Apeldoorn, 19 april 2020

Op Psychosenet vindt u een oproep om mee te doen aan een onderzoek naar bewegingsklachten bij psychose.

De Vereniging heeft contact gehad met de onderzoekster en vernomen dat de eventuele relatie met medicatie of afbouw daarvan, niet aan de orde komt. We vinden het doel van het onderzoek (toch) belangrijk genoeg om het onder uw aandacht te brengen.

Ui het bericht:

Mensen met psychosen kunnen meer moeite met bewegen in het dagelijks leven hebben dan mensen zonder psychosen. Denk hierbij aan het uitvoeren van sport, huishoudelijke taken, maar ook met wandelen of iets tillen.

Deze klachten in het bewegen hangen soms samen met medicatiegebruik, maar we zien dat de klachten ook vaak aanwezig zijn los van eventueel medicatiegebruik. Het is nog niet bekend hoeveel last mensen met psychosen hier van ervaren en wat de invloed van deze klachten is op hun kwaliteit van leven. Dit willen we bij het UMC Utrecht graag onderzoeken zodat in de toekomst hiervoor passende behandeling ontwikkeld kan worden.

Zie verder de website van psychosenet.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *