Apeldoorn, 18 april 2024

Het Zorginstituut speelt een rol in het beoordelen of een behandeling of medicijn in het basispakket moet worden opgenomen.

Wij hopen al jaren dat het Zorginstituut zo’n beoordeling (‘duiding’) gaat doen over afbouwmedicatie op-maat, die tot nu toe alleen in taperingstrips verkrijgbaar is.*

Nu is het gekke: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de minister van VWS gadviseerd om het Zorginstituut te vragen om zo’n duiding. Mooi toch, zou je zeggen.

Dat deed de NZa omdat veel mensen hen een melding stuurden na de oproep van voormailg minister Kuipers, over het niet-vergoeden van afbouwmedicatie.

Maar nu komt het: de minister is bang dat er te weinig bewijs voor afbouwmedicatie is, maar zegt de mensen die er baat bij hebben die niet te willen ontnemen en dus….vraagt ze niet om zo’n duiding want die zou wel ‘ns negatief kunnen uitpakken.

Begrijpt u het nog?  Wij niet; kom maar op met die duiding. Als er een ‘nee’ komt zal er een goede reden voor gegeven moeten worden.

De effectiviteit van afbouwmedicatie op-maat is al meermalen bewezen, dus dat zit wel snor.

We zijn maar weer in de pen geklommen en schreven een brief naar de Vaste Kamercommissie voor VWS. Zouden die de kronkel van de minister begrijpen?

Ook zij kreeg vandaag weer post van ons met het verzoek een duiding van het Zorginstituut te vragen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

*Sommige apotheken/grootbereiders maken enkele lagere doseringen. Echter, niet voor álle psychoactieve medicatie en niet in de allerlaagste doseringen die nodig zijn voor geleidelijke (hyperbole) afbouw.

Deze manier van afbouwen; hoe lager, hoe trager, met steeds kleinere reductiepercentages, wordt op uitgebreide manier onderbouwd in de recent uitgekomen Maudsley Deprescribing Guidelines.

Taperingstrips worden door de auteurs genoemd als een praktische oplossing om hyperbole afbouw mogelijk te maken. Zie artikel op Mad in the Netherlands (QR-code)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *