https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/geschillencommissie-verkeerd-geadviseerd-over-afbouwmedicatie-.htm
In dit artikel staat een hyperlink die leidt naar onderstaande reactie van het Zorginstituut.
 • Michiel Geldof, Medewerker Zorginstituut Nederland, Amsterdam23-01-2020 09:38

  “Verschillende manieren voor afbouw antidepressiva”

  Plotseling stoppen of te snel afbouwen van antidepressiva kan zoals bekend ernstige onttrekkingsverschijnselen geven. Goede begeleiding en geleidelijk afbouwen kan dit voorkomen of hanteerbaar maken. Daar zijn verschillende afbouwstrategieën voor. Een van de technieken, waarbij de dosis in zeer kleine stappen verlaagd wordt, is het gebruik van door een apotheker bereide pillen verpakt in de vorm van zogenaamde taperingstrips.
  De betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisatie en zorgverzekeraars waren het initieel niet eens over de vergoeding van dit soort afbouwstrategieën. Zorgverzekeraars betwijfelden met name of de kleine afbouwstappen, zoals verwerkt in de taperingstrips, over het gehele afbouwtraject wel rationeel zijn.
  Inmiddels hebben de KNMP, NHG, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en patiëntenorganisatie MIND een multidisciplinair document ontwikkeld over de afbouw van antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s). De afbouwschema’s zoals gepresenteerd in het multidisciplinair document geven aan welke stapgroottes en onder welke voorwaarden rationeel kunnen zijn. Zo een afbouwschema is eventueel te verpakken in een taperingstrip.
  Daarmee hebben de beroepsgroepen en patiëntenorganisatie samen uitgesproken wat goede zorg is bij het afbouwen van antidepressiva. Zorgverzekeraars ondersteunen de voorgestelde aanpak. Omdat partijen het eens zijn over de vergoeding van afbouwmedicatie is er voor het Zorginstituut geen reden om een standpunt in te nemen over de vergoeding van de afbouw van antidepressiva

 • Even in begrijpelijke taal;
 • Het Zorginstituut geeft  genoemde beroepsgroepen opdracht voor het opstellen van het Multidisciplinaire Document.
 • Die oordelen dat afbouwen maatwerk moet zijn, individueel afgestemd op de patiënt.
 • Ze geven daarbij een VOORBEELD-schema
 • Desgevraagd stellen zij; Dit traject zal vele varianten met zich meebrengen en deze worden om die reden niet verder in detail uitgewerkt.
 • Vervolgens blijft o.a. ZiN verkondigen dat dit VOORBEELD-schema moet dienen als keurslijf
 • Dus; je gaat naar de kleermaker voor een op-maat-gemaakt kostuum, maar hij kan alleen maat 42 leveren, afgestemd op de gemiddelde maat.
 • Een gemiddelde patiënt is een zeldzaamheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *