Afbouwmedicatie: Zorginstituut Nederland moet foute adviezen terugtrekken

PERSBERICHT

Apeldoorn, 22 januari 2020

Vereniging Afbouwmediatie logo

Afbouwmedicatie: Zorginstituut Nederland moet foute adviezen terugtrekken

In een openbare oproep eisen de Vereniging Afbouwmedicatie en de wetenschappers Peter C. Groot en Jim van Os dat het Zorginstituut Nederland (ZiN) advisering op het gebied van afbouwmedicatie terugneemt. Volgens de Vereniging zijn de adviezen tot nu toe onzorgvuldig tot stand gekomen en daardoor onjuist.

Voor de patiënten die afbouwmedicatie krijgen voorgeschreven zijn deze adviezen van groot belang. Het advies van het ZiN is namelijk de basis waarop klachten bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen worden afgehandeld. Met het onjuiste advies van ZiN aan de Stichting Klachtafhandeling worden de klachten van patiënten over hun zorgverzekeraar onterecht afgewezen, menen de Vereniging Afbouwmedicatie en de wetenschappers Groot en Van Os.

Volgens de wetenschappers gaat die onzorgvuldigheid terug op onvolledig literatuuronderzoek. Peter Groot: “Het ZiN houdt relevante publicaties buiten hun advisering, waardoor de afhandeling niet klopt. Opvallend genoeg zijn de patiënten daarvan de dupe: hun klachten over een zorgverzekeraar worden steeds afgewezen op grond van dit advies.” Als voorbeeld noemt hij een advies over een onderwerp waarover 183 publicaties bestaan. In de onderbouwing van het advies bleek dat het Zorginstituut zich baseerde op maar drie publicaties, die daarnaast nauwelijks relevant waren.

De Vereniging Afbouwmedicatie en de twee wetenschappers doen de oproep aan Zorginstituut Nederland. Tegelijkertijd verschijnt hij in het postvak van de Tweede Kamerleden, met als doel het onzorgvuldige gedrag van het ZiN op de agenda te krijgen van de vaste commissie VWS. De tekst van de oproep is te vinden op verenigingafbouwmedicatie.nl.

Noot voor de redactie:

Wilt u meer weten over de patiëntenvereniging Afbouwmedicatie of over de afbouwmedicatie zelf, raadpleeg Afbouwmedicatie.nl, of neem contact op met:

Bert van den Assem, bestuurslid Vereniging Afbouwmedicatie.
Tel: 06 – 533 899 27
bert@verenigingafbouwmedicatie.nl
www.verenigingafbouwmedicatie.nl