Apeldoorn, 13 mei 2021

Het klinkt zo lekker ‘laagdrempelig’, even bellen voor meer informatie en dat kan soms inderdaad goed werken, als u snel iets wilt weten. Een telefonische toezegging is echter niets waard.

Maar als het gaat om bijv. een reactie op een brief die u naar de zorgverzekeraar stuurde omdat u het niet eens bent met de afwijzing van vergoeding afbouwmedicatie; dan is een schriftelijke reactie een must!

De regels m.b.t. de communicatie tussen zorgverzekeraar en verzekerde is onder meer vastgelegd in de Gedragscode Zorgverzekeraars van Zorgverzekeraars Nederland.

Hierin valt bijvoorbeeld te lezen:

Informatie over zorgaanbod en vergoeding
2.1.14 De zorgverzekeraar licht verzekerden in over de gronden van afwijzing voor (vergoeding van)
zorg door middel van een volledige, juiste, tijdige en begrijpelijke afwijzingsbrief. De afwijzing
moet duidelijk onderbouwd zijn.

Commentaar VA: dus toegesneden op uw situatie en niet copy-paste! (We hebben nog nooit een correcte brief onder ogen gekregen!)

Communicatie
2.1.15 De zorgverzekeraar draagt zorg voor een duidelijke en transparante communicatie met
verzekerden, reageert snel en adequaat en is gemakkelijk toegankelijk voor iedereen. Dit houdt
in dat informatie desgewenst schriftelijk, telefonisch en/of elektronisch beschikbaar wordt
gesteld voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens dit toelaat

Schriftelijke bevestiging is dus iets wat u te allen tijde zou moeten vragen. Belangrijk voor de vervolgstappen, zoals een procedure bij de SKGZ.

Ons advies:

Maak een map (van papier en/of digitaal) zodra uw arts het recept voor taperingstrips opstuurt naar de apotheek. Met daarin:

  • kopieen van pag. 7 en 8 van de bestelset van www.taperingstrip.nl
  • kopie van de eventuele brief van uw arts/voorschrijver aan de arts van de zorgverzekeraar
  • daarna van alle correspondentie naar en vanaf uw zorgverzekeraar
  • als u klachten digitaal verstuurd; doe die ook een bestand
  • zo hebt u zonder uitzoekwerk alles bij de hand voor een klacht bij SKGZ
  • houd bij of de zorgverzekeraar reageert binnen de termijn van (meestal) 10 werkdagen
  • stuur bij overschrijding een klacht naar NZa
  • dat kan via: https://www.nza.nl/contact/ons-meldpunt/meldingsformulier-voor-patient-en-verzekerde

U kunt bijv. invullen:

Zorgverzekeraar overschrijdt de reactie-termijn van 10 werkdagen na mijn brief dd. (datum invullen)
          Zorgverzekeraar stelde mij niet op de hoogte van vertraging en gaf niet aan wanneer ik een antwoord kan                        verwachten.

Uiteraard kunt u altijd terecht bij ons voor hulp en advies!  Via info@verenigingafbouwmedicatie.nl                                         Vrijwel altijd dezelfde dag antwoord!

Pauline Dinkelberg. voorzitter VA

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *