Apeldoorn, 8 maart 2022

Vandaag is het Internationale Vrouwendag.

Vrouwen zijn in de meerderheid als het gaat om slikken van bijvoorbeeld antidepressiva. Onze hormoonwisselingen hebben de minder leuke eigenschap dat ze depressies en psychoses kunnen uitlokken. Denk aan post partum depressie en de overgang. Antidepressiva en antipsychotica worden dan ingezet.

Maar worden ze ook weer ‘uitgezet’ als alles weer in rustiger vaarwater is gekomen?

Waarom antidepressiva ‘doorslikken’ als de hormoonschommelingen van zwangerschap en bevalling voorbij zijn?

We hebben een vermoeden en zien dat ook in de berichten die we krijgen; afbouwen en stoppen is niet zo eenvoudig. De klachten die optreden tijdens verminderen lijken vaak op depressieve klachten en laat dokters en patienten denken dat er sprake is van een ‘terugval’.

Nu blijken de klachten meestal veroorzaakt te worden door ‘onttrekking’ en zijn te verhelpen door terug te keren naar een dosering waarbij nog geen klachten waren en kan daarna in rustiger tempo verder afgebouwd worden.

Waarom zou je een ‘terugval’ krijgen van een post partum depressie als de bevalling al maanden achter je ligt?

We slikken niet alleen meer, maar ook nog ‘ns te veel. Er komt steeds meer aandacht voor het gevaar van overdosering van medicatie bij vrouwen; zie artikel in:

   Margriet

Het artikel hieronder meldt: “Toen we de concentraties van de antipsychotica aripiprazol en amisulpride in het bloed vergeleken tussen mannen en vrouwen die dezelfde dosis kregen, bleken de concentraties bij vrouwen respectievelijk 56 en 72% hoger. Dat was mijn wake-up call. Ik realiseerde me dat veel antipsychotica voor vrouwen lager gedoseerd dienen te worden.” (aldus Iris Sommer, psychiater)

Hamvraag voor vrouwen die een te hoge dosering voorgeschreven kregen en naar een lagere toe willen; HOE? Verminderen van antipsychotica is lastig en gaat bij velen gepaard met, soms, langdurige klachten. We zullen dokter Sommer dan ook vragen er alles aan te doen om deze groep optimaal te behandelen en ze te helpen lagere doseringen te krijgen (bijv. in taperingstrips).

Nieuw onderzoek moet leiden tot betere psychosezorg voor vrouwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *