Open brief van Esther aan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Open brief aan NVvP inzake afbouwproblemen DEF aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie brief is op verzoek van Esther* door de Vereniging Afbouwmedicatie naar de NVvP gestuurd en als open brief op haar website geplaatst. Esther deelt haar ervaringen om te laten zien hoe moeilijk stoppen met antidepressiva kan zijn en hoe weinig dokters daarover lijken te weten. Ze wil heel graag dat dit gaat veranderen en hoopt dat haar persoonlijke verhaal, en persoonlijke verhalen van anderen, eraan zullen bijdragen om dat te bereiken

* Esther is een gefingeerde naam. De echte naam van de schrijfster, die graag anoniem wil blijven, is bij de Verenging Afbouwmedicatie bekend.

Brief aanspraak op uitkering vergoeding afbouwmedicatie

Beste leden,

Bijgaand vinden jullie een voorbeeldbrief in Microsoft Word formaat voor het versturen naar jullie verzekeraar om aanspraak te maken uitkering van vergoeding van afbouwmedicatie.
Deze brief moet aangevuld worden met uw specifieke gegevens en ondertekend worden. De brief moet u dan per aangetekende post verstuurd worden naar uw verzekeraar.

Download hier de brief