeds duidelijker wordt dat langzaam en op- maat- afbouwen praktijk moet worden, zwelt aan en valt niet meer te negeren. Het opzoeken van een steen als schuilplaats heeft geen zin; patienten zullen ze allemaal omdraaien.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Britse krant op zoek naar ervaringen met afbouwen

Apeldoorn, 29 december 2021

Wereldwijd komt steeds meer belangstelling voor de schaduwkanten van medicatie als antidepressiva en slaap-en kalmeringspillen.

De beste en vaak enige informatiebron zijn jullie; de mensen die deze medicatie slikken of slikten.

Door mee te doen aan enquetes e.d. draagt u bij aan toekomstige verbeteringen. We willen toch dat niet meer mensen onnodig in de problemen komen door het afbouwen!

Major national UK newspaper looking for individuals willing to share story of successful slow/hyperbolic tapering of antidepressants and/or sleeping pills.  Please email jgornall@mac.com with brief description and contact details.  Thanks!
(https://twitter.com/CEP_UK/status/1473966676383260678?t=24FkrLKiSqJWxZJJgYwabQ&s=03)

Weet u wat hyperbole afbouw is? Zie hier.

Kort gezegd; afbouwen met naarmate de eindstreep in zich komt, steeds kleinere stapjes. Want de impact van de laatste afbouwstappen zijn relatief groot. Juist dan krijgen mensen klachten. Voor  bijv. venlafaxine betekent dat de laatste stappen van 5 mg naar 0 mg net zo lang of langer duren dan van 37,5 mg naar 20 mg. Zo’n langzame afbouw is alleen mogelijk m.b.v. taperingstrips.

Vragen? Mail ons via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Afbouwmedicatie beschikbaar via uw eigen apotheek?

Apeldoorn, 26 december 2021

Iets om rekening mee te houden als u nog op zoek bent naar een zorgverzekeraar en in 2022 uw antidepressiva e.d. wilt gaan afbouwen.

Zorgverzeraars beweren dat u voor lagere doseringen om in kleine stappen af te bouwen terecht kunt bij uw eigen apotheek. Deze zou de afbouwmedicatie kunnen bestellen bij een zg. grootbereider.

Echter, wij krijgen steeds meer signalen dat de ketens waaronder apotheken vallen (zoals BENU) dit bestellen niet toestaan.

We stuurden een brief naar 9 van die ketens 

Alleen VAL (Vereniging Apotheken Limburg) heeft laten weten dat zij het bestellen van de doseringen van CEBAN toestaan. Zie www.medicijnkosten.nl

Dus; GA NA WAT UW APOTHEKER MAG BESTELLEN!

U kunt natuurlijk op safe spelen door over te stappen naar DSW. Dan weet u zeker dat u kunt afbouwen volgens de enige wetenschappelijk bewezen effectieve methode; via taperingstrips met vermindering van de dosering per dag (i.p.v. per week).

Pauline Dinkelberg. voorzitter

Afbouwmedicatie vergoeden via cao

Apeldoorn, 22 december 2021

De Vereniging Afbouwmedicatie en de website www.opiatenafbouwen.nl  vinden elkaar in het doel verantwoord afbouwen van psychoactieve medicatie (antidepressiva, sterke pijnstillers enz.) te bevorderen.

Veel mensen slagen er niet in te stoppen met deze medicatie, omdat de stappen met  de ‘normale’ doseringen veel te groot zijn. Ze krijgen klachten; van griepachtige verschijnselen, pijn tot agressie en gedachten aan suicide.

We willen dat veel meer mensen gebruik kunnen maken van op-maat gemaakte afbouwmedicatie in taperingstrips. Zodat het afbouwen hen niet onnodig ziek maakt.

Aan de beschikbaarheid ligt het niet. Voor 44 soorten medicatie bestaan al taperingstrips.

Dat veel mensen die niet kunnen gebruiken komt door tegenwerken van vergoeding door zorgverzekeraars (behalve DSW en ENO).

Wij vinden het onverteerbaar dat veilig afbouwen nu alleen bereikbaar is voor mensen die  taperingstrips zelf kunnen betalen.

De gemiddelde prijs van een afbouwtraject is 300 euro. Voor de individuele patiënt vaak een groot bedrag.

Voor u als werkgever is het interessant dat u door aanvullende afspraken in de cao dit bedrag snel kan terug verdienen.

De kosten van ziekteverzuim overschrijden dit bedrag met gemak; door taperingstrips te vergoeden ontstaat een win-win-situatie.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden (speciale prijzen etc.)?

Neem contact op via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Achtergrondinformatie vindt u hier

Benzomoe, benzoziek

Apeldoorn, 20 december 2021

Benzodiazepines, oftewel slaap-en kalmeringsmiddelen zoals oxazepam, diazepam, komen soms heel goed van pas. Dat zou je bijna vergeten als je de enorme hoeveelheid berichten leest over de slechte kanten van langdurig gebruik.

Juist om te voorkomen dat mensen te lang doorgaan met deze medicatie is het belangrijk aandacht te schenken aan het gevaar van verslaving, de schade die ze teweegbrengen en het moeizame afbouwen.

In onderstaand bericht staat ook een link naar een voorbeeld van ‘informed consent’ (geinformeerde keuze). Dat betekent: voordat iemand een recept krijgt voor deze middelen er aan de hand van een ‘lijstje’ samen met de arts stil gestaan moet worden bij de bijwerkingen.

Bijzonder; terwijl we hier in Nederland een strijd tot in de rechtszaal moeten voeren over vergoeding van taperingstrips, staat deze optie in de VS gewoon in de informatie over afbouwen.

Benzodiazepine Tapering Strategies and Solutions

The updated benzodiazepine boxed warning: What you need to know