Apeldoorn, 27 april 2021

De Vereniging Afbouwmedicatie is mede-afzender van een brief aan onder andere het Zorginstituut, waarin we opnieuw onze twijfels uiten of dit instituut wel objectief, neutraal en onbevooroordeeld is.

We reageren hiermee op een bericht op de webiste van het Zorginstituut van 15 april jl. De dag waarop ZEMBLA zo goed in beeld bracht met welke ‘tegenwerking’ patienten en behandelaars te maken hebben, onder meer met betrekking tot de toegang (vergoeding) van afbouwmedicatie (taperingstrips).

Van een Zorginstituut zou je toch mogen verwachten dat ze de problemen van patienten op een manier verwoorden die bijdraagt aan een goede oplossing op korte termijn.

In de rechtszaal wil VGZ ons doen laten geloven dat het probleem van afbouwen slechts een enkeling treft. Hoewel je achter zo’n bewering makkelijk een financiele drijfveer kunt vinden, krijgen patienten die klachten ondervinden bij hun poging medicatie te stoppen er bepaald geen warm gevoel bij.

In feite betekent het behalve een miskenning ook een gotspe. Een blik op het internet volstaat om in no time de conclusie te trekken dat afbouwen wereldwijd een groot probleem is.

Psychiaters en andere wetenschappers uit steeds meer landen maken melding van een belangrijke innovatie op het gebied van verantwoord afbouwen; afbouwmedicatie in steeds lagere doseringen om onttrekkingsverschijnselen te voorkomen.

Deze vinding, de taperingstrip,  komt uit ons eigen Nederland!

In het bericht van het Zorginstituut valt echter geen spoor van trots op Nederland-gidsland op het gebied van afbouwmedicatie te bekennen.

Pauline Dinkelberg

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *