Rechter: VGZ moet wél taperingstrip vergoeden

13-01-2020; Farmaceutisch weekblad

Zorgverzekeraar VGZ mag de vergoeding van magistraal bereide afbouwmedicatie voor antidepressiva niet weigeren met als reden dat geregistreerde
medicatie in vloeibare vorm volstaat. Dat oordeelde de rechter in een geschil tussen VGZ en de Vereniging Afbouwmedicatie.
Volgens de Rechtbank Gelderland, die eind december uitspraak deed in dit kort geding, moet VGZ ook de magistraal bereide
afbouwmedicatie – in de vorm van taperingstips – vergoeden als de behandelend arts van mening is dat het voor een patiënt
niet passend is zijn antidepressiva af te bouwen met geregistreerde geneesmiddelen. VGZ mag dit niet toetsen, ook niet
achteraf.
Een magistraal bereide taperingstrip bestaat uit een medicatierol met 28 dagdoseringen in de vorm van tabletten of capsules,
waarbij de dosis werkzame stof elke dag lager is. Met een of meer taperingstrips kan het medicijngebruik in een aantal weken
of maanden worden afgebouwd. Deze magistrale bereiding wordt geleverd door de Regenboog Apotheek.
Kernvraag in deze zaak is of, en zo ja in hoeverre, de taperingstrips vergoed moeten worden door VGZ. Volgens de
Vereniging Afbouwmedicatie, die de belangen behartigt van patiënten die op een verantwoorde wijze willen afbouwen, handelt
de zorgverzekeraar onrechtmatig door zijn verzekerden de vergoeding van deze afbouwmedicatie te onthouden. De
vereniging eist dan ook dat de zorgverzekeraar de taperingstrips in alle gevallen vergoedt.
Rationele farmacotherapie
De rechter geeft aan dat verzekerden aanspraak kunnen maken op bereide geneesmiddelen, mits het rationele
farmacotherapie betreft, maar in de wet is daarvan geen definitie opgenomen. Volgens de vereniging moet daarbij het
internationaal gebruikte criterium worden gevolgd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat niet de eis kent dat de
effectiviteit van een geneesmiddel moet blijken uit de wetenschappelijke literatuur.
VGZ betwist dat deze definitie leidend is en verwijst naar de definitie die Zorginstituut Nederland (ZIN) hanteert in het Farmacotherapeutisch Kompas. Die stelt dat
de effectiviteit moet blijken uit de literatuur, en dat de behandeling ook het meest economisch is voor de zorgverzekering. Omdat zin de grenzen bewaakt van het
verzekerd pakket, volgt ook de rechter deze definitie.
Onderbouwing
Voor de effectiviteit van afbouwdoseringen antidepressiva ontbreekt wetenschappelijk onderzoek, maar het multidisciplinair document Afbouwen SSRI’s en SNRI’s,
dat in 2018 is opgesteld door diverse beroepsgroepen waaronder knmp en nhg, biedt daarvoor volgens de rechter voldoende onderbouwing. Omdat de
taperingstrips afwijken van het afbouwschema zoals beschreven in dit document komen die niet in aanmerking voor vergoeding, redeneert VGZ.
In een eerder geschil tussen de zorgverzekeraar en de vereniging stelde de rechter vorig jaar dat VGZ voldoende tegemoet komt aan de behoeften van patiënten
door alleen bepaalde in de handel verkrijgbare afbouwmedicatie in vloeibare vorm te vergoeden. Nu oordeelt de rechter dus anders: VGZ moet de taperingstrips
vergoeden als de behandelend arts daarvoor kiest.

Reacties (3)

Ik heb een declaratie ingediend bij VGZ om mijn taperingstrips van Paroxetine te vergoeden . Ik had een kopie van een brief, die ik van mijn psychiater had gekregen over het besluit van de rechter, bijgevoegd
Vandaag kreeg ik als antwoord: ‘Een vergoeding voor deze zorg of middelen is niet opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering of de aanvullendeverzekering.’

Goedenavond,

Dank voor uw e-mail. Is het goed gegaan met afbouwen? Het bericht van VGZ is natuurlijk van de zotte gezien het vonnis. Wij zijn volop bezig met het feit dat VGZ denkt zich dit te kunnen veroorloven. We houden u op de hoogte. Wat u kunt doen in de tussentijd; een zg. ‘stuitingsbief’ sturen, daarmee houdt u het recht op vergoeding in stand. Zal u het concept in een aparte e-mail sturen.
Met vriendelijke groet, Pauline Dinkelberg

Beste Pauline,
Na 12 jaar 20 mg Paroxetine ben ik 1 jaar aan het af bouwen en nu aan het stabiliseren op 2 mg. 🙂 Volgende week begint het afbouwen naar 0 wat ik erg spannend vind want ik weet dat ik me door de bijwerkingen moet heen knokken.
Ik zie uit naar het concept van de stuitingsbrief.
Bij voorbaat dank.
Mvg Valentina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *