Leven na een depressie

Apeldoorn, 15 september 2020

De Depressievereniging vraag deelnemers voor het volgende onderzoek:

Gezocht: kandidaten voor de STAIRS Pilot

6 september 2020
‘Wat vertel ik over mijn depressie aan collega’s?’

Dit is een van de vele vragen waar mensen na een depressie(behandeling) mee kunnen worstelen. Een depressie heeft flinke impact op je dagelijkse leven en niet voor alle gevolgen van een depressie is binnen de reguliere behandeling evenveel aandacht. Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) in Groningen heeft daarom samen met de Hanzehogeschool Groningen, stichting Wittebos en MIND de STAIRS-training ontwikkeld. In deze training ga je onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en een medewerker van het UCP actief aan de slag met verschillende thema’s. Deze thema’s dragen allemaal bij aan het houden van grip op je leven na een depressie. STAIRS start medio september met een pilot bij het UCP in Groningen. Dus, ben jij recentelijk hersteld van een depressie en wil je samen met anderen ontdekken wat jou helpt om de verschillende rollen in je leven weer goed in te kunnen vullen? Meld je dan aan voor de STAIRS pilot.

Verschillende rollen
De gevolgen van een depressie zijn voor iedereen anders. De een ervaart door de depressie veel moeilijkheden rondom het werk, de ander worstelt met de gevolgen voor zijn/haar positie in het gezin en weer een ander merkt dat het impact heeft in de manier waarop het contact met vrienden verloopt. We hebben allemaal verschillende rollen in het leven en een depressie kan op elk van deze rollen invloed uitoefenen. Het doel van STAIRS is concrete handvatten te bieden, zodat je deze rollen weer naar tevredenheid kunt invullen.

Ervaringen uitwisselen en oefenen
STAIRS bestaat uit 10 bijeenkomsten, waarin veel ruimte is om door middel van het uitwisselen van ervaringen inzicht te krijgen in wat voor jou werkt. Daarnaast ga je met behulp van verschillende oefeningen vaardigheden trainen die nodig zijn om grip op je leven te houden. Tussen de bijeenkomsten in ga je hier verder mee aan de slag in je eigen situatie en wissel je in een online omgeving ervaringen uit met je groepsgenoten. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.: gevolgen van een depressie, verbinding maken met mensen in je omgeving, zelfbeeld, structuur en fysieke gezondheid.

Interesse of vragen? Stuur een mail naar: d.wedema@pl.hanze.nl

Weinig goeds in de ZiN (Zorginstituut Nederland)

Apeldoorn, 7 september 2020

Onze strijd voor vergoeding van afbouwmedicatie duurt inmiddels 5 jaar.  Elke dag komen er patienten bij die geen beschikking krijgen over de lagere doseringen die nodig blijken om verantwoord af te bouwen. Zij ondervinden ernstige onttrekkingsverschijnselen.  Grote groepen mensen zien zich daardoor genoodzaakt medicatie te blijven slikken met alle bijwerkingen van dien.

Terwijl internationaal de bijval voor het idee van taperingstrips alleen maar groeit, houden instituten zoals het Zorginstiuut deze verbetering van de zorg tegen. Veel mensen zien daardoor geen kans om m.b.v. langzaam afbouwen bijv. hun antidepressiva te stoppen.

Vandaag stuurden we voor de tweede maal een brief aan de minister van VWS en aan de Vaste Kamercommissie van VWS. We doen daarin nogmaals een oproep voor een onafhankelijk onderzoek naar de institutionele vooringenomenheid van het Zorginstituut.

We weten inmiddels dat zaken zoals het stoppen van kindertoeslagen verschrikkelijk uit de hand kunnen lopen, voordat fouten erkend worden en lering getrokken wordt uit zo’n drama.

Bent u ook de dupe van de onZiNnigheid van o.a. het Zorginstituut en kunt u fluiten naar de vergoeding van afbouwmedicatie? Mail ons met uw verhaal via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

 

 

 

 

 

Depressielijn weer actief!

Depressielijn weer actief

Vanaf morgen dinsdag 1 september gaat om 10.00 uur de Depressielijn weer de lucht in. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Met onze bureau vrijwilliger Jasmijn Noorlander en een enthousiaste groep van ervaringsdeskundige vrijwilligers is het geluk het rooster voor alle werkdagen met drie shifts te vullen. Ongelooflijk fijn dat het op zo’n korte termijn gelukt is. Dat we naast onze supportgroepen nu ook in het 1 op 1 contact mensen met een depressie of hun naasten een luisterend oor kunnen bieden..
Telefoonnummer Depressielijn: 088-5054334

Wil jij je ook inzetten?

Zou jij ook een van die vrijwilligers willen zijn aan de telefoon? Stuur dan je gegevens naar depressielijn@depressievereniging.nl o.v.v. depressielijn. Je ontvangt dan het profiel. We hebben het rooster nu gevuld, maar wanneer de drukte op de lijn toeneemt kunnen we vast extra mensen gebruiken.

Woord van dank!

Het weer in het leven kunnen roepen van de Depressielijn is dankzij de steun van Janssen-Cilag B.V. mogelijk gemaakt. (Opmerking VA: check wat er met uw gegevens gebeurt! Dit is nl een farmaceutisch bedrijf) Zij vinden het belangrijk dat helemaal in deze tijd met Corona mensen met een depressie extra ondersteuning moeten krijgen. Wij zijn hen hiervoor erg dankbaar en vertrouwen erop met de vrijwilligers een waardevolle ondersteuning van te gaan maken.

Bekend maken van het bestaan, help jij ook mee?

Met onderstaande afbeeldingen zullen we op onze socials aandacht besteden aan het bestaan van onze Depressielijn. Help jij ons de Depressielijn bekend maken zodat mensen met een depressie of hun luisterend oor steun mogen ervaren door een telefoontje met een van onze vrijwilligers. Deel dan ook onze bericht in jouw eigen netwerk.

Zorginstituut is benieuwd naar uw ervaringen!

Zorginstituut Nederland  (ZiN) verspreidt via Twitter het bericht dat er over 2 weken (8 september a.s.) een speciaal tijdschrift uitkomt over het belang van patientenervaringen.

Dat is ook voor onze doelgroep natuurlijk goed nieuws!  Een belangrijk instituut geeft aan uw ervaringen belangrijk te vinden!

We roepen u op uw ervaringen met afbouwen op te sturen naar ZiN. Dat kan per e-mail:

vragenaanzin@zinl.nl

Of per post: Zorginstituut Nederland,

Postbus 320,

1110 AH Diemen.

Laat ons even weten als u uw verhaal hebt ingestuurd. Bedankt!

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Je eigen tempo is het enige juiste tempo

                                                Je eigen tempo is het enige juiste tempo!

Dit is Ivan Fischer, dirigent bij het Concertgebouworkest. ‘Je eigen tempo, is het enige juiste tempo’ houdt hij z’n cursisten voor in een masterclass. Het is een van de dingen waarvan hij zegt dat het ‘breder toepasbaar’ is. We denken daarom dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat wij de quote kapen om de basis van verantwoord afbouwen samen te vatten.

Patiënten en zorgverleners ervaren dat afbouwschema’s op maat die te allen tijde aangepast kunnen worden, werken bij het afbouwen.

Onlangs werd een belangrijke review gelanceerd, waarin de ervaringen van patiënten een centrale plaats krijgen. Onderzoeken zijn belangrijk, maar ‘wat goed werkt voor de groep, is niet automatisch het beste voor het individu’.

Die ‘wetenschap’ bevalt sommige zorgverzekeraars niet en we zien dat ze  ernaar neigen ‘vaste’ schema’s te willen hanteren.

Maar dat is zoiets als een orthopedisch schoenmaker die zich uit de markt prijst door zich te beperken tot 3 standaardmaten.

Wij doen ons best dit uit te dragen in gesprekken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zoals VGZ. Deze zorgverzekeraar heeft ons gevraagd voorbeelden aan te dragen, waarbij ‘de patiënt tegen vergoedingsproblemen aanliep‘.

Het moet hierbij gaan om de antidepressiva die genoemd worden in het Multidisciplinair Document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Vereniging Afbouwmedicatie.

Benzodiazepines Awarenessday

Gisteren, 11 juli was het weer de jaarlijkse Benzodiazepines Awarenessday. Een hele mond vol, maar het is een dag waarop stilgestaan wordt bij de grote hoeveelheid mensen die een of meerdere benzo’s, oftewel ‘pammetjes’ gebruikt. Dat klinkt een beetje onschuldig, maar de gevolgen voor het individu en de maatschappij zijn immens.

De Vereniging heeft een persbericht gestuurd en de voorzitter zat op 11 juli in het radioprogramma ‘Nieuwsweekend’. (m.b.v. Internet Explorer terug te zien)

Benzodag, wereldwijde aandacht voor benzodiazepinen 

Wereldwijde aandacht voor de nadelen van slaap- en kalmeringsmiddelen, dat is de doelstelling van de Wereldbenzodag zaterdag 11 juli. Ook de Vereniging Afbouwmedicatie Nederland vraagt op deze dag aandacht voor de vaak verslavende werking van deze medicijnen. Het gaat om benzodiazepinen, de ‘pammetjes’, middelen die geleverd worden onder namen die eindigen op -pam, zoals diazepam, oxazepam, lorazepam en dergelijke.

“De aandacht voor deze middelen is hoogst noodzakelijk,” aldus Pauline Dinkelberg van de Vereniging Afbouwmedicatie. “In Nederland worden ze jaarlijks wel 12 miljoen maal voorgeschreven. Mensen gaan ze bijvoorbeeld slikken omdat ze slecht slapen. Sinds een aantal jaren mogen deze medicijnen maar voor 14 dagen tegelijk worden voorgeschreven in een poging de verslavingskans te verkleinen. Maar of dat heeft geholpen?”

Anderhalf miljoen Nederlanders

In werkelijkheid blijven veel mensen ze soms jaren achtereen slikken. Naar schatting slikken ruim anderhalf miljoen Nederlanders zo’n pammetje. Er vanaf komen is misschien wel het moeilijkste van alle psychofarmaca (zoals antidepressiva of antipsychotica). De Vereniging Afbouwmedicatie heeft dagelijks contact met de mensen die tobben met hun verslaving.

Naast de kwalijke gevolgen van sufheid overdag, ontstaan van depressies en andere bijwerkingen, maakt het gebruik van benzodiazepinen de kans op vallen met bijvoorbeeld een gebroken heup tot gevolg, maar liefst viermaal groter. Dinkelberg: “Dat is een groot maatschappelijk bijeffect, met een enorme medische kostenpost tot gevolg.”

Patiënten in de kou

Des te onbegrijpelijker vindt de Vereniging Afbouwmedicatie het dat de grote zorgverzekeraars hardnekkig weigeren patiënten de reikende hand te bieden: “De patiënt die eenmaal de stap heeft gezet van zijn of haar verslaving af te komen en dat in kleine stapjes moet doen, merkt dat de zorgverzekeraar de meest voor de hand liggende afbouwmedicatie weigert te vergoeden. Het is de samenleving moeilijk uit te leggen dat zorgverzekeraars doorgaan met slikken economisch belangrijker vinden, dan het welzijn van de patiënt die wil stoppen met zijn verslaving. Daarom streeft de vereniging naar afbouwmedicatie in het basispakket.”

Pillotalk over medicatie

GGZ In Geest heeft een actieve cliëntenraad, die onlangs een speciaal nummer van het blad Pillotalk heeft uitgegeven. Het hele nummer is gewijd aan medicatie.

Er komen zowel gebruikers als voorschrijvers aan het woord. Rode draad is ‘shared decision making’. Bij de keuze voor een behandeling is ook de mening van de patiënt belangrijk. Bij het lezen van de interviews met de professionals blijken ze dit in de praktijk toe te passen.

De Vereniging Afbouwmedicatie komt ook aan het woord (blz. 22) We zijn heel blij met deze belangstelling en hopen dat zowel patiënten als zorgverleners hun voordeel kunnen doen met deze informatie.

Pauline Dinkelberg

Hulp bij het afkicken van antidepressiva

Alweer een aantal weken geleden (13 juni 2020) stond er een interessant interview met Peter Groot (onderzoeker en ervaringsdeskundige verbonden aan onze vereniging) in het Reformatorisch Dagblad.

De journalist heeft duidelijk veel werk gemaakt van zijn research. Het is niet makkelijk om een onderwerp als afbouwen op een heldere manier te verwoorden. Wij vinden dat hij daar goed in geslaagd is.

https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/hulp-bij-het-afkicken-van-antidepressiva-1.1677145

Pauline Dinkelberg

Brief aan Ned. Vereniging voor Psychiatrie n.a.v. alarmerend verhaal

Apeldoorn, 30 mei 2020

Op 28 mei jl. zou de Vereniging Afbouwmedicatie een langverwacht gesprek hebben met de ,Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

We keken vol verwachting uit naar dit gesprek, terwijl iedere dag hun patiënten bij ons aankloppen met o.m. verhalen over psychiaters die hen langzaam en op maat willen laten afbouwen , maar hun behandelplan niet kunnen uitvoeren omdat zorgverzekeraars de benodigde afbouwmedicatie niet willen vergoeden.

Dat zorgt er voor dat mensen, die onvoldoende middelen hebben om deze medicatie zelf te betalen, moeten doorgaan met het slikken van bijv. antidepressiva die ze eigenlijk willen stoppen i.v.m. bijwerkingen enz.

Of erger; dat zij toch opnieuw proberen af te bouwen met de te hoge geregistreerde doseringen en soms ernstige onttrekkingsverschijnselen ondervinden.

Haperende techniek leidde tot een verbroken verbinding. Nu kunnen we wachten op de volgende gelegenheid, maar we wachtten al veel te lang en de problemen van onze leden laten dit niet toe.

Vandaar stuurden we vandaag, 30 mei 2020,  een brief naar de voorzitter van de NVvP met aangehecht een verhaal wat niet anders dan tot directe actie moet leiden.

Een melding bij Inspectie Gezondheidszorg eerder deze week heeft niets uitgehaald. Die sturen ons naar SKGZ en NZa.  Hun eventuele acties zouden voor veel mensen te laat kunnen komen.

Naschrift: op 19 juni stellen we vast dat we  nog steeds geen reactie van de NVvP op bovenstaande hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Pauline Dinkelberg, voorzitter