Apeldoorn, 26 januari 2021

Het zal je maar gebeuren; je raapt je moed bij elkaar om na jarenlang gebruik van antidepressiva zorgvuldig te gaan afbouwen.

Samen met je arts kies je voor afbouwmedicatie in taperingstrips, omdat dit de beste keuze is nadat je al eerder een mislukte poging deed om af te bouwen met de reuzenstappen van de tabletten die je bij de ‘eigen’ apotheker kan krijgen.

Zo’n gestrande poging en het jarenlange gebruik zijn twee redenen om het minderen van de medicatie zo langzaam als nodig te doen. Ze staan beschreven in het Multidisciplinair Document.

De arts die taperingstrips voorschrijft in overleg met de patient, handelt geheel en al volgens de richtlijn van dat document.

Een andere kwestie is of de zorgverzekeraar zo’n behandeling moet vergoeden. In principe niet, maar uit principe wel. Of het moet zo zijn dat het ze geen lor kan schelen of mensen medicatie moeten blijven gebruiken omdat ze er niet mee kunnen stoppen en niet omdat ze een ziekte hebben die bestreden moeten worden.

De meeste zorgverzekeraars weigeren te vergoeden, dat is een (1) ding. Zo’n weigering moeten ze met de juiste argumenten onderbouwen. Dat doen ze geen van allen, erger nog: sommigen liegen er op los!

Deze leugens worden waarschijnlijk door vele verzekerden niet herkend. De Vereniging heeft het twijfelachtige voordeel talloze voorbeelden onder ogen te krijgen en we raken er desondanks maar niet aan gewend dat mensen, hun gezondheid, vertrouwen,  op zo’n manier geschaad worden.

Een voorbeeld van zo’n brief:

We vergoeden de kosten niet uit de basisverzekering

Dat is mogelijk zo, maar vergoeden uit coulance is altijd mogelijk!

Geneesmiddelen vergoeden we zoals dat staat vermeld in artikel 5 ‘Medicijnen (geneesmiddelen)
en dieetpreparaten’ van de voorwaarden van de basisverzekering. Dit is wettelijk bepaald. Voor
apotheekbereidingen geldt dat we die alleen vergoeden als zij voldoen aan de eis van ‘rationele
farmacotherapie’.

Dan hebben we goed nieuws; afbouwmedicatie in gratis taperingstrips voldoet aan de eis van rationele farmacotherapie!

Vanaf 1 feb. wordt bijv. de 1 mg paroxetine-tablet in een potje van CEBAN vergoed (zie www.medicijnkosten.nl) Wat maakt dat die wel aan de eis van rationele farmacotherapie voldoet en dezelfde 1 mg in een taperingstrip niet?

Dit is een behandeling met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte
vorm. Hiervan moet de werkzaamheid en het effect daarvan door wetenschappelijk onderzoek
zijn vastgesteld. Verder geldt dat de behandeling het meest economisch moet zijn voor de
zorgverzekering.

De werkzaamheid van de 1 mg paroxetine-tablet in een taperingstrips is in wetenschappelijk onderzoek vastgelegd.

En hoe zit dat met de 1 mg van CEBAN in een potje?

Gaarne zie ik uw berekening van de kosten van mijn afbouwtraject met doseringen die niet door de Regenboogapotheek gemaakt worden, tegemoet. En dan bedoel ik: de kosten die de apotheker moet maken om mij de benodigde medicatie te leveren.

De taperingstrips die u van uw apotheker kreeg, voldoen helaas niet aan de eis
van rationele farmacotherapie.

Zie boven

Overlegt u met uw arts over een alternatief dat voor vergoeding in aanmerking komt
Uw arts weet het beste wat uw medische situatie is en welk geneesmiddel ten behoeve van het
afbouwen van uw geneesmiddel kan worden voorgeschreven en dat ook wordt vergoed uit de
basisverzekering.

Mijn arts schrijft mij voor aan de hand van het Multidisciplinair Document.  Dat betekent; op maat, met mogelijkheid van tussendoseringen en stabilisatie, in overleg tussen mij en mijn arts (shared desicion making). En zonder gebruik van vloeibare doseringen. Dit ziet hij als de beste behandeling. Dat het niet vergoed wordt uit de basisverzekering doet niets af aan zijn keuze daarvoor.

Uw apotheek is op de hoogte dat wij een taperingstrip met paroxetine niet vergoeden
Uw apotheek hoort u wettelijk vooraf te informeren dat Zilveren Kruis een taperingstrip met
paroxetine niet vergoedt uit de basisverzekering.

Dat bestrijd ik ook niet

U wijst ons op de uitspraak van Rechtbank Gelderland
Uit de juridische procedures en ook de door u aangehaalde uitspraak volgt nu juist dat tot op heden
niet is aangetoond dat taperingstrips rationele farmacotherapie zijn en daarom behoren zij niet tot
de verzekerde zorg.

Een verpakkingsvorm valt niet te beoordelen op rationaliteit* en de verpakkingsvorm taperingstrip is geen issue voor de rechter in dit vonnis. De afbouwmedicatie wel en daarover  heeft de rechter geoordeeld dat afbouwmedicatie vergoed dient te worden (door VGZ).

Er bestaat geen geregistreerde afbouwmedicatie van de voor mij noodzakelijke lagere doseringen van agomelatine. Zodoende dat mijn arts en apotheker hebben gesteld dat ik voor de lagere doseringen gebruik
moet maken van apotheekbereidingen. De rationaliteit van deze apotheekbereidingen is onderbouwd in
hoofdstuk 3 van het rapport “Ontwikkeling en rationaliteit van taperingsstrips™”1 en is bekrachtigd door
de Rechtbank Gelderland in zaaknummer NL18.23783.
In r.o. 4.18 is expliciet te lezen dat zowel de afbouw per week conform Tabel 3 van het Multidisciplinair Document (MD) als de afbouw per dag m.b.v. Taperingstrips rationele zorg zijn.
Over de vergoeding stelt de Rechtbank in r.o. 4.22 dat de vergoeding dient te worden toegekend als de afbouw ook het meest economisch is. Aangezien er geen (goedkopere) alternatieven zijn, is de afbouw die mij
is voorgeschreven het meest economisch en is er geen reden om de vergoeding te weigeren.
Tenslotte wil ik u er op wijzen dat ‘het in het domein van de arts ligt om een bepaald afbouwtraject voor te
schrijven’ (zie r.o. 4.22). De zorgverzekeraar heeft hier niets over te zeggen.

* De rationliteits-eis houdt onder meer wel in: het medicijn moet in een voor de patient geschikte vorm geleverd worden.

Zilveren Kruis kan en mag op basis van de huidige wet- en regelgeving de
taperingstrip met paroxetine daarom niet vanuit de basisverzekering vergoeden.

Wat een brutale leugen!  Al in 2017 heeft toenmalig staatssecretaris gezegd dat taperingstrips met afbouwmedicatie uit de basisverzekering vergoed mogen worden. De keuze is aan de zorgverzekeraar! DSW doet dit allang! Als het niet zou mogen, zou deze zorgverzekeraar dagelijks iets strafbaars doen.

‘Zowel de inhoud als de verpakkingsvorm kunnen nu al vergoed worden: apotheekbereidingen
maken deel uit van farmaceutische zorg en worden vergoed indien er sprake is van rationele farmacotherapie (Besluit zorgverzekering, artikel 2.8). Ook de strip, bijvoorbeeld een baxterrol bij weekterhandstelling, is een onderdeel van de prestatie farmaceutische zorg.’

Krijgt u dus zo’n brief, dan kunt u een reactie terugsturen waarin u vaststelt dat de afwijzing op onwaarheden berust. Daarnaast kunt u bij de NZa aangeven dat de brief van uw zorgverzekeraar niet voldoet aan de door NZa gestelde eisen : Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017)

Postadres NZa: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van deze brieven?  Wij helpen u graag. Mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Pauline Dinkelberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *