Apeldoorn, 15 februari 2021

Waarom zouden sommige psychiaters er voor kiezen om een depressie aan te duiden met ‘kanker van de geest’?

https://antidepressiva.nl/

Is dat om duidelijk te maken dat depressie een ernstige ziekte is? Begrijpelijk.

Maar artsen zouden toch moeten weten dat de vergelijking met kanker op heel veel punten mank gaat.

Het belangrijkste verschil is dat je bij kanker zonder rigoureuze chrurgie en/of  radio- en/of chemotherapie, de ziekte geen halt kunt toeroepen of genezen.

Als de diagnose is gesteld, is het alle hens aan dek. Even afwachten en zien hoe de inzet van maatregelen met minder schadelijke bijwerkingen uitpakt is niet aan de orde.

Hoe anders ligt dit bij de meeste patiënten met een depressie. We weten inmiddels dat het overgrote deel van de patiënten geneest zonder medicatie. We raken er steeds meer van doordrongen dat aan die medicatie zwaarwegende nadelen kleven, zoals bijwerkingen die een heel leven kunnen aanhouden en dat stoppen met de antidepressiva voor velen een hel is.

Maar als depressie wordt vergeleken met ‘kanker van de geest’ zijn patiënten wellicht meer bereid om deze nadelen op de koop toe te nemen.

We schreven een brief aan een psychiater die deze benaming gebruikt(e) in de hoop dat hij die zou heroverwegen en publiekelijk zou herroepen.

De Hersenstichting ziet er ook brood in depressie als een hersenziekte te bestempelen. Niet alle wetenschappers zijn het daarmee eens.

In onze ingezonden brief aan NRC laten ook wij ons niet onbetuigd om te laten zien dat zo’n classificatie schadelijk kan zijn.

We zijn overigens niet tegen het weloverwogen voorschrijven van antidepressiva in de 25% van de gevallen waarin dit gerechtvaardigd zou zijn (Dick Bijl in ‘Antidepressiva en Depressie’ *). Patiënten dienen dan wel goed geïnformeerd (bijv. over bijwerkingen en afbouwproblemen) te worden en zoals de richtlijnen (NHG) aangeven minstens elke 3 maanden door de voorschrijver gezien te worden. Dan kan ook tijdig de vraag worden gesteld of de medicatie nog nodig is en zo nee; hoe er afgebouwd kan worden. Want hoe langer het gebruik, hoe moeilijker het stoppen kan gaan.

*https://www.bol.com/nl/p/antidepressiva-en-depressie/9200000103130482/

Pauline Dinkelberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *