Q & A Vergoedingen

Q & A Vergoedingen

Q Vergoedt VGZ nu afbouwmedicatie?

A VGZ is veroordeeld tot het vergoeden van de afbouwmedicatie indien de arts en
patiënt dit overeenkomen. De patiënt heeft dus recht op vergoeding. Hoe VGZ
haar vergoedingssysteem inricht is nog niet bekend. Zodra dit bekend is zal dit
z.s.m. bekend gemaakt worden.

Q Welke formulieren kan ik gebruiken voor de aanvraag?

A Deze vindt u op www.taperingstrip.nl Maak kopieën van hetgeen u naar de
verzekeraar opstuurt

Q Wat kan ik doen als vergoeding wordt afgewezen?

A 1. Let er op dat u de afwijzing op schrift krijgt. Mocht u gebeld worden; vraag
dan om schriftelijke bevestiging.
2. U kunt de afwijzingsbrief doorsturen naar
info@verenigingafbouwmedicatie.nl Zo kunnen we zien hoe VGZ het beleid
uitvoert.
3. Uw recht op vergoeding kunt u in stand houden door een zg. ‘stuitingsbrief’
te sturen. Het concept kunt u aanvragen via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Q Hoe gaat het nu verder?

A De Vereniging vraagt VGZ om meer duidelijkheid over hun opvatting van het
vonnis.
Zeker is dat de rechter heeft geoordeeld dat zij afbouwmedicatie moeten
vergoeden en dat vloeibare doseringen niet langer verplicht gesteld mogen
worden.

Q Hoe zit het met de andere zorgverzekeraars?

A Daar is nog geen duidelijkheid over. DSW en ENO vergoeden wel
afbouwmedicatie. Voor de meeste accurate informatie over de vergoeding van de
afbouwmedicatie kunt u een mail sturen naar
info@verenigingafbouwmedicatie.nl of kijken op de site van de Regenboog
Apotheek onder het kopje Zorgverzekeraars.

Oproep; staat een vraag en antwoord er niet bij; mail dan gerust naar
info@verenigingafbouwmedicatie.nl
Ook voor suggesties en correcties bent u van harte welkom!

Rechter: VGZ moet wél taperingstrip vergoeden

Rechter: VGZ moet wél taperingstrip vergoeden

13-01-2020; Farmaceutisch weekblad

Zorgverzekeraar VGZ mag de vergoeding van magistraal bereide afbouwmedicatie voor antidepressiva niet weigeren met als reden dat geregistreerde
medicatie in vloeibare vorm volstaat. Dat oordeelde de rechter in een geschil tussen VGZ en de Vereniging Afbouwmedicatie.
Volgens de Rechtbank Gelderland, die eind december uitspraak deed in dit kort geding, moet VGZ ook de magistraal bereide
afbouwmedicatie – in de vorm van taperingstips – vergoeden als de behandelend arts van mening is dat het voor een patiënt
niet passend is zijn antidepressiva af te bouwen met geregistreerde geneesmiddelen. VGZ mag dit niet toetsen, ook niet
achteraf.
Een magistraal bereide taperingstrip bestaat uit een medicatierol met 28 dagdoseringen in de vorm van tabletten of capsules,
waarbij de dosis werkzame stof elke dag lager is. Met een of meer taperingstrips kan het medicijngebruik in een aantal weken
of maanden worden afgebouwd. Deze magistrale bereiding wordt geleverd door de Regenboog Apotheek.
Kernvraag in deze zaak is of, en zo ja in hoeverre, de taperingstrips vergoed moeten worden door VGZ. Volgens de
Vereniging Afbouwmedicatie, die de belangen behartigt van patiënten die op een verantwoorde wijze willen afbouwen, handelt
de zorgverzekeraar onrechtmatig door zijn verzekerden de vergoeding van deze afbouwmedicatie te onthouden. De
vereniging eist dan ook dat de zorgverzekeraar de taperingstrips in alle gevallen vergoedt.
Rationele farmacotherapie
De rechter geeft aan dat verzekerden aanspraak kunnen maken op bereide geneesmiddelen, mits het rationele
farmacotherapie betreft, maar in de wet is daarvan geen definitie opgenomen. Volgens de vereniging moet daarbij het
internationaal gebruikte criterium worden gevolgd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat niet de eis kent dat de
effectiviteit van een geneesmiddel moet blijken uit de wetenschappelijke literatuur.
VGZ betwist dat deze definitie leidend is en verwijst naar de definitie die Zorginstituut Nederland (ZIN) hanteert in het Farmacotherapeutisch Kompas. Die stelt dat
de effectiviteit moet blijken uit de literatuur, en dat de behandeling ook het meest economisch is voor de zorgverzekering. Omdat zin de grenzen bewaakt van het
verzekerd pakket, volgt ook de rechter deze definitie.
Onderbouwing
Voor de effectiviteit van afbouwdoseringen antidepressiva ontbreekt wetenschappelijk onderzoek, maar het multidisciplinair document Afbouwen SSRI’s en SNRI’s,
dat in 2018 is opgesteld door diverse beroepsgroepen waaronder knmp en nhg, biedt daarvoor volgens de rechter voldoende onderbouwing. Omdat de
taperingstrips afwijken van het afbouwschema zoals beschreven in dit document komen die niet in aanmerking voor vergoeding, redeneert VGZ.
In een eerder geschil tussen de zorgverzekeraar en de vereniging stelde de rechter vorig jaar dat VGZ voldoende tegemoet komt aan de behoeften van patiënten
door alleen bepaalde in de handel verkrijgbare afbouwmedicatie in vloeibare vorm te vergoeden. Nu oordeelt de rechter dus anders: VGZ moet de taperingstrips
vergoeden als de behandelend arts daarvoor kiest.

Afbouwmedicatie oxycodon

Gepubliceerd in The Lancet Public Health, januari 2020

Tackling rising numbers of opioid prescriptions users

 • Peter C. Groot
 • Jim van Os

In The Lancet Public Health, Gerard Kalkman and colleagues have made a much-needed inventory of the rising number of opioid prescription medication users in the Netherlands.1 We fully agree with their call for the implementation of safe opioid prescribing guidelines. However, improved and reduced prescribing of opioid painkillers can only solve part of the problem, because these measures will not help patients who are already using opioids and are struggling to come off them.

On April 9, 2019, the US Food and Drugs Administration (FDA) announced that it will require label changes to guide prescribers on gradual, individualised tapering of opioid pain medicines because forced discontinuation of opioids can result in uncontrolled pain, serious withdrawal symptoms, psychological distress, and suicide.2 Health-care professionals, the FDA warns, should not abruptly discontinue opioids in a patient who is physically dependent. Because no standard opioid tapering schedule exists that is suitable for all patients, health-care professionals should create a patient-specific plan to gradually taper the dose of the opioid and ensure ongoing monitoring and support, to avoid serious withdrawal symptoms, worsening of the patient’s pain, or psychological distress. The FDA says nothing about the pace or speed of tapering, but in a recent perspective,3 Dowell and colleagues note that for patients exposed to high dosages for years, slow tapers—eg, 10% reduction per month—might be needed, and that successful withdrawal could require months or years. The pace of tapering should be individualised.3

The important question we need to ask is can gradual tapering be made practically viable so that this good advice can be followed? In the Netherlands, we have addressed this issue specifically by developing so-called tapering strips, which allow a doctor to prescribe personalised, gradual tapering schedules using a shared decision-making approach.45 The results of the first observational study of the use of tapering strips showed how successful such an approach can be, with 71% of patients who wished to discontinue an antidepressant succeeding in tapering completely, many of whom had previously failed one or more times to withdraw using other methods.5

We declare no competing interests.

Open AccessPublished: January, 2020

DOI: https://doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30247-6

References

 1. Trends in use and misuse of opioids in the Netherlands: a retrospective, multi-source database study. Kalkman GA, Kramers C, van Dongen RT, van den Brink W, Schellekens A. Lancet Public Health. 2019; 4: e498-e505
 2. FDA identifies harm reported from sudden discontinuation of opioid pain medicines and requires label changes to guide prescribers on gradual, individualized tapering. FDA Drug Safety Communication. Date: April 9, 2019. Date accessed: September 24, 2019. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-identifies-harm-reported-sudden-discontinuation-opioid-pain-medicines-and-requires-label-changes
 3. No shortcuts to safer opioid prescribing. Dowell D, Haegerich T, Chou R. N Engl J Med. 2019; 380: 2285-2287
 4. Tapering strips for paroxetine and venlafaxine. Tijdschr Psychiatrie. 2013; 55 (in Dutch).: 789-794
 5. Antidepressant tapering strips to help people come off medication more safely. Psychosis. 2018; 10: 142-145

Nieuwe ‘vergoedingsbrief’

VGZ moet van de rechter afbouwmedicatie vergoeden!

Er is een nieuwe ‘vergoedingsbrief’ beschikbaar, die u kunt gebruiken bij de aanvraag van de vergoeding van afbouwmedicatie. Dit geldt voor alle verzekeraars.

Wordt uw vergoeding geweigerd; laat het ons weten via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Laatste nieuws vergoedingen 2020

We meldden u al eerder, dat u uw zorgverzekering kan opzeggen t/m 31/12/19 en dat u tot 31/1/20 de tijd heeft een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Inmiddels is bekend geworden dat DSW het vergoedingenbeleid van 2019 t.a.v. afbouwmedicatie voortzet in 2020. Dat wil zeggen; de eerste 2 strips worden vergoed, daarna na gemotiveerde aanvraag voor verlenging van arts.

Met betrekking tot de vergoedingen van VGZ na het vonnis van 19/12 jl., even alles op een rijtje:

 1. VGZ is verplicht tot het vergoeden van afbouwmedicatie van SSRI’s en SNRI’s. Dit zijn: Venlafaxine (Efexor), Paroxetine (Seroxat), Citalopram (Celexa,Cipramil), Escitalopram (Lexapro), Sertraline (Zoloft), Fluoxetine(Prozac), Fluvoxamine (Fevarin), Doxepine (Sinequan), Duloxetine (Symbalta), Trazodon (zie www.farmaceutischkompas.nl)
 2. Overstappen op een vloeibare variant is niet langer verplicht. (i.v.m. kans op doseerfouten)
 3. Uw behandelaar krijgt van ons een brief met informatie
 4. Er is een brief in de maak over hoe te handelen bij problemen over bijv. de vergoeding. Die wordt opgenomen in de set formulieren op www.taperingstrip.nl. Vraag uw arts hierom of zoek het zelf op de website. Zolang deze nog niet beschikbaar is, kunt u het beste contact met ons opnemen via info@verenigingafbouwmedicatie.nl
 5. Wij gaan uiteraard ons best doen voor vergoeding van andere antidepressiva en psychofarmaca.Ook hopen we zo snel mogelijk goed nieuws te kunnen brengen over vergoeding door andere zorgverzekeraars.
 6. DSW en ENO vergoeden reeds afbouwmedicatie

Vragen zijn welkom via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Alle leden en lezers; een heel goede jaarwisseling en alle goeds voor 2020! Wij danken u voor uw steun in 2019 en hopen ook in het nieuwe jaar stappen te kunnen zetten voor meer bekendheid over afbouwen en afbouwmedicatie, en voor de vergoeding daarvan.

Met vriendelijke groet,

Pauline Dinkelberg, voorzitter.

 

ZiN-loos papierwerk

Hieronder vindt u onze ingezonden brief in de Volkskrant van 30/12/19

Geschreven naar aanleiding van de kostbare moeite die men (Zorginstituut Nederland (ZiN) bijvoorbeeld) zich getroost om afbouwmedicatie vooral niet voor iedere beurs toegankelijk te maken. De energie en het geld, dat zo nuttig ingezet zou kunnen worden voor verbetering van de zorg, wordt op navrante wijze verspild aan het tegenhouden van afbouwmedicatie.

De Volkskrant – 30.12.2019

Maak op-maat-gemaakte medicatie toegankelijk

Brief van de dag

Niets fijne verrassing van de Kerstman: het enorme postpakket bleek de dikke, papieren versie te zijn van de ‘reeds openbaar gemaakte documenten bij beschikkingen’. De oogst van een drietal Wob-verzoeken aan het Zorginstituut Nederland.

Hoeveel manuren zijn daar in gaan zitten, hoeveel belastinggeld is ermee gemoeid? Een deel omvat 1,5 maand communicatie en beslaat 873 pagina’s. Welk onderwerp is zo ongelofelijk gecompliceerd dat al die moeite is gerechtvaardigd?

Het is een van die stapels die van de ‘kastje naar de muur-tactiek’ getuigen waar het gaat om de vergoeding van medicatie die een belangrijk deel van de patiënten nodig hebben om veilig van hun psychofarmaca, zoals antidepressiva, af te komen.

Al jaren is bekend − het staat zelfs in de bijsluiters van de bewuste medicatie − dat voor het afbouwen zonder of met zo min mogelijk klachten, lagere doseringen nodig zijn dan de farmaceutische industrie biedt.

Die op-maat-gemaakt e medicatie is gewoon beschikbaar en wordt met succes toegepast, maar moet door de meeste mensen zelf worden betaald.

Degenen die daar de middelen niet voor hebben, zijn genoodzaakt medicatie (veelal met nare bijwerkingen) levenslang te blijven slikken. Waarom alle partijen − zorgverzekeraars, overheid, instanties, beroepsvereniging psychiaters, enzovoorts − ons zo hardnekkig tegenwerken is onduidelijk.

We lezen het dagelijks in onze mailbox; zij veroorzaken hiermee veel ellende, gezondheidsschade en verdriet.

De Vereniging Afbouwmedicatie strijdt al vanaf eind 2017 voor de vergoeding.

Twee jaar aan het lijntje houden; dat gaat ten koste van de patiënten en dat mag wat kosten blijkbaar.

Pauline Dinkelberg

VGZ laat ons in onzekerheid

Een week geleden (19/12/19) heeft de rechter uitspraak gedaan in onze zaak tegen VGZ. De Vereniging heeft sindsdien nog niets van VGZ vernomen.

We krijgen veel vragen over de keuze van een zorgverzekeraar voor 2020. We betreuren het zeer dat VGZ ons in onzekerheid laat. Aan het slot van onderstaand bericht vindt u informatie die u mogelijk kan helpen.

Uitkomst rechtszaak Vereniging Afbouwmedicatie – VGZ

Momenteel ontvangen wij vragen over de uitkomst van onze rechtszaak tegen VGZ (ECLI:NL:RBGEL:2019:5935). We zullen de uitkomst hieronder toelichten. Het hele vonnis kunt u lezen op de site van de Rechtspraak

Indien u n.a.v. deze uitleg nog vragen heeft kunt u deze uiteraard stellen via info@verenigingafbouwmedicatie.nl.

De rechter heeft in het vonnis verklaard:

 • Zowel de afbouw per week conform Tabel 3 van het Multidisciplinair Document (zie onderstaande tabel) als de Taperingstrips (afbouw per dag) werkzaam en effectief zijn en daarmee voldoen aan de criteria van rationele farmacotherapie.
 • De zorgverzekeraar (in dit geval VGZ) moet de ‘meest economische variant’ in ieder geval vergoeden. Op basis van de tarieven van VGZ betekent dit dat de Taperingtrips vergoed moeten worden. Deze zijn namelijk goedkoper dan de schema’s in Tabel 3.
 • Er mag niet geëist worden dat er afgebouwd dient te worden met vloeibare suspensies en/of dranken, omdat dit belangrijke risico’s (onnauwkeurige doseringen) meedraagt.
 • Indien een arts/psychiater op voorhand al constateert dat er één of meerdere risico’s op ADS zijn, en de stappen uit Tabel 3 te groot zullen zijn, dan kan de arts direct een alternatief traject voorschrijven. Er is dus ruimte voor maatwerk bij het afbouwen. Dit ligt in het domein van de arts.
  VGZ heeft niet het recht dit vooraf of achteraf te toetsen en op basis hiervan de vergoeding te weigeren.
 • VGZ heeft tijdens de rechtszaak gesteld zich aan de uitspraak te houden. Dit is ook de reden dat er geen dwangsom is opgelegd. We kunnen er dus van uitgaan dat VGZ dit ook zal doen.
  Het staat u uiteraard vrij om meer informatie in te winnen bij VGZ of een dochteronderneming (Univé, IZA, IZZ, UMC, Zekur, Bewuzt)

Het kiezen van een zorgverzekeraar

Het vonnis is nog ‘vers van de pers’ en wij hebben nog geen inhoudelijke reactie van VGZ mogen ontvangen. Er is dus ook geen terugkoppeling over wat VGZ zal doen. Er ligt weliswaar een helder vonnis, maar zonder vastgelegde afspraken kunnen wij u niet bevrijdend informeren.

Het is daarnaast ook onduidelijk of de overige zorgverzekeraars het vonnis na zullen komen. Tot op heden hebben wij gemerkt dat deze enkel willen vertragen om op die manier niet te hoeven vergoeden. Wij kunnen u zodoende niet informeren over de standpunten van andere zorgverzekeraars zoals Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, Avero, FBTO, etc.) en CZ (CZ, OHRA, etc.)

Wel kunnen we u melden dat zorgverzekeraar ENO de afbouwmedicatie antidepressiva sowieso vergoedt. Het maakt niet uit conform welk traject er wordt afgebouwd. ENO vergoedde dit ook in 2019 en was daarmee een zorgverzekeraar met een oog voor de zorg. Over de vergoedingen van de afbouwmedicatie door DSW hopen we u z.s.m. te kunnen informeren.

U kunt uw zorgverzekering opzeggen tot 31-12-2019 en u heeft dan tot 31-1-2020 om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. U bent in deze periode ook gewoon verzekerd omdat uw nieuwe zorgverzekeraar de maand januari dan met u zal verrekenen.

We verwachten in januari nog meer informatie te kunnen geven over de vergoeding van afbouwmedicatie. Indien uw keuze voor de zorgverzekeraar van 2020 ook afhankelijk is van de vergoeding van afbouwmedicatie dan adviseren we u om uw zorgverzekeraar tijdig op te zeggen en eind januari een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen op basis van de meest actuele informatie.

De Vereniging wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

Depressiegala

Depressiegala

Op 20 januari 2020 is het weer Blue Monday. Deze werd bedacht in 2005. Aan de hand van een (nogal omstreden) wetenschappelijk verantwoorde formule zou blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek.

Wij denken bij die datum aan het Depressie Gala, deze keer in Theater de  Slinger in Houten. Met de organisatie van het gala hoopt de organisatie het taboe rond depressie te doorbreken. Hoewel depressie een ernstig onderwerp is zal het gala een vrolijke en spectaculaire avond worden met optredens van bekende cabaretiers, auteurs, bevlogen sprekers en ervaringsdeskundigen.

Kaarten zijn hier te verkrijgen.

Bron: nieuwsbrief depressievereniging 21/12/19

Update rechtszaak tegen VGZ

Beste leden, bezoekers website!

Na de zitting op 3 oktober jl. in de bodemprocedure tegen VGZ, kregen we op 19 december jl. de uitspraak van de rechter.

We begrijpen dat iedereen erg benieuwd is naar de consequenties voor de vergoeding We willen de berichtgeving hierover zorgvuldig doen en dat kost even tijd. Het vonnis wordt nu bestudeerd en de details uitgewerkt.

We begrijpen ook de haast die gevoeld wordt; aan het einde van het jaar kunt u immers overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Van DSW weten we vrijwel zeker dat die de afbouwmedicatie ook in 2020 gaat vergoeden.

Intussen hebben we vandaag deze e-mail gestuurd aan alle patiënten die recent hun beklag deden over afwijzing en de vaak  onnavolgbare of afwezige  argumentatie en miserabele communicatie van de zorgverzekeraars.

Wordt vervolgd!

Op 19/12 jl. ontvingen we de uitspraak van de rechter in onze zaak tegen VGZ.

We hebben reden om blij te zijn! Op belangrijke punten is winst geboekt.

Globaal gezegd; afbouwmedicatie voor SSRI’s en SNRI’s wordt erkend als oplossing voor mensen die met de hoge, geregistreerde doseringen niet veilig kunnen afbouwen. En vloeibare medicatie mag niet langer gezien worden als verplichte tussen-en overstap.

Met deze twee zinnetjes proberen we een uitgebreid en ingewikkeld vonnis samen te vatten en dat is de reden dat we het hier even bij moeten laten.

De komende dagen werken we hard aan de ‘vertaling’ in een verhaal waar u als patiënt iets mee opschiet!

Het vonnis kunt u lezen via www.rechtspraak.nl/zoeken in uitspraken, zaaknummer NL18.23783

Met vriendelijke groet, PRETTIGE FEESTDAGEN !

Vereniging Afbouwmedicatie, Pauline Dinkelberg

Oxycodon

De ellende veroorzaakt door het schijnbaar ‘ongebreidelde’ voorschrijven van oxycodon begint ook in Nederland door te dringen. Eenmaal afhankelijk, valt het voor velen niet mee het gebruik te stoppen. Het aantal mensen wat de Vereniging hierover benadert, neemt nog steeds toe. Sommigen worden opgenomen in een verslavingskliniek, waar veelal oxycodon wordt overgezet in een ander opioid, bijv. buprenorfine.

Maar als alle mensen die moeite hebben (en nog krijgen) om oxycodon af te bouwen zich zouden melden bij een verslavingskliniek, zal al snel blijken dat de capaciteit tekort schiet.

De Vereniging zet zich ook daarom in voor verspreiding van kennis over afbouw van opioiden. Behandelaars zijn door ons op de hoogte gebracht van de vermelding op de website www.opiaten.nl van de mogelijk langere afbouwtrajecten. Dit is een website van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik; zij hebben de opdracht ‘terugdringen oxycodongebruik’ gekregen van minister Bruins van VWS.

Houd onze website in de gaten; we verwachten nog veel meer berichten.

https://leefbewust.nu/oxycodon-duivel-in-huis/

Pauline Dinkelberg