Apeldoorn, 24 juli 2021

Gisteren werd er door de GGZ een minuut stilte in acht genomen om stil te staan bij de slachtoffers van de gewelddadige actie van de zg. ‘Parnassiaschutter’.

Koepelorganisatie MIND zette ook een stuk op de website. Wat ons daaraan opviel was dat zij terecht het belang van goede zorg benadrukken, maar door het nemen van een psychotische patient als voorbeeld voorbij lijken te gaan aan de aanwijzingen dat de ‘Parnassiaschutter’ een depressieve patient zou zijn die last had van stoppen/wisselen van medicatie.

Dat ervaren wij als een gemiste kans om de,  bij een groot publiek nog onvoldoende bekend zijnde,  problematiek onder de aandacht te brengen. Zie onze brief, die we ook sturen naar GGZ-instellingen.

Een verhaal zoals in het boek over de dubbele moord in Baflo  kan zich zomaar herhalen. De dader was bezig met het (in grote stappen)  afbouwen van paroxetine.

We weten dat afbouwen moet gaan op geleide van de ervaringen van de patient en dat hoe dichter  men bij de 0 mg komt, hoe kleiner de stappen moeten zijn (hyperbole afbouw).

Onbegrijpelijk dat een veelbezochte en betrouwbaar geachte website als www.thuisarts.nl nog steeds een schema van halvering van de dosis vermeldt en dat een andere voorbeeldtabel niet gepaard gaat met de tekst dat aanpassingen nodig kunnen zijn.

Wij hebben daar in februari jl. een e-mail over gestuurd aan de organisatie (NHG; Nederlands Huisartsen Genootschap) achter deze website. Al vier maanden later kregen we antwoord, eh nee, een reactie.

De mail die wij pas daags daarna verstuurden, bleef onbeantwoord tot nu toe.

Word lid van onze vereniging en krijg direkt bericht van ons als er bijv.  iets verandert m.b.t. vergoedingen. Op www.medicijnkosten.nl vindt u informatie over vergoeding van doseringen. Let op: vermelding daar hoeft niet te betekenen dat de dosering daadwerkelijk beschikbaar is. Uw apotheker kan dat wel zien in zijn systeem.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *