Nieuws

Minder Slikken

Apeldoorn, 1 oktober 2022

Het boek ‘Minder Slikken’ is belangrijk door de inhoud, maar ook door het signaal; een psychiater die verantwoord afbouwen van psychoactieve medicatie serieus neemt………..dan kun je als collega- arts toch niet achter blijven?

De schrijfster publiceerde dit hoofdstuk via Linkedin: ‘ De gouden regels bij afbouwen psychofarmaca’.

 

Informatievideo over afbouwen antidepressiva

Er is nu een Nederlandse ondertiteling van een Engelse trainingsvideo* over afbouwen van antidepressiva. Stuur ’em naar je dokter! Hij/zij krijgt er geen ‘punten’ voor, maar ook geen punthoofd van herhaaldelijke, onjuiste informatie.

Problemen met afbouwen van bijv. antidepressiva spelen over de hele wereld. Er komt steeds meer aandacht voor; ook van dokters die vinden dat de zorg van voorschrijvers; huisartsen en psychiaters, verder moet gaan dan een eerste recept en vaak vele herhaalrecepten zonder tussentijdse controle en evaluatie.

‘Fire and forget’ kan al heel lang niet meer! Het heeft eigenlijk nooit gekund.

Want antidepressiva voorschrijven is voorzien in een tijdelijke oplossing, alleen voor mensen met een ernstige depressie (15% volgens de laatste inzichten).

Pauline Dinkelberg, voorzitter

*IIPDW. (2022). Antidepressant withdrawal syndrome and its management. International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal, 17 May www.youtube.com/watch?v=PSjYH044-2Q

 

Wie mist zaait zal wantrouwen oogsten; afwijzing vergoeding afbouwmedicatie

Apeldoorn. 12 september 2022

Zorgverzekeraars hebben een gedragscode:

Informatie over zorgaanbod en vergoeding
2.1.14 De zorgverzekeraar licht verzekerden in over de gronden van afwijzing voor (vergoeding van) zorg door middel van een volledige, juiste, tijdige en begrijpelijke afwijzingsbrief. De afwijzing moet duidelijk onderbouwd zijn.

Als het gaat om afwijzingen vergoeding afbouwmedicatie op maat, kunnen we stellen dat aan géén van die voorwaarden wordt voldaan.

De brieven zijn vlijtig in elkaar geknutselde stukjes copy-paste, vol met non-argumenten, die ook nogal eens wisselen naar de actuele stand van de strijd achter de schermen (onze rechtszaken, Wob-verzoeken etc.).

Waar kunt u op letten bij de ‘communicatie’ over uw vergoeding?

 1. Maak een kopie van de onderbouwing van uw voorschrijver. Dat kan zijn het ingevulde formulier die bij het recept zit op www.taperingstrip.nl óf een door uw arts zelf geschreven brief waarin hij/zij aangeeft dat u bent aangewezen op afbouwmedicatie op maat en waarom.
 2. Check bij uw zorgverzekeraar of deze brief bij de afdeling machtigingen terecht is gekomen
 3. Vraag meteen hoe lang de afhandeling duurt
 4. De enige geldige reden om vergoeding af te wijzen is: uw voorschrijver hield zich niet aan richtlijnen/beroepsnorm*
 5. Dat moet de medisch adviseur onderbouwen nadat hij contact heeft opgenomen met uw arts voor nadere informatie
 6. Vaak wordt een brief gestuurd met de vraag om ‘het exacte afbouwschema’ e.d. Vraag dan eerst de beoordeling van hetgeen uw arts voorschreef!
 7. Zowel u als uw arts moeten een onderbouwde afwijzing krijgen
 8. We raden u aan om de beoordeling van uw aanvraag op te vragen en de naam van de verantwoordelijke arts/apotheker
 9. Let op: als u gebeld wordt over uw aanvraag door de zorgverzekeraar; vraag altijd om een schriftelijke bevestiging! Ga nergens mee akkoord!
 10. Neem contact op met ons als u hulp nodig hebt bij het schrijven van e-mails of brieven   info@verenigingafbouwmedicatie.nl
  *Dit is eigenlijk nooit het geval! Als uw arts u iets anders dan bijv. tabel 3* heeft voorgeschreven, heeft hij zich juist prima aan de richtlijn gehouden!
  *Multidiscipinair Document Afbouwen SSRI’s&SNRI’s
  Pauline Dinkelberg, voorzitter

Studenten en stoppen antidepressiva

Perugia, 5 september 2022

Wij kunnen ons goed voorstellen dat studenten die in coronatijd zijn gestart met antidepressiva, daar vanaf willen nu ze eindelijk (voor het eerst of opnieuw) alles uit het studentenleven kunnen gaan halen.

De bijwerkingen zijn vaak niet mis; vooral die op seksueel gebied kunnen ingrijpend zijn.

Antidepressiva combineren met alcohol  is niet aan te bevelen.

Dat geldt ook voor een antipsychoticum wat je misschien als slaapmiddel hebt gekregen; bijv. quetiapine (seroquel).

Als je wilt stoppen met antidepressiva (en/of antipsychotica, benzodiazepines; vaak als slaapmiddel voorgeschreven); waar moet je op letten?

 • Stop niet cold turkey; je hoofd heeft tijd nodig om zich aan te passen
 • Om de dag gaan slikken is een recept voor klachten (door de schommelingen)
 • Als je klachten krijgt weet je dat je te snel gaat/de afbouwstappen te groot zijn
 • Ga niet stoer door met afbouwen als je klachten krijgt (onttrekkingsverschijnselen)
 • Deze klachten kunnen hardnekkig zijn als je het afbouwtempo niet aanpast/te snel medicatie vermindert
 • Houd er rekening mee dat veel artsen onvoldoende kennis en ervaring hebben met afbouwen en je mogelijk verkeerde adviezen geven
 • Fluoxetine zou niet afgebouwd hoeven worden; maar sommigen hebben toch afbouwmedicatie nodig omdat ze klachten krijgen
 • Weet dat een terugval tijdens afbouwen zeldzaam is! Meestal gaat het om onttrekkingsverschijnselen.
 • Ga bij problemen goed voorbereid naar je arts; lees de info hier 
 • Of stuur een e-mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Snel overzicht ‘wat te doen bij klachten’

 • Niet doorgaan met afbouwen
 • Ga terug naar dosering waarbij nog geen klachten optraden
 • Houd dit vol totdat klachten weg zijn; ong. 4 weken is raadzaam
 • Zo wordt duidelijk of er sprake is van terugval of onttrekking
 • Ga daarna verder met afbouwen, maar dan langzamer
 • Kleinere doseringen? Zie hier
 • Nog kleiner en bewezen effectief? Zie hier    (alleen door DSW vergoed)

Stel je vragen via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

www.psychosenet.nl is een goede informatiebron!

Onderzoeken OPERA en TEMPO kunnen niet doorgaan; wat moet er wél gebeuren om veilig afbouwen mogelijk te maken?

Apeldoorn, 24 augustus 202

Minister Kuipers van VWS blijft verwijzen naar onderzoeken over afbouwen antidepressiva die al afgeblazen zijn en/of niet door kunnen gaan. Dat betekent dat de Kamer verkeerd wordt ingelicht en een beslissing over vergoeding van afbouwmedicatie nog steeds niet is genomen. De zorgverzekeraars, die niet willen vergoeden, zullen hem vast zeer erkentelijk zijn.

Patienten lopen daardoor onnodig schade op; omdat ze medicatie met ernstige bijwerkingen moeten blijven slikken, vermijdbare onttrekkingsverschijnselen ondervinden door te snel afbouwen en daar langdurig/blijvend last van houden.

Vandaag gaat er een persbericht de deur uit waarin we aandacht vragen voor het niet kunnen doorgaan van OPERA en TEMPO; twee onderzoeken die het verlossende antwoord beloofden te geven op vragen over afbouwen antidepressiva.

Dit is niet zomaar een onschuldig bericht over twee onderzoeken die afgeblazen zijn/worden;

Tienduizenden patienten en hun hulpverleners wachtten al zeven jaar op vergoeding van bewezen effectieve afbouwmedicatie op maat van de patient. Deze is tot nu toe alleen beschikbaar in taperingstrips.

Hiermee wordt de noodzakelijke, geleidelijke vermindering  (soms dagelijkse of per 3 dagen) van de medicatie mogelijk.

De beslissing over vergoeding zou afhangen van de conclusies van deze twee onderzoeken.

OPERA en TEMPO zijn medisch-ethisch niet verantwoord; patienten moeten afbouwen op een manier waarvan al eerder aangetoond is dat deze onttrekkingsverschijnselen veroorzaakt. OPERA is al gestopt omdat er te weinig patienten zich aanmeldden en TEMPO zou nog wachten op goedkeuring door de medisch-ethische commissie. We vragen daarom het TEMPO-onderzoek  te schrappen.

Het vooruitzicht op de conclusies van deze onderzoeken is jarenlang gebruikt door de opeenvolgende ministers van VWS en door zorgverzekeraars om over de vergoeding van taperingstrips geen knopen door te hakken.

Daardoor blijven patienten verstoken van de juiste zorg bij het afbouwen, moeten ze doorgaan met het gebruik of gaan ze gebukt onder de gevolgen van te snel afbouwen.

In plaats van de beschikbare wetenschappelijke kennis uit onder meer de onderzoeken van prof.dr. Jim en Os en dr. P.C. Groot zo snel mogelijk te implementeren en afbouwmedicatie te vergoeden, is nu opnieuw een document in de maak wat niemand verder gaat helpen (op de zorgverzekeraars na).

Persbericht:

Vereniging Afbouwmedicatie pleit voor ander en beter beleid bij afbouw van psychiatrische medicijnen zoals antidepressiva

___________________________________________________________________________________

De Vereniging Afbouwmedicatie stuurt vandaag drie brieven naar o.a. de minister:

___________________________________________________________________________________

1.Oproep tot beter beleid: afbouw van psychiatrische medicijnen zoals antidepressiva kan veel beter

2. Afbouw psychofarmaca veiliger en beter door afbouwmedicatie, niet door nog een document dat niemand gaat helpen

3. Oproep om het TEMPO onderzoek naar afbouw van antidepressiva, net als het OPERA-onderzoek, voortijdig te beëindigen

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Opschudding over serotonine

Apeldoorn, 12 augustus

Er is veel discussie op allerlei kanalen en fora over het ‘nieuws’ dat er geen bewijs is is van een ‘chemische onbalans’ in serotonine bij depressieve patienten.

Ter verduidelijking hieronder een reactie van Steve McCrea onder een artikel op Mad in America

Search modes

About 10.300.000 results (0,34 seconds)

Wat in 2005 al bekend was over onttrekking paroxetine

Apeldoorn, 9 augustus 2022

Al in 2005 bekend over onttrekking en de noodzaak van passende afbouwdoseringen!

Onderdeel van het rapport van GSK t.b.v. EMA (European Medicine Agency)

EMEA. (2005). European Medicines Agency. 29 maart 2005 CHMP/187488/2004. Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik advies ingevolge een verwijzing uit hoofde van artikel 31. Paroxetine. Bijlage II: Wetenschappelijke conclusies en redenen voor wijziging van de samenvattingen van productkenmerken opgesteld door het emea. Brondocument (2 pagina’s): https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/opinion-following-article-31-referral-paroxetine-international-non-proprietary-name-inn-paroxetine_nl.pdf. Bijlage I en II (74 pagina’s): https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/paroxetine-article-31-referral-annex-i-ii-iii-iv_nl.pdf.

Chemical imbalance juist dóór antidepressiva

Antwerpen, 1 augustus 2022

Na alle opwinding over ‘chemical imbalance’ als oorzaak van depressie en de misvatting dat antidepressiva dit zouden verhelpen; is het goed dat we stilstaan bij de chemische onbalans die juist onstáát door afbouwen van deze middelen.

Antidepressiva grijpen in op de werking van receptoren en sommige patienten hebben baat bij deze ontregeling. Na de start passen de hersenen zich aan de nieuwe situatie aan.

Bij afbouwen merk je dat het teruggaan naar de oude situatie vaak gepaard gaat met problemen; onttrekkingsverschijnselen.

We schreven hierover een ingezonden brief ;

De mythe/het verkooppraatje dat antidepressiva een ‘chemical imbalance’ zouden verhelpen, zal hopelijk niet meer in spreekkamers gehoord worden. Twee weken geleden stond de Britse pers bol van het ‘nieuws’ over de conclusie van onderzoek van psychiater Moncrieff dat voor een gebrek aan serotonine (neurotransmitter of boodschapperstof) bij het ontstaan van depressies geen grond is. Het simplistische verhaaltje dat depressieve mensen een ‘stofje missen’ en dat antidepressiva dit verhelpen, kan dus definitief naar het land der fabelen verwezen worden.

Het volgende hoofdstuk zal moeten gaan over de vermoedelijk, juist dóór antidepressiva veroorzaakte, chemische onbalans bij het afbouwen.

Want ook al is de oorzaak van depressies niet een gebrek aan serotonine, we gaan er vanuit dat antidepressiva ingrijpen op de beschikbaarheid van dit ‘stofje’ voor de werking van de receptoren (de prikkelgevoelige cellen in je hersenen, maar ook in de rest van het lichaam).

Antidepressiva brengen een ontregeling van deze receptoren teweeg, die voor sommige mensen goed lijkt uit te pakken. Als je deze medicatie vermindert of stopt, wordt aangenomen dat onttrekkingsklachten veroorzaakt worden door de moeizame aanpassing terug naar het ‘normale’ functioneren van de receptoren.

Regelmatig wordt bij het optreden van die klachten dan opnieuw het ‘stofje missen’-verhaal van stal gehaald om een herstart van de medicatie te rechtvaardigen.

Jammer dat er niet bij verteld wordt dat het ‘stofje’ in die situatie niet de serotonine is, maar de medicatie die daar invloed op heeft. En ja; het gemis daaraan kan zich onaangenaam laten gelden tijdens het afbouwen en daarna.

Langzaam afbouwen op geleide van de klachten is dan het enige wat kan helpen.

Pauline Dinkelberg. voorzitter

Een eind aan de ‘stofje’-mythe?

Apeldoorn, 27 juli 2022

De mythe dat een depressie veroorzaakt wordt door een tekort aan het ‘stofje’ serotonine lijkt door het onderzoek van psychiater Joanne Moncrieff hopelijk uit de wereld.

De gevolgen van het jarenlang vertellen aan patienten dat antidepressiva nodig zijn om dit tekort te verhelpen, zullen nog lang voelbaar blijven.

 1. Mensen komen erachter dat hen iets op de mouw gespeld is; dat is niet zo best voor het vertrouwen in degene die antidepressiva voorschreef in het bijzonder en meer algemeen in de medische stand/wetenschap
 2. De mogelijkheid dat je jarenlang medicijnen ‘voor niks’ hebt geslikt, maar er wel de bijwerkingen van ondervonden.
 3. Na soms jarenlang gebruik zullen mensen na dit ‘nieuws’ met antidepressiva willen stoppen en mogelijk dat te snel gaan doen. Onttekkingsverschijnselen liggen op de loer en deze worden nog steeds geduid als: ‘Zie je wel, je hebt het stofje nodig’.
 4. Mensen denken dan onterecht dat ze een ‘terugval’ hebben of het wordt zo aan ze uitgelegd
 5. Van arren moede gaan ze opnieuw antidepressiva slikken
 6. Het idee dat je een stofje mist suggereert dat je levenslang antidepressiva moet blijven gebruiken
 7. Als je beseft dat de meeste depressies vanzelf verdwijnen voelt die suggestie als ‘boerenbedrog’
 8. De emotionele vervlakking kan ervoor zorgen dat de problemen die aanleiding waren voor de depressie genegeerd kunnen worden zodat ze blijven bestaan
 9. Het gebruik van antidepressiva kan mensen ‘ongeschikt’ maken voor behandelingen, zoals EMDR
 10. Deze lijst is bij lange na niet volledig

Hier lees je de samenvatting van psychiater Joanna Moncrieff over de interpretatie van haar onderzoek:

Medicijnen zoals antidepressiva veranderen de normale hersenchemie en dit beïnvloedt de stemmingen en het gedrag van mensen. SSRI’s vervlakken bijvoorbeeld zowel negatieve als positieve emoties , en dit kan verlichting bieden voor mensen die acuut van streek zijn of ongelukkig zijn. Antidepressiva werken ook door het opwekken van hoop en optimisme ( het placebo-effect). Op de lange termijn zijn deze effecten misschien niet zo nuttig, en er zijn ook schadelijke effecten van langdurig gebruik, zoals afhankelijkheid en ontwenning. Mensen hebben deze informatie nodig om goed geïnformeerde beslissingen te nemen over het al dan niet starten met deze medicatie. Als mensen besluiten dat ze ermee willen stoppen, moeten ze dit met hun arts bespreken en dit langzaam en geleidelijk doen volgens recente richtlijnen.
(Vertaling een beetje van Google en een beetje van mezelf)”

Ander artikel in het Nederlands via Mad in the Netherlands

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA