Een week geleden (19/12/19) heeft de rechter uitspraak gedaan in onze zaak tegen VGZ. De Vereniging heeft sindsdien nog niets van VGZ vernomen.

We krijgen veel vragen over de keuze van een zorgverzekeraar voor 2020. We betreuren het zeer dat VGZ ons in onzekerheid laat. Aan het slot van onderstaand bericht vindt u informatie die u mogelijk kan helpen.

Uitkomst rechtszaak Vereniging Afbouwmedicatie – VGZ

Momenteel ontvangen wij vragen over de uitkomst van onze rechtszaak tegen VGZ (ECLI:NL:RBGEL:2019:5935). We zullen de uitkomst hieronder toelichten. Het hele vonnis kunt u lezen op de site van de Rechtspraak

Indien u n.a.v. deze uitleg nog vragen heeft kunt u deze uiteraard stellen via info@verenigingafbouwmedicatie.nl.

De rechter heeft in het vonnis verklaard:

  • Zowel de afbouw per week conform Tabel 3 van het Multidisciplinair Document (zie onderstaande tabel) als de Taperingstrips (afbouw per dag) werkzaam en effectief zijn en daarmee voldoen aan de criteria van rationele farmacotherapie.
  • De zorgverzekeraar (in dit geval VGZ) moet de ‘meest economische variant’ in ieder geval vergoeden. Op basis van de tarieven van VGZ betekent dit dat de Taperingtrips vergoed moeten worden. Deze zijn namelijk goedkoper dan de schema’s in Tabel 3.
  • Er mag niet geëist worden dat er afgebouwd dient te worden met vloeibare suspensies en/of dranken, omdat dit belangrijke risico’s (onnauwkeurige doseringen) meedraagt.
  • Indien een arts/psychiater op voorhand al constateert dat er één of meerdere risico’s op ADS zijn, en de stappen uit Tabel 3 te groot zullen zijn, dan kan de arts direct een alternatief traject voorschrijven. Er is dus ruimte voor maatwerk bij het afbouwen. Dit ligt in het domein van de arts.
    VGZ heeft niet het recht dit vooraf of achteraf te toetsen en op basis hiervan de vergoeding te weigeren.
  • VGZ heeft tijdens de rechtszaak gesteld zich aan de uitspraak te houden. Dit is ook de reden dat er geen dwangsom is opgelegd. We kunnen er dus van uitgaan dat VGZ dit ook zal doen.
    Het staat u uiteraard vrij om meer informatie in te winnen bij VGZ of een dochteronderneming (Univé, IZA, IZZ, UMC, Zekur, Bewuzt)

Het kiezen van een zorgverzekeraar

Het vonnis is nog ‘vers van de pers’ en wij hebben nog geen inhoudelijke reactie van VGZ mogen ontvangen. Er is dus ook geen terugkoppeling over wat VGZ zal doen. Er ligt weliswaar een helder vonnis, maar zonder vastgelegde afspraken kunnen wij u niet bevrijdend informeren.

Het is daarnaast ook onduidelijk of de overige zorgverzekeraars het vonnis na zullen komen. Tot op heden hebben wij gemerkt dat deze enkel willen vertragen om op die manier niet te hoeven vergoeden. Wij kunnen u zodoende niet informeren over de standpunten van andere zorgverzekeraars zoals Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, Avero, FBTO, etc.) en CZ (CZ, OHRA, etc.)

Wel kunnen we u melden dat zorgverzekeraar ENO de afbouwmedicatie antidepressiva sowieso vergoedt. Het maakt niet uit conform welk traject er wordt afgebouwd. ENO vergoedde dit ook in 2019 en was daarmee een zorgverzekeraar met een oog voor de zorg. Over de vergoedingen van de afbouwmedicatie door DSW hopen we u z.s.m. te kunnen informeren.

U kunt uw zorgverzekering opzeggen tot 31-12-2019 en u heeft dan tot 31-1-2020 om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. U bent in deze periode ook gewoon verzekerd omdat uw nieuwe zorgverzekeraar de maand januari dan met u zal verrekenen.

We verwachten in januari nog meer informatie te kunnen geven over de vergoeding van afbouwmedicatie. Indien uw keuze voor de zorgverzekeraar van 2020 ook afhankelijk is van de vergoeding van afbouwmedicatie dan adviseren we u om uw zorgverzekeraar tijdig op te zeggen en eind januari een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen op basis van de meest actuele informatie.

De Vereniging wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *