Apeldoorn, 29 december 2022

Een concept document over afbouwen alvast publiceren op de website van het Zorginstituut en ‘Studeer Snel’ voor artsen in spé; wat kan dat voor patienten betekenen? (De KNMP (apothekers) lijkt het te hebben verwijderd van hun website)

Het risico dat de aanbevelingen alvast worden overgenomen in jouw behandelplan.*

Terwijl het concept nog moet worden gecontroleerd door deskundigen en de commentaren nog moeten worden verwerkt.

Een gevaarlijke voorbarigheid.

Wij stuurden vandaag een brief aan alle betrokken partijen.

 

Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS kwam in 2018 het Multidisciplinair Document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s ‘tot stand. Het huidige concept gaat over ‘overige antidepressiva'(TCA’s bijv.)

We zijn nu meer dan 4 jaar later en van de uitvoering is niets terecht gekomen. Het afbouwen op maat wat erin wordt voorgestaan blijkt nog altijd een utopie.

In plaats van maatwerk te  vergoeden worden mensen die dat niet kunnen betalen, gedwongen af te bouwen volgens één bepaald schema.

En ook dat wordt bemoeilijkt omdat apothekers de bereidingen die daarvoor nodig zijn, vaak niet willen bestellen of zelfs zeggen deze niet te kennen.

Van de beloofde evaluatie van dit document is dan ook geen spoor te bekennen.

Verre van een succesrecept dus; maar dezelfde werkgroep liet zich er niet van weerhouden om een vervolg te schrijven over de ‘overige antidepressiva’. Het oogt als een slordige haastklus.

Grootste bezwaar; wat misschien goed is voor de groep is zeker niet altijd goed voor het individu. 

Heel opvallend is dat alle laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke artikelen waaruit blijkt dat ‘hyperbool’ afbouwen (hoe lager, hoe trager) niet zijn meegenomen.

Wat vinden patienten hiervan? Ze spreken er schande van dat patientenvertegenwoordiger MIND hieraan meewerkt. Het gevoel ‘er alleen voor te staan’ wordt nog ‘ns versterkt als men ziet dat dit document uit de koker komt van dokters en apothekers. Daarvan mag je toch verwachten dat ze juist opkomen voor je belangen en je steunen in de vaak moeizame afbouw?

Ons commentaar werd in een laat stadium gevraagd. We mogen niet zien wat daarvan overgenomen is.

Daarom nemen we bij voorbaat afstand van de inhoud.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

* We weten bijv. dat de afbouw van mirtazapine voor veel mensen een probleem is, vooral bij het laatste stuk. Echter; het document zegt dat stappen van 15 mg mogelijk zijn. Dat zal best, maar niet voor iedereen! (Er is zelfs een facebookgroep met meer dan 4000 leden die allen tobben met deze afbouw). Gek genoeg bestaan er tabletten van 3,75 mg in tranches van 500 stuks waarmee de zakjes van baxterrollen t.b.v. oudere gebruikers worden gevuld; waarom wordt voor hen maatwerk wél vergoed?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *