Apeldoorn, 8 april 2020

Op 21 november 2019 werd in opdracht van het ministerie van VWS een expertmeeting ‘Afbouwen antidepressiva; hoe?’ gehouden. Het heeft meer dan 5 maanden geduurd voor we op 2 april jl. het verslag mochten ontvangen.

Waar we vooraf voor waarschuwden, namelijk dat het zou uitdraaien op een pleidooi voor nog meer onderzoek, is bewaarheid. Nu zijn we niet tegen onderzoek, wel als het in de tussentijd gebruikt wordt om de beschikbaarheid van afbouwmedicatie tegen te houden. Of als de onderzoekers hun patiënten de optie afbouwmedicatie onthouden. Zie de kamerbrief van minister Van Rijn.

De net aangetreden minister Van Rijn die in 2017, als staatssecretaris,  het volgende antwoord gaf op kamervragen  die gingen over onder meer de vergoeding:

‘…. een geleidelijke afbouw van medicijnen kan al vergoed worden indien de verzekerde aan de verzekeringsvoorwaarden voldoet, dat wil zeggen mits er sprake is van rationele farmacotherapie en als de verzekerde hierop is aangewezen.’

Heel hoopgevend, alleen de patiënten zijn er niets mee opgeschoten (behalve de verzekerden van DSW en ENO).

Intussen zijn er drie  jaren van vooruitschuiven en patiënten in de kou laten staan, verstreken. We zullen niet rusten voordat deze volstrekt onlogische, onnodige en vooral schadelijke praktijk zal stoppen en artsen hun patiënten de afbouwmedicatie, vergoed vanuit het basispakket, kunnen bieden die nodig is voor verantwoord afbouwen van psychofarmaca en opioiden.

Vandaag stuurden we minister Van Rijn een oproep om vergoeding afbouwmedicatie mogelijk te maken.

Pauline Dinkelberg, voorzitter Vereniging Afbouwmedicatie

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *