Apeldoorn, 23 mei 2023

Peter Groot, Jim van Os en Pauline Dinkelberg hebben vandaag aan de NVvP (psychiaters) het NHG (huisartsen), KNMP (apothekers) en MIND (patiëntenkoepel) gevraagd om adviezen voor het afbouwen van antidepressiva uit 2018 en 2023 in te trekken en om de werkgroep die die adviezen heeft opgesteld te ontbinden.

Zij vragen dit omdat de adviezen waar de werkgroep mee komt patiënten en andere zorgverleners niet
helpen maar in de weg zitten. Die adviezen stellen zorgverzekeraars in staat om vergoeding van
afbouwmedicatie zonder goede reden af te wijzen. De behandelaar, die de patiënt kent en hiervoor is
opgeleid, mag hierdoor niet zelf, samen met de patiënt, beslissen hoe een patiënt zal gaan afbouwen. Dat
doet de adviseur van de zorgverzekeraar, die de patiënt niet kent. Goede zorg, die wel mogelijk is, kan
hierdoor alleen worden geleverd als patiënten daar zelf voor betalen, wat onrechtvaardig is omdat niet
iedere patiënt dit kan. (Alleen DSW vergoedt taperingstrips; zie: https://verenigingafbouwmedicatie.nl/?s=DSW)

Dat dit kan gebeuren komt doordat de werkgroep al jaren weigert om naar ervaringen van patiënten en
hun ideeën te luisteren. De werkgroep stelt voor om patiënten eerst snel  te laten afbouwen (of zelfs cold turkey te stoppen) en om pas als dat problemen geeft toe te staan dat geleidelijker wordt afgebouwd. Terwijl die problemen hadden kunnen worden voorkomen door meteen geleidelijk te gaan afbouwen. Dit is te vergelijken met tegen iemand die
veiligheidsgordels om wil doen zeggen dat die gordels pas om hoeven nadat een ongeluk heeft
plaatsgevonden of nadat iemand is verongelukt.

De werkgroep had als taak om de zorg beter te maken maar heeft het omgekeerde gedaan. Omdat dat zo
is wordt nu gevraagd om de werkgroep op te heffen. Een uitgebreide toelichting op dit verzoek wordt
gegeven in de brief die vandaag is verstuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *