Opiaten.nl

Sinds 10 oktober jl. is de website Opiaten.nl in de lucht. Deze is afkomstig van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Zij kregen de opdracht van minister Bruins.

Er is belangrijke informatie te vinden over het afbouwen van, bijvoorbeeld, oxycodon. Volgens de CDC-richtlijn wordt geadviseerd dit soort medicatie af te bouwen met 10% per week of maand, waarbij de klachten van de patiënt leidend zijn.

In de Verenigde Staten is vanuit de Centers for Disease Control and Prevention een handreiking opgesteld. Het advies uit deze handreiking is om de dosering met stappen van 10% van de originele dosis te verlagen bij patiënten die dit verdragen. Bij patiënten die enkele maanden tot een jaar gebruikt hebben kan de dosering elke week worden verlaagd. Gebruikt de patiënt het opioïd langer dan een jaar? Dan kan een tragere afbouw, bijvoorbeeld een dosisverlaging met eens per maand nodig zijn. De onttrekkingsverschijnselen die de patiënt ervaart zijn leidend in de snelheid van het afbouwen. Het kan soms nodig zijn pauzes in te bouwen (CDC, 2016).   (Website opiaten.nl)

Zoals u misschien weet, is de laagst geregistreerde dosis 5 mg. Dit is een zg. retard-tablet, voorzien van een laagje waardoor het medicijn vertraagd wordt afgegeven. Die kun je daarom niet delen. Een dosisreductie van 10% loopt daarom al snel spaak. Probeer maar eens 10% van 70 mg af te halen.

U kunt een dezer dagen een speciale mailing hierover in uw brievenbus verwachten.  Als u in de tussentijd al vragen hebt, mail ons gerust via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Met vriendelijke groet, Pauline Dinkelberg

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *