Venlafaxine Transvaal Apotheek

Apeldoorn, 6 september 2021

We vernamen dat de Transvaal Apotheek twee afbouwdoseringen van Venlafaxine retard in hun assortiment hebben.

Deze zouden vergoed worden door de zorgverzekeraars. Of ze ook alles vergoeden wat nodig is voor afbouwen-op-maat is nog een vraag die wij graag beantwoord willen zien.

Wordt dus vervolgd !

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Podcast over onderzoek naar taperingstrips

Apeldoorn, 5 september 2021

De website Mad in America is een bron van artikelen over psychiatrie, waar regelmatig nieuws over afbouwen van antidepressiva enz. te vinden is.

Onlangs werden prof. dr. Van Os van het UMCU en dr. P.C. Groot  geinterviewd, waarna dit als podcast te beluisteren valt.

Aan de orde komt onder meer waarom het zo moeilijk/onmogelijk is om de beste afbouwmethodes d.m.v. een RCT te onderzoeken. Dat heeft bijv. te maken met de ethische bezwaren.

Op ons verzoek is de Engelstalige tekst naar het Nederlands vertaald, zodat meer mensen de kans krijgen het interview te lezen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Stoppen met de pillen-herhaling op 2 september a.s.

Apeldoorn, 30 augustus 2021

Bij veel mensen die nog nooit met afbouwproblemen te maken hadden, was de uitzending van Zembla van 15 april jl. een soort schokkende eye-opener. Voor degenen die aan den lijve hebben ondervonden hoe moeilijk stoppen met de pillen kan zijn, voelde het als een erkenning.

De uitzending wordt herhaald op donderdag 2 september a.s. om 9.30 uur op NPO 2.

Inmiddels bijna 5 maanden verder zijn we nog steeds blij met de bijval van de psychiaters bij monde van de voorzitter van beroepsvereniging NVvP in deze uitzending!

Alleen…..waar blijft nou die vergoeding?  Wanneer hoeven behandelaren en patienten zich eindelijk niet meer te bekommeren over de financiele kant van medisch noodzakelijke afbouwmedicatie?

Houdt de stroom verhalen op waarin patienten vertellen hoe moeizaam het afbouwen ging en gaat omdat ze taperingstrips niet kunnen betalen? Waardoor ze vaak schade oplopen door noodgedwongen te snelle afbouw? Waarvan niemand weet of en wanneer die klachten overgaan?

Taperingstrips alleen zijn niet zaligmakend; het is belangrijk dat patient en arts regelmatig contact hebben om te zien of het voorgenomen schema voldoet. M.a.w. te allen tijde moet er een aanpassing gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld als er toch klachten optreden. Stug doorgaan met het schema lijkt stoer, maar is niet verstandig! Meestal wordt er na overleg besloten de dosering een tijdje te handhaven (‘stabiliseren’) en pas (langzamer) door te gaan met afbouwen als de klachten zijn verdwenen.

Vragen zijn welkom via info@verenigingafbouwmedicatie.nl  en worden meestal dezelfde dag beantwoord.

U kunt uw vragen ook stellen aan het eSpreekuur van www.psychosenet.nl      Daar vindt u ook een grote hoeveelheid eerdere vragen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Strijd voor vergoeding; wordt vervolgd!

Markelo, 19 augustus 2021

Het lijkt misschien een beetje stil aan ons ‘front’, maar houd ons in de gaten de komende tijd!

We kregen na de teleurstellende uitspraak van de rechter in ons kort geding van 22 juli jl. veel steunende reacties van patienten. ‘Dit is toch niet te geloven! Ga vooral door!’ was de boodschap.

Het is zeker niet te geloven; dat iets als afbouwmedicatie zo wordt gedwarsboomd. Veel patienten voelen het als een persoonlijke miskenning dat een zorgverzekeraar ze niet aanmoedigt, maar lijkt te frustreren bij het verbeteren van hun gezondheid.

We beraden ons op vervolgstappen!

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Medicatievrije behandeling

Markelo, 8 augustus 2021

Over een maand hopen we berichten zoals onderstaand onder ‘nieuws’ o.i.d. op onze vernieuwde website te plaatsen.

Nu doen we ‘t nog even zo:

Op de website van Mad in America staat een interessant artikel over de toenemende vraag naar ‘medicatievrije behandeling’.

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen aangeven bijv.  aan hun problemen te willen werken en niet meer door pillen als een zombie rond te lopen.

Een groot deel van de pillen wordt waarschijnlijk voorgeschreven in de wachttijd voor GGZ. Velen ervaren dan dat wanneer ze eindelijk aan de beurt zijn, het gevoel van urgentie verdwenen is. Vervolgens merken ze dat ze in de ‘medicatie-val’ zijn gelopen, omdat de medicatie niet of met heel veel moeite te stoppen is. (Hoezo heet het boek van psychiater Vinkers over antidepressiva ‘Even slikken’?)

In Noorwegen is dus al een medicatievrije kliniek. Dat geeft hoop voor de toekomst, omdat er zo meer keuze komt voor patienten.

Waarschijnlijk is medicatie soms zinnig, maar niet langer dan nodig/wenselijk. En voor dat laatste zetten wij ons in.

 

Pauline Dinkelberg, voorzitter

 

 

Secretaris op vakantie t/m 20 augustus 2021

Apeldoorn, 31 juli 2021

Mocht u lid willen worden of bent u net lid geworden van onze vereniging?

Dan duurt het tot na 20 augustus voor u de welkomstmail ontvangt.

Maar; als u vragen hebt over afbouwen enz. kunt u die gewoon stellen via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Ook het blad ‘Pillotalk’ kunt u via dit e-mailadres aanvragen.

Met vriendelijke groet,

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Parnassiaschutter

Apeldoorn, 24 juli 2021

Gisteren werd er door de GGZ een minuut stilte in acht genomen om stil te staan bij de slachtoffers van de gewelddadige actie van de zg. ‘Parnassiaschutter’.

Koepelorganisatie MIND zette ook een stuk op de website. Wat ons daaraan opviel was dat zij terecht het belang van goede zorg benadrukken, maar door het nemen van een psychotische patient als voorbeeld voorbij lijken te gaan aan de aanwijzingen dat de ‘Parnassiaschutter’ een depressieve patient zou zijn die last had van stoppen/wisselen van medicatie.

Dat ervaren wij als een gemiste kans om de,  bij een groot publiek nog onvoldoende bekend zijnde,  problematiek onder de aandacht te brengen. Zie onze brief, die we ook sturen naar GGZ-instellingen.

Een verhaal zoals in het boek over de dubbele moord in Baflo  kan zich zomaar herhalen. De dader was bezig met het (in grote stappen)  afbouwen van paroxetine.

We weten dat afbouwen moet gaan op geleide van de ervaringen van de patient en dat hoe dichter  men bij de 0 mg komt, hoe kleiner de stappen moeten zijn (hyperbole afbouw).

Onbegrijpelijk dat een veelbezochte en betrouwbaar geachte website als www.thuisarts.nl nog steeds een schema van halvering van de dosis vermeldt en dat een andere voorbeeldtabel niet gepaard gaat met de tekst dat aanpassingen nodig kunnen zijn.

Wij hebben daar in februari jl. een e-mail over gestuurd aan de organisatie (NHG; Nederlands Huisartsen Genootschap) achter deze website. Al vier maanden later kregen we antwoord, eh nee, een reactie.

De mail die wij pas daags daarna verstuurden, bleef onbeantwoord tot nu toe.

Word lid van onze vereniging en krijg direkt bericht van ons als er bijv.  iets verandert m.b.t. vergoedingen. Op www.medicijnkosten.nl vindt u informatie over vergoeding van doseringen. Let op: vermelding daar hoeft niet te betekenen dat de dosering daadwerkelijk beschikbaar is. Uw apotheker kan dat wel zien in zijn systeem.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Prescripticide; suicide op recept?

Apeldoorn, 18 juli 2021

Maakte de wijze van overzetten (switchen) van antidepressiva de patient in Den Haag tot de ‘Parnassiaschutter’?

Deze week werden we weer opgeschrikt door een bericht over geweld, moord en suicide die in verband worden gebracht met psychofarmaca, zoals antidepressiva.

Het gaat hier over de man die volgens de berichten z’n ‘medicijnen terug wilde’ , die hij voorheen gebruikte, maar die kennelijk waren vervangen en de psychiater die ‘het niet wilde terugdraaien’. Hij staat nu bekend als ‘de Parnassiaschutter’ , omdat de gruwelijkheden zich afspeelden in de buurt van de GGZ-instelling Parnassia, waar hij in behandeling was.

Zo’n verhaal grijpt je aan en we hebben te doen met de patient, de slachtoffers, nabestaanden, omstanders en ook met de psychiater en zorgverleners. De behandelaars weten hoe dit heeft kunnen gebeuren; wij kunnen alleen maar gissen.

Was dit een vreselijk gevolg van ‘overzetten’ oftewel ‘switchen’ waarvan we weten dat het nogal eens te snel gaat. Het gelijktijdig uit-en insluipen van het ene en het andere medicijn zorgt voor een kwetsbare periode. We weten dat op-en afbouwen het risico op suicide vergroten.

Op de site van ISEPP (International Society for Ethical Psychology & Psychiatry) is onlangs gelanceerd de indrukwekkende video ‘Prescripticide’. Het bekijken en delen waard.

Hier vind u voorbeelden van onderbouwde switchstrips.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

 

1.     Parnassiaschutter Jan (67) was zwaar depressief en smeekte om zijn oude medicijnen: ‘Ik ga kapot, zei hij’. Algemeen Dagblad, 15 juli 2021. https://www.ad.nl/den-haag/parnassiaschutter-jan-67-was-zwaar-depressief-en-smeekte-om-zijn-oude-medicijnen-ik-ga-kapot-zei-hij~ab64f7662/

2.     Zorgbeveiliger Parnassia overleden door geweldsincident Leggelostraat Den Haag. Parnassia groep nieuwsbericht, 12 juli 2021. https://www.parnassiagroep.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/1935061/zorgbeveiliger-parnassia-overleden-tgv-geweldsincident-leggelostraat-den-haag  

3.     Buurt niet verrast door schietpartij bij ggz-instelling. NOS Nieuwsbericht, 14 juli 2021. https://nos.nl/artikel/2389344-buurt-niet-verrast-door-schietpartij-bij-ggz-instelling  

 

 

Afbouwmedicatie in Financieel Dagblad

Apeldoorn, 17 juli 2021

Vandaag een artikel in het Financieel Dagblad over de waanzinnige situatie waar we in beland zijn m.b.t. de vergoeding van afbouwmedicatie in taperingstrips.

Wereldwijd wordt  met enthousiasme gereageerd op deze Nederlandse innovatie, maar in het ‘gidsland’ zelf is een dwaze en schadelijke strijd gaande.

Dwaas omdat er geen enkel redelijk argument bedacht kan worden om patienten de kans te onthouden op een veilige manier van hun pillen af te komen.

En schadelijk omdat velen het na een of meer mislukte pogingen niet meer aandurven en een leven voor zich zien waarin ze noodgedwongen medicatie moeten blijven slikken, die ze niet meer nodig hebben en waar ze dagelijks de bijwerkingen van moeten verduren.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Vereniging Afbouwmedicatie heeft samen met 2 patienten een kort geding aangespannen tegen VGZ over het negeren van ‘medische noodzaak’ voor de vergoeding van antidepressiva.

Belangstellenden zijn welkom bij de zitting: op 22 juli a.s. om 9.15 uur bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Adres: Walburgstraat 2-4, 6811 CP Arnhem. Vanaf 15/7 tot 19/7 is aanmelding mogelijk via https://aanmeldenpubliek.rechtspraak.nl/

Hier vindt u informatie over onder meer de corona-maatregelen in de Rechtbank.

Zaaknummer: 389305

Laat ons  graag weten of het u gelukt is toestemming te krijgen via info@verenigingafbouwmedicatie.nl