Apeldoorn, 9 augustus 2022

Al in 2005 bekend over onttrekking en de noodzaak van passende afbouwdoseringen!

Onderdeel van het rapport van GSK t.b.v. EMA (European Medicine Agency)

EMEA. (2005). European Medicines Agency. 29 maart 2005 CHMP/187488/2004. Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik advies ingevolge een verwijzing uit hoofde van artikel 31. Paroxetine. Bijlage II: Wetenschappelijke conclusies en redenen voor wijziging van de samenvattingen van productkenmerken opgesteld door het emea. Brondocument (2 pagina’s): https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/opinion-following-article-31-referral-paroxetine-international-non-proprietary-name-inn-paroxetine_nl.pdf. Bijlage I en II (74 pagina’s): https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/paroxetine-article-31-referral-annex-i-ii-iii-iv_nl.pdf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *