Apeldoorn, 17 januari 2023

Terwijl duizenden mensen in Nederland worstelen met afbouwproblemen, waar al sinds 2015 een oplossing voor is in de vorm van afbouwmedicatie- op -maat, verdoet VWS haar tijd met dralen en spelletjes spelen als het gaat om de vergoeding.

Lees: https://www.linkedin.com/posts/pauline-dinkelberg-752618201_burgerrechten-mensenrechten-democratie-activity-7021006895725334528–ucI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Zie in onderstaande e-mailwisseling hoe een medewerker van VWS onze brief met vragen zegt doorgestuurd te hebben, waarna vervolgens de beleidsmedewerkers vragen of we de brief willen doorsturen. De gekheid gekroond!

___________________________________________________________________________________

Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 12:02
Aan: _Dienstpostbus GMT-secretariaat <dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl>
Onderwerp: Re: overleg verantwoord afbouwen van medicatie 17 jan 14.30

 

Goedemorgen. geachte mevrouw Ramsaroep,

 

Dank voor uw bericht.

Alvorens wij kunnen ingaan op deze uitnodiging, hebben we de antwoorden nodig op de vragen zoals gesteld in aangehechte brief.

Wij gaan ervan uit deze tijdig te ontvangen; uiterlijk op maandag 16 januari a.s.

 

Met vriendelijke groet,

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

RE: overleg verantwoord afbouwen van medicatie 17 jan 14.30

Van _Dienstpostbus GMT-secretariaat op 2023-01-13 12:21

Details Headers Platte tekst

Geachte mevrouw Dinkelberg,

 

Bedankt voor u bericht. Ik mail deze mail door naar Margo Veenhuizen en Kayleigh Winssen, zij zullen u maandag beantwoorden.

 

 

Met vriendelijke groet,

Monique Ramsaroep

Mw. M. Ramsaroep (Monique) |

Secretaresse Sipko Mulder en Sandra Kruger | directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

‘ | 06 4632 7655 | VWS Resident |

* mr.baldew@minvws.nl | dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl

 

 

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs

Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond

 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment.

 

overleg verantwoord afbouwen van medicatie 17 jan 14.30

Van _Dienstpostbus GMT-secretariaat op 2023-01-17 12:32

Details Headers Platte tekst

 

Geachte mevrouw Dinkelberg, beste Pauline,

 

Dank voor uw berichten en onze excuses dat wij u voorafgaand aan deze uitnodiging niet hebben benaderd. Naar aanleiding van een mondelinge toezegging van de minister van VWS zullen wij op korte termijn de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken rondom het afbouwen van medicatie. Hierover zouden wij graag met de Vereniging Afbouwmedicatie in gesprek gaan. Vandaar ons verzoek tot overleg met u.

 

Helaas kunnen wij tot op heden in de archieven geen notulen van vorige vergaderingen over dit onderwerp terugvinden. Kunt u specifiëren om welke vergaderingen (datum, tijdstip, aanwezigen, etc.) het gaat? Mogelijk helpt dat.

 

Daarnaast verzoekt u antwoorden te krijgen op vragen, alvorens u in kan gaan op onze eerdere uitnodiging tot overleg. Kunt u ons ‘de aangehechte brief’ waar u naar refereert in uw mail van 13 januari jl. doen toekomen?

 

Op basis van het bovengenoemde stellen wij voor het overleg te verplaatsen naar een ander moment. Wij komen hierop z.s.m. bij u terug.

 

 

Met vriendelijke groet,

Monique Ramsaroep

Mw. M. Ramsaroep (Monique) |

Secretaresse Sipko Mulder en Sandra Kruger | directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

‘ | 06 4632 7655 | VWS Resident |

* mr.baldew@minvws.nl | dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl

 

To be continued!

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

Van: Pauline Dinkelberg <pauline@verenigingafbouwmedicatie.nl>
Verzonden: maandag 16 januari 2023 17:02
Aan: _Dienstpostbus GMT-secretariaat <dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl>
Onderwerp: Re: overleg verantwoord afbouwen van medicatie 17 jan 14.30

 

Goedemiddag,

Ik heb nog geen beantwoording ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Pauline Dinkelberg

 

Update;

Op  18 januari 2023  ontvingen we onderstaande e-mail:

overleg verantwoord afbouwen van medicatie 17 jan 14.30

Geachte mevrouw Dinkelberg, beste Pauline,

Dank voor uw berichten en onze excuses dat wij u voorafgaand aan deze uitnodiging niet hebben benaderd. Naar aanleiding van een mondelinge toezegging van de minister van VWS zullen wij op korte termijn de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken rondom het afbouwen van medicatie. Hierover zouden wij graag met de Vereniging Afbouwmedicatie in gesprek gaan. Vandaar ons verzoek tot overleg met u.

Helaas kunnen wij tot op heden in de archieven geen notulen van vorige vergaderingen over dit onderwerp terugvinden. Kunt u specifiëren om welke vergaderingen (datum, tijdstip, aanwezigen, etc.) het gaat? Mogelijk helpt dat.  

Daarnaast verzoekt u antwoorden te krijgen op vragen, alvorens u in kan gaan op onze eerdere uitnodiging tot overleg. Kunt u ons ‘de aangehechte brief’ waar u naar refereert in uw mail van 13 januari jl. doen toekomen?

Op basis van het bovengenoemde stellen wij voor het overleg te verplaatsen naar een ander moment. Wij komen hierop z.s.m. bij u terug.

Met vriendelijke groet,

Monique Ramsaroep

 

Vervolgens op 19 januari 2023 onderstaande e-mail. Daaronder onze reactie op 20 januari  om 8.17 uur

 

Rooijen, K.H.M. van (Karla) schreef op 2023-01-19 16:51:

Geachte mevrouw Dinkelberg,

Vorige week heeft u een uitnodiging ontvangen voor een afspraak over het afbouwen van medicatie naar aanleiding van een toezegging van de minister van VWS tijdens de begrotingsbehandeling in oktober 2022. U had daarover een aantal vragen in een bijlage aangehecht aan een e-mail. Deze is helaas per abuis niet bij de beleidsmedewerkers terecht gekomen. Deze hebben wij ondertussen wel ontvangen en wij zullen u van een reactie daarop voorzien.

We zagen dat u naar aanleiding van onze uitnodiging een bericht op LinkedIn heeft geplaatst. Nu is de uitnodiging zeker niet geheim en gaat u natuurlijk over uw eigen woorden, ook op social media. We vonden het echter zeer onaangenaam en ongepast dat u onze collega’s met naam en toenaam vermeld. Wij verzoeken u dringend hier in het vervolg vanaf te zien en bij vragen en/of opmerkingen over onze uitnodiging persoonlijk contact met ons te hebben. Wij vertrouwen erop dat u dit verzoek zult eerbiedigen en wij het gesprek kunnen voortzetten.

In dit kader wil ik, zoals eerder aangegeven, opnieuw een afspraak met u plannen om te praten over het afbouwen van medicatie zoals toegezegd door de minister van VWS. Bij dit overleg zullen Sandra Kruger, Kayleigh van Winssen en Margo Veenhuizen aanwezig zijn en we streven ernaar het overleg in de week van 23 januari te doen plaatsvinden. Het doel van het overleg is om bij u de stand van zaken rondom dit onderwerp op te halen en daarover middels een brief de Tweede Kamer te informeren.

Ik verneem graag of u in de gelegenheid bent om op korte termijn met elkaar in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Karla van Rooijen

Mw. mr. K.H.M. (Karla) van Rooijen | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie

Parnassusplein 5 |  25 11 VX  | Den Haag

Secretariaat:070-3407215 | kh.rooijenvan@minvws.nl |

 

Re: Afspraak over het afbouwen van medicatie

Afzender Pauline Dinkelberg
Ontvanger Rooijen, K.H.M. van (Karla)
Antwoord-aan pauline@verenigingafbouwmedicatie.nl
Antwoord-aan pauline@verenigingafbouwmedicatie.nl
Datum Vandaag 08:17

Summary Headers Platte tekst

Goedemorgen, geachte mevrouw Van Rooijen,

Dank voor uw e-mail.

De Vereniging Afbouwmedicatie vindt overleg belangrijk.

Wij zien daarom graag de beantwoording van de stapel brieven tegemoet, zodat wij daaruit de basis en uitgangspunten voor een gesprek kunnen distilleren.

U geeft in uw e-mail een verkeerde voorstelling van zaken; aanleiding voor het Linkedin-bericht van 17 januari jl. is niet ‘de uitnodiging’, maar de communicatie daaromtrent van het ministerie van VWS.

Aangehecht een aangepaste versie van de brief van 17 januari jl. Hierin gemarkeerd de nog onbeantwoorde vragen en de vraag die ik in een e-mail van 14 januari jl. stelde.

Met vriendelijke groet,

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *