Vergoeding Afbouwmedicatie in 2024

Apeldoorn, 9 december 2023

‘It ‘s the season’; ook voor een eventuele overstap naar een andere zorgverzekeraar.

Als u overweegt om uw medicatie; zoals antidepressiva, antipsychotica, slaap-en kalmeringsmiddelen, anti-epileptica of opioide pijnstillers, af te gaan bouwen, is het raadzaam om de nieuwste informatie over vergoeding taperingstrips te lezen.

Als u op zoek bent naar de meest veilige methode die wetenschappelijk bewezen effectief is, bent u aangewezen op de afbouwmedicatie in taperingstrips.

Dat wil niet zeggen dat ándere methodes voor u niet kunnen werken! 

De lagere doseringen, om onttrekkingsklachten te vermijden, die in taperingstrips zitten, vindt u gedeeltelijk ook via andere apotheken of ‘grootbereiders’.

Het gaat dan om bijv. paroxetine 1 mg. Met behulp van taperingstrips echter is het mogelijk om t/m 0,1 mg te gaan.

Daarmee kunnen afbouwstappen gezet worden die zo klein zijn dat 70% van de mensen die al eerder probeerden af te bouwen, er in slagen te stoppen met de medicatie.

Uit onderzoek is gebleken dat langzaam en met kleine minderingen afbouwen doorslaggevend is voor dit succes.

(Een glijbaan i.p.v. een trap)

Andere mogelijkheden om af te bouwen vindt u hier.

Let op: we krijgen berichten over apothekers die uit zichzelf geen informatie geven over de mogelijkheden;

 • Bestellen van bereidingen bij een ‘grootbereider’  zoals Ceban, Fagron enz.
 • Taperingstrips

Tip: Ga van tevoren na of uw afbouwmedicatie vergoed wordt!  En of u een machtiging nodig hebt daaarvoor.

         Als het gaat om deze antidepressiva; vraag dan of ook de tussendoseringen vergoed worden en hoe lang het

         traject mag duren.

        Ook belangrijk; krijgt u alsnog taperingstrips vergoed als het schema (tabel 3) niet werkt bij u, omdat u klachten

         krijgt? *1 Of moet u weer retour laagste ‘gewone’ dosering?

Bedenk dat telefonische toezeggingen geen garantie blijken te zijn! Vraag altijd om schriftelijke bevestiging.

We hebben onlangs alle zorgverzekeraars aangeschreven met de vraag of en wat zij vergoeden; jammer genoeg kregen we alleen een reactie van Zilveren Kruis.

Onderzoeken en andere initiatieven;

Hulp nodig? Meer informatie?  Mail ons via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Wilt u advies van de apotheker die taperingstrips maakt? (10 jaar ervaring!)

 

*1 Doorgaan met afbouwen bij klachten is niet verstandig!

Klachten tijdens afbouwen wijzen meestal niet op een terugval, maar op onttrekkingsverschijnselen. Ga terug naar de dosering waarbij nog geen klachten optraden en continueer dit bijv. 2 – 4 weken (zo nodig m.b.v. stabilisatiestrip) totdat de klachten verdwenen zijn en de volgende stap gezet kan worden. Kies eventueel voor een langzamer schema.

*2 Hoewel in de folder van deze poli staat dat taperingstrips tot de mogelijkheden behoren, weten we dat de aldaar

werkzame prof. Vinkers zegt deze niet voor te schrijven. Vraag het na! En ook of u de strips zelf moet betalen.

 

Pauline Dinkelberg. voorzitter VA

Dag van Vrouwengezondheid 2024

Moux en Morvan (Fr.), 24 mei 2024

Had er graag bij willen zijn; de eerste Dag van Vrouwengezondheid !

Eén van onze medisch adviseurs; prof. dr. Jim van Os (UMCU) geeft er een lezing: ‘Vrouwen slik niet alles’.

De groep vrouwen tussen 50 en 70 jaar is de grootste onder de leden van de Vereniging Afbouwmedicatie!

Vaak door overgangsklachten gestart met antidepressiva, ook al geprobeerd er vanaf te komen, vragen ze ons informatie over veilig afbouwen.

Vanuit mijn vakantieadres in Frankrijk wil ik de bezoekers een en ander meegeven;

 1. Ga goed voorbereid naar de huisarts of psychiater. Weet wat de mogelijkheden zijn.

Neem informatie voor de arts mee, attendeer op het gratis bij ons te bestellen boek ‘Minder Slikken’

2 Al ‘ns geprobeerd af te bouwen wat niet lukte? Vraag dan vrijblijvend advies van de Regenboog Apotheker.

Deze heeft veel ervaring met afbouwmedicatie-op-maat. Handtekening arts niet persé nodig.

3. Ga met dit advies naar de arts of verpleegkundig specialist en vraag om ondertekening.

4. Weet dat alleen DSW dit soort medicatie vergoedt. (ENO alleen 7 antidepressiva)

5. We proberen iedereen te helpen; ongeacht afbouwmethode, lid of geen lid.

6. Vragen te allen tijde welkom; voor, tijdens én na afbouwen. Elke dag binnen 24 uur antwoord.

info@verenigingafbouwmedicatie.nl

 

Wetenschappelijk bewijs van afbouwmedicatie op-maat

– Belangrijke richtlijn: Maudsley Deprescribing Guidelines

(Ook als paperback beschikbaar. Hierin staan per medicijn de doe-het-zelf-technieken om lagere doseringen te

maken. Let op: niet gestest, minder secuur)

artikel UMCU over taperingstrips

 

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

Alstublieft! Minister, vraag Zorginstituut om standpunt over vergoeding afbouwmedicatie!

Apeldoorn, 18 april 2024

Het Zorginstituut speelt een rol in het beoordelen of een behandeling of medicijn in het basispakket moet worden opgenomen.

Wij hopen al jaren dat het Zorginstituut zo’n beoordeling (‘duiding’) gaat doen over afbouwmedicatie op-maat, die tot nu toe alleen in taperingstrips verkrijgbaar is.*

Nu is het gekke: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de minister van VWS gadviseerd om het Zorginstituut te vragen om zo’n duiding. Mooi toch, zou je zeggen.

Dat deed de NZa omdat veel mensen hen een melding stuurden na de oproep van voormailg minister Kuipers, over het niet-vergoeden van afbouwmedicatie.

Maar nu komt het: de minister is bang dat er te weinig bewijs voor afbouwmedicatie is, maar zegt de mensen die er baat bij hebben die niet te willen ontnemen en dus….vraagt ze niet om zo’n duiding want die zou wel ‘ns negatief kunnen uitpakken.

Begrijpt u het nog?  Wij niet; kom maar op met die duiding. Als er een ‘nee’ komt zal er een goede reden voor gegeven moeten worden.

De effectiviteit van afbouwmedicatie op-maat is al meermalen bewezen, dus dat zit wel snor.

We zijn maar weer in de pen geklommen en schreven een brief naar de Vaste Kamercommissie voor VWS. Zouden die de kronkel van de minister begrijpen?

Ook zij kreeg vandaag weer post van ons met het verzoek een duiding van het Zorginstituut te vragen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

*Sommige apotheken/grootbereiders maken enkele lagere doseringen. Echter, niet voor álle psychoactieve medicatie en niet in de allerlaagste doseringen die nodig zijn voor geleidelijke (hyperbole) afbouw.

Deze manier van afbouwen; hoe lager, hoe trager, met steeds kleinere reductiepercentages, wordt op uitgebreide manier onderbouwd in de recent uitgekomen Maudsley Deprescribing Guidelines.

Taperingstrips worden door de auteurs genoemd als een praktische oplossing om hyperbole afbouw mogelijk te maken. Zie artikel op Mad in the Netherlands (QR-code)

 

Minister Helder licht Tweede Kamer verkeerd in?

Apeldoorn, 24 januari 2024

We stuurden minister Helder een ‘Verzoek om feitelijke onjuistheden in uw Kamerbrief ‘Stand van zaken
afbouwmedicatie antidepressiva januari 2024’ recht te zetten’.

Niet omdat we ‘t zo lollig vinden om PostNL bij voortduring te spekken met al die aangetekende brieven, maar omdat we dagelijks de negatieve gevolgen zien van beleid waarbij het belang van de individuele patient die veilig antidepressiva wil afbouwen nog steeds niet centraal staat.

Afbouwen is maatwerk; zo simpel is het. Ooit een kleermaker meegemaakt die uw taille opmeet, 80 cm. opschrijft en dan zegt; ‘U krijgt een broek voor 100 cm. , want uit onderzoek bleek dat de meest voorkomende maat’.

Het TEMPO-onderzoek wordt in kamerbrieven telkens gebruikt om geen knopen door te hakken over de vergoeding.

Met dit onderzoek probeert ‘men’ (psychiaters?) op groepsniveau vast te kunnen stellen hoe de individuele patient zou moeten afbouwen. Een onmogelijke opgave.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de minister geadviseerd het Zorginstituut Nederland te vragen een ‘duiding‘ te doen over de vergoeding van afbouwmedicatie.

De minister weigert dit te doen; onbegrijpelijk; want duidelijkheid is iets waar patienten en zorgverleners behoefte aan hebben.

 

Pauline Dinkelberg., voorzitter VA

 

Adviesformulier

Apeldoorn, 18 augustus 2023

 

Adviesformulier van de Regenboog Apotheek te Bavel. U kunt het zelf invullen!

Tip; als u al op een andere manier bezig bent met afbouwen

als u problemen had met eerdere afbouw van een andere soort psychofarmaca

schrijf dit dan erbij of op een apart briefje.

Dit is een ‘algemeen’ formulier; het specifieke formulier voor de medicatie die u wilt afbouwen, vindt u op pag. 3 van de bestelset op www.taperingstrip.nl

Neem het ingevulde formulier mee naar uw arts om het te laten ondertekenen en stempelen. Stuur het daarna naar het adres onderaan het formulier.

Ook de Transvaalapotheek in Den Haag heeft een formulier. 

Wat is het verschil tussen afbouwmedicatie van de Regenboogapotheek en van Transvaal Apotheek (en uw eigen apotheker)?  Alleen in taperingstrips zitten heel lage doseringen; bijvoorbeeld 0,1 mg paroxetine i.p.v. 1 mg.

Taperingstrips worden alleen door DSW vergoed.

Hulp, advies nodig bij het invullen, hoe verder bij uw voorschrijver etc.? Laat het weten via info@verenigingafbouwmedicatie.nl en wij helpen u graag verder/denken met u mee.

Het mooie is; elke dag binnen 24 uur antwoord!  Ook op vragen over andere methodes dan afbouwmedicatie-op-maat in taperingstrips.  Gratis en zonder verplichtingen.

Veel informatie over afbouwen vind u hier.

Do-it-yourself-pharmacy: www.theinnercompass.org

Tip; bereid uzelf en uw dokter goed voor m.b.v. het boek van psychiater Remke van Staveren; ‘Minder Slikken’.

Uw dokter/apotheker/poh-ggz/verpleegkundig specialist kunnen het gratis toegestuurd krijgen. Anderen betalen 10 euro via info@verenigingafbouwmedicatie.nl  of 19,95 in de winkel/online.

Hoewel wij het een geweldig boek vinden, kunnen we het niet laten een paar opmerkingen over ‘Afbouwen doe je zo’ mee te sturen. Gewoon omdat we al 5 jaar niets anders doen dan mensen helpen en de praktijk steeds beter leren kennen.

In februari 2024 kwam een belangwekkend boek over afbouwen beschikbaar: Maudsley Deprescribing Guidelines

 

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Medicatievrije behandeling psychose

Apeldoorn, 9 november 2020

Afgelopen vrijdag 6 november, was er een online congres in het kader van het Nationaal Psychosedebat.

Centraal staat de vraag; moeten mensen met een psychose altijd met medicatie behandeld worden? En in het verlengde daarvan: moet die medicatie lang (levenslang) gebruikt blijven worden?

Doorgedrongen bij de meesten onder ons is wel het besef dat deze medicatie, antipsychotica, verre van onschuldig zijn. Ze kunnen nuttig zijn bij gevaarlijke situaties bij psychose-patiënten, wellicht onvermijdelijk, maar er zou niet automatisch van uitgegaan moeten worden bij de behandeling.

Ook omdat er mee stoppen vaak niet eenvoudig is. Net als bij andere psychofarmaca, zoals antidepressiva, hebben farmaceuten verzuimd lagere doseringen te maken om een langzame afbouw te bewerkstelligen.

Ja, er bestaan al 5 jaar taperingstrips voor antipsychotica. Geen vuiltje aan de lucht als je die kunt betalen. Klop je echter bij de zorgverzekeraar aan, dan staat je een onvoorstelbare reactie te wachten.  Namelijk die van afwijzing van vergoeding.

Terwijl psychiaters de patiënt aanmoedigen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren, met name door resocialisatie te stimuleren, gaan zorgverzekeraars dit streven dwarsbomen. Het is reeds bewezen dat patiënten die, eerder dan tot nu toe gebruikelijk, stoppen met antipsychotica beter in staat zijn de broodnodige contacten met anderen aan te gaan en zo hun herstel bevorderen.

Anderzorg gaat zelfs zo ver om afbouwschema’s uit een onderzoek dat tot 2024 loopt (het HAMLETT-onderzoek) te misbruiken als ‘standaard’ . Deze schema’s laten de mogelijkheid van lagere doseringen, om voor ons onnavolgbare redenen, onbenut. Maar een lopend onderzoek inzetten als ‘richtlijn’ is werkelijk ongehoord.

https://www.trouw.nl/zorg/wie-psychotisch-is-moet-medicatie-nemen-een-andere-behandeling-is-er-niet-tijd-om-dat-te-veranderen~bdb1b38ed/

Pauline Dinkelberg

Zorgverleners

Informatie voor Zorgverleners

 • U wilt met een patiënt spreken over het afbouwen van psychofarmaca; bijv. antidepressiva, of  opioïden
 • Of een patiënt vraagt u om zogenaamde afbouwmedicatie, omdat een vorige afbouwpoging is mislukt.  Dit is op maat gemaakte (magistraal bereide) medicatie in lagere doseringen dan de geregistreerde, om een geleidelijke afbouw mogelijk te maken.
 • Ook kan een patiënt zich melden met klachten tijdens of na het afbouwen (onttrekkingsverschijnselen), die het voorschrijven van afbouwmedicatie rechtvaardigen.

 

Wat kunt u doen

In feite is de begeleiding bij afbouwen niet heel ingewikkeld. Het draait om de observatie en het tijdig acteren op eventuele klachten. Een goede uitleg aan de patient, instructie voor zelf-monitoring (m.b.v. formulier of app bij taperingstrips) maken dit mogelijk.

De korste weg naar bewezen effectieve afbouwmedicatie: het adviesformulier

 1. We hebben een eenvoudig stappenplan gemaakt voor de beslissing over welke manier van afbouwen gekozen kan worden (HELP)
 2. Kijk op www.medicijnkosten.nl welke lagere doseringen er geregistreerd zijn. (Let op; klopt niet altijd!)
 3. Voor de patient staan hier alle mogelijkheden, inclusief doe-het-zelf-methodes
 4. De apotheker kan wellicht magistrale bereidingen leveren, die hij zelf maakt of bestelt bij een grootbereider
 5. De Transvaal Apotheek in Den Haag bereidt ook afbouwmedicatie voor patienten in de rest van het land.
 6. Op www.taperingstrip.nl vindt u alle medicatie waarvoor afbouwmedicatie beschikbaar is.
 7. Belangrijkste verschil met andere afbouwmedicatie: tot zeer lage doseringen beschikbaar waarmee hyperbole afbouw mogelijk is
 8. Staat het gezochte er niet bij? Mail ons via info@verenigingafbouwmedicatie.nl Soms is de afbouwmedicatie er al, maar staat die er nog niet bij. En anders kunnen we helpen zoeken naar een alternatief.
  Let op: aan deze lijst worden telkens nieuwe medicamenten toegevoegd (op basis van de vraag vanuit de praktijk).
 9. Uitleg over de bestelprocedure en de benodigde bestelformulieren vindt u op www.taperingstrip.nl
 10. Als u of uw patient of samen het adviesformulier hebben ingevuld scheelt dat veel tijd en moeite; alles wordt aangeleverd en hoeft alleen maar ondertekend te worden. Let op: aanpassing kan nog steeds nodig zijn! Pas op voor ‘Fire & set’
 11. In principe hoeft u tijdens het eerste consult alleen de keuze voor de eerste strip overeen te komen. Het is een kwestie van afwachten hoe de patient reageert.
 12. Er zijn ook zogenaamde switchstrips. (De schema’s van Psychiatrienet (commerciële partij) houden onvoldoende rekening met veilig in-en uitsluipen) Staat ‘uw’ switch er niet bij? Mail naar switch@taperingstrip.nl
 13. In geval van protracted withdrawal worden goede resultaten geboekt met het tijdelijk herstarten van een heel lage dosering, bijv. 2 mg venlafaxine. Vraag advies aan Regenboog Apotheker; pharder@regenboogapotheek.nl
 14. Gratis voor artsen, VS-en, POH’s-ggz; het boek ‘Minder Slikken’ van Remke van Staveren
 15. Aanbevolen: Maudsley Deprescribing Guidelines. Ook als e-book. Recensie.
 16. Stavaza van lagere doseringen benzodiazepines

Verder van belang

 1. Hoewel wij strijden voor vergoeding via het basispakket van de zorgverzekering, is het nu voor de patiënt nog onzeker of zijn verzekering de kosten vergoedt. Zie onder ‘zorgverzekeraars’ op https://www.regenboogapotheek.nl/mijnregenboogapotheek/regenboog-apotheek-bavel/
 2. DSW vergoedt de eerste 2 taperingstrips en de volgende strips na aanvraag. ENO alleen die voor SSRI’s en SNRI’s.
 3. Zorgverzekeraars zijn niet duidelijk over de noodzaak van een machtiging; laat de patient hier navraag naar doen
 4. Tot nu toe is er slechts een apotheek die deze afbouwmedicatie kan leveren; de Regenboog apotheek te Bavel. Deze apotheek heeft landelijke dekking.
 5. Let op; de rechter heeft vloeibare doseringen afgewezen als verplichte over-of tussenstap. (vonnis rechtbank). De KNMP heeft echter geweigerd dit te wijzigen in hun ‘Praktische toelichting Multidisciplinair Document’.
 6. De medicijnen worden per post bezorgd bij de patiënt.
 7. Maak afspraken met uw patiënt over uw begeleiding gedurende het afbouwen.
 8. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid van een telefonisch consult bij het optreden van klachten en het aanpassen van het afbouwschema, bijvoorbeeld ‘stabiliseren’; d.w.z. een tijdje een bepaalde dosering handhaven totdat de klachten over zijn.
 9. Klachten tijdens afbouwen wijzen meestal niet op een terugval, maar op onttrekkingsverschijnselen. Ga terug naar de dosering waarbij nog geen klachten optraden en continueer dit bijv. 2 – 4 weken, totdat de klachten verdwenen zijn en de volgende stap gezet kan worden. Kies daarna voor een langzamer schema.
 10. Vragen hierover of andere vragen kunt u stellen via pharder@regenboogapotheek.nl o.v.v naam, geb. datum, welke strip van welk medicament. Of bel 06-25072020

Aanvullende informatie

 1. Patiënten kunnen lid worden van de Vereniging Afbouwmedicatie à 10 euro eenmalig. Wij kunnen informatie geven, steun bieden en houden de leden op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen waaronder de mogelijke vergoeding en helpen bij klachtprocedures. Wij helpen ook niet-leden en e-mails worden elke dag binnen 24 uur beantwoord.
 2. Voor een overzichtelijke lijst van aanbevelingen voor de begeleiding zie het Multidisciplinair Document (pag.8)
 3. Vraag een informatiepakket met onder meer een voorbeeldstrip, folders aan via info@verenigingafbouwmedicatie.nl
 4. Er is inmiddels ook een Multidisciplinair Document Overige Antidepressiva  gelanceerd. Hierin worden risicovolle adviezen gegeven. Het laatste woord is er nog niet over gezegd; meerdere partijen tekenden protest aan.
 5. Veel afbouw-informatie is te vinden via de menubalk van www.vergoedingafbouwmedicatienu.nl, bijvoorbeeld informatie voor artsen

 

Patiënten

Informatie voor patiënten
Antidepressiva, slaap-en kalmeringsmiddelen, antipsychotica, sterke pijnstillers en anti-epileptica en het anti-histaminicum promethazine zijn medicijnen waar je meestal niet in een keer mee kunt stoppen. Veel mensen doen dit (zoals in de bijsluiter beschreven staat) stapsgewijs. Dit kan goed gaan, maar voor een deel van de mensen zijn de stappen te groot. Zij krijgen klachten tijdens het afbouwen, die we onttrekkingsverschijnselen noemen.

Meestal is dit te voorkomen of te verminderen door de stappen kleiner te maken met behulp van op maat gemaakte afbouwmedicatie. Deze bevatten lagere doseringen van het medicijn, waardoor het afbouwen geleidelijker gedaan kan worden.

Wilt u medicatie stoppen of verminderen en hebt u al eerder klachten gekregen bij het afbouwen?
Of bent u bezig met afbouwen en krijgt u klachten?

Dan kunt u het volgende doen:

Voorbereiding:

 1. Als u al een mislukte afbouwpoging hebt gedaan of een andere reden hebt om langzaam af te bouwen en u wilt bewezen effectieve afbouwmedicatie inzetten; vul dan het adviesformulier van de Regenboog Apotheek in. Let op: deze afbouwmedicatie-op-maat wordt alleen door DSW vergoed (ENO alleen 7 antidepressiva)
 2. U kunt dit formulier zelf invullen (handtekening arts niet nodig) of samen met uw arts. U neemt het advies vervolgens mee naar de arts.
 3. Maak een afspraak met uw behandelaar ( bijvoorbeeld uw huisarts of psychiater). In het geval van de huisarts: maak als het kan een zogenaamde dubbele afspraak, 20 i.p.v. 10 minuten.
 4. In deze lijst vindt u alle medicatie waar afbouwmedicatie voor bestaat. Kijk of uw medicatie voorkomt in de lijst met beschikbare afbouwmedicatie.  Let op: aan deze lijst kunnen steeds meer medicijnen worden toegevoegd. Kijk op www.taperingstrip.nl  en/of stuur een e-mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl als (ook daar) uw middel er niet bij staat; veelal is het al beschikbaar.
 5. Wat is het verschil tussen afbouwmedicatie in taperingstrips en andere, lagere doseringen?  In taperingstrips zitten heel kleine doseringen die alleen door de Regenboog Apotheek gemaakt worden. Bijv. 0,1 mg paroxetine i.p.v. een halve tablet van 1 mg (0,5 mg) bij andere apotheken. Daarmee is hyperbole afbouw mogelijk; hoe lager, hoe trager, met aan het eind steeds kleinere dosisreducties. Dit is bepalend voor het succes van taperingstrips.
 6. Bent u niet verzekerd bij DSW en heeft u de financiele middelen niet voor taperingstrips? Wij denken graag met u mee/helpen met zoeken naar alternatieven.                          Mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl
 7. Kijk op www.medicijnkosten.nl of er geregistreerde lagere doseringen bestaan voor uw medicijn. Let op: klopt niet altijd. Soms voorwaarden aan verbonden, zoals ‘tabel 3’.
 8. Problemen met vergoeding? Wij helpen u graag met vragen herbeoordeling etc.
 9. Let op: SKGZ wijst alles af t.n.t. Hun advies vragen betekent dat u niet meer naar de rechter kunt stappen
 10. Bent u niet verzekerd bij DSW en heeft u de financiele middelen niet voor taperingstrips? Wij denken graag met u mee/helpen met zoeken naar alternatieven.

Tijdens afbouwen

 1. Zelfmonitoring is belangrijk! Zo maakt u het verloop inzichtelijk en overzichtelijk voor uzelf en uw arts.
 2. Bespreek met uw wat te doen bij optreden van klachten, bijvoorbeeld de mogelijkheid telefonisch te overleggen om het schema aan te passen
 3. Twijfelt u en/of uw arts of u een ‘terugval’ hebt? (Wat een zeldzaamheid is)  Dit artikel gaat over het maken van het onderscheid (wat niet altijd makkelijk is).
 4. Doorgaan met afbouwen bij klachten is geen goed idee! Stoer doorbijten kan resulteren in langdurige klachten.
 5. Ook bij taperingstrips geldt; tijdig aanpassen blijft noodzakelijk!
 6. U kunt te allen tijde bij ons terecht in geval van klachten e.d.; elke dag binnen 24 uur antwoord. info@verenigingafbouwmedicatie.nl
 7. Krijgt u klachten ná het afbouwen? Mail ons voor informatie over de mogelijkheden. info@verenigingafbouwmedicatie.nl    Loop vooral niet door in de hoop dat het wel weer overgaat.
 8. Overweeg het lidmaatschap (eenmalig 10 euro) van de Vereniging Afbouwmedicatie; zo blijft u op de hoogte van onder meer de vergoedingskwestie.Vragen stellen en door ons gesteund worden tijdens het afbouwen is beschikbaar voor iedereen; lid of geen lid. Ook voor uw naaste of uw zorgverlener!

Meer informatie, onderzoeken etc.

 1. Houdt u ons ook scherp? Meld fouten in onze informatie en geef ons door als u denkt anderen met een tip te kunnen helpen! Over afbouwen moeten we nog veel leren!
 2. Het boek ‘Minder Slikken’ is gratis beschikbaar voor uw zorgverlener en voor uzelf à 10 euro (i.p.v. 19,95) Mail ons voor meer informatie via info@verenigingafbouwmedicatie.nl (We verzenden ook naar België)
 3. Recent is verschenen: Maudsley Deprescribing Guidelines. Een aanrader voor uw zorgverlener en als u zelf uw afbouwmedicatie wilt maken.(ook als e-book)
 4. Veel afbouw-informatie is te vinden via de menubalk van www.vergoedingafbouwmedicatienu.nl
 5. Vind hier de lagere doseringen van benzodiazepines en Z-drugs (zoplicon en zolpidem)
 6. Vier onderzoeken die bewijzen dat afbouwmedicatie-op-maat effectief is
 7. Overzichtelijk artikel hierover
 8. Wereldwijd is er steeds meer informatie over veilig afbouwen; zoveel dat u mogelijk door de bomen het bos niet meer ziet.    Suggesties: youtube-filmpjes van Mark Horowitz, Joseph Doerring (ook TaperClinic), Anders Sorensen (zie ook: artikel met antwoorden op veelgestelde vragen)
 9. Zeer informatieve, Nederlandstalige website; Mad in the Netherlands
 10. Een vraag over medicatie, afbouwen etc.? Kijk op Psychosenet  (niet alleen voor antipsychotica!) en/of stel zelf anoniem uw vraag!
 11. Er zijn vele facebookgroepen; bijv. Safe Tapering
 12. Voor mensen die van hun opioiden (tramadol,oxycodon, fentanyl enz.) af willen is er Stichting Opiaten Afbouwen
 13. Ook veel fora; bijv. www.survivingantidepressants.org, www.benzobuddies.org
 14. Veel info over benzo’s: www.benzocoalition.com

ALERT:

Lees onze informatie over lopende onderzoeken naar afbouwen: OPERA (mislukt), TEMPO, enz.

 1. Er is een wet ‘mensgebonden onderzoek’ ; we keken naar de van toepassing zijnde artikelen (hierin wordt nog de naam TAPER-AD gebruikt wat later TEMPO werd).
 2. Er is een aantal lagere doseringen op de markt, die niet allemaal getest zijn en/of niet vervaardigd uit goedgekeurde grondstoffen (maar uit ‘gestampte’ pillen) Vraag uw apotheker om de ‘vrijgifte-documenten’.