Apeldoorn, 2 december 2021

We berichtten eerder deze week dat het vonnis van 30 november jl. patienten en dokters in problemen brengt. Want alleen DSW en ENO (de laatste voor een aantal antidepressiva) vergoeden t.n.t. taperingstrips op maat.

Op termijn hebben we gelukkig wel wat aan deze uitspraken; vandaar ons bericht hieronder:

De  twee uitspraken in onze rechtszaak tegen VGZ (vergoeding taperingstrips ja/nee) blinken niet uit in klare taal. We menen er daarom goed aan te doen e.e.a. voor u te verduidelijken.

Rechtbank Gelderland heeft op 30 november gelijktijdig uitspraak gedaan in twee hoger beroepen tussen de Vereniging Afbouwmedicatie en VGZ over de vergoeding van afbouwmedicatie. Omdat beide vonnissen inhoudelijk complex zijn wil de Vereniging voldoende tijd nemen om die goed te bestuderen. Voor nu willen we u informeren door de belangrijkste dingen kort op een rijtje te zetten.

De belangrijkste zaak was het vervolg op de bodemprocedure van 19 december 2019. Hierin was bepaald dat afbouwmedicatie werkzaam en effectief is en vergoed dient te worden als die het meest economisch (goedkoopst) is. VGZ was tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Het Hof heeft nu opnieuw vastgesteld dat afbouwen in stappen per week (volgens Tabel 3 uit het Multidisciplinair Document) en afbouwen in stappen per dag (zoals dat met behulp van taperingstrips mogelijk is) allebei werkzaam en effectief zijn. Beide manieren van afbouwen zijn met taperingstrips mogelijk. Zorgverzekeraars DSW en ENO vergoeden afbouwen in stappen per dag sowieso en de overige zorgverzekeraars moeten dit vergoeden als de gekozen manier het meest economisch is.

Over de vraag of afbouwen met Taperingstrips het meest economisch is voor de zorgverzekeraar deed het Hof geen uitspraak. De Vereniging zal hiervoor daarom mogelijk helaas opnieuw naar de rechter moeten stappen. De Vereniging vindt betreurenswaardig en ook moeilijk te begrijpen omdat over die kosten al duidelijkheid is. Dit is namelijk al nagerekend in de uitzending van Kassa van 2 oktober Weigering vergoeden afbouwmedicatie door verzekeraars discutabel. Daarin bleek dat afbouwmedicatie in Taperingstrips, waarin de dosis in stappen per dag kan worden verlaagd, goedkoper is dan afbouw in stappen per week. VGZ zou er daarom verstandig aan doen om afbouwmedicatie te vergoeden, maar lijkt er toch voor te willen kiezen om dit zo lang mogelijk niet te doen.

De belangrijkste uitkomst van de tweede rechtszaak is dat VGZ van het hof nu aan voorschrijvers mag vragen om afbouw met behulp van vloeibare medicatie te overwegen, wat volgens de eerdere uitspraak, waartegen hoger beroep was ingesteld, niet mocht. Uit de uitspraak van het Hof volgt echter ook dat wanneer de arts onderbouwt dat afbouw met vloeibare medicatie voor een patiënt niet geïndiceerd VGZ afbouw met behulp van taperingstrips wel dient te vergoeden omdat het oordeel van de arts, ook volgens eerdere rechterlijke uitspraken, zwaarder weegt dan het oordeel van de geneeskundig adviseur van de zorgverzekeraar.

Vereniging Afbouwmedicatie had gehoopt dat de strijd nu gestreden zou zijn, maar door de opstelling van VGZ is er nog een rechtszaak nodig om vast te leggen wat in principe al bekend is, namelijk dat afbouwen met Taperingstrips (zowel met afbouw per week als met afbouw per dag) goedkoper is dan de middelen die VGZ momenteel wel sowieso vergoedt.

Vereniging Afbouwmedicatie zal u op de hoogte houden over de ontwikkelingen.

Wilt u uw recht op vergoeding handhaven? Stuur uw zorgverzekeraar dan de stuitingsbrief (aangtekend a 9 euro of per e-mail)

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *