Antwerpen, 1 augustus 2022

Na alle opwinding over ‘chemical imbalance’ als oorzaak van depressie en de misvatting dat antidepressiva dit zouden verhelpen; is het goed dat we stilstaan bij de chemische onbalans die juist onstáát door afbouwen van deze middelen.

Antidepressiva grijpen in op de werking van receptoren en sommige patienten hebben baat bij deze ontregeling. Na de start passen de hersenen zich aan de nieuwe situatie aan.

Bij afbouwen merk je dat het teruggaan naar de oude situatie vaak gepaard gaat met problemen; onttrekkingsverschijnselen.

We schreven hierover een ingezonden brief ;

De mythe/het verkooppraatje dat antidepressiva een ‘chemical imbalance’ zouden verhelpen, zal hopelijk niet meer in spreekkamers gehoord worden. Twee weken geleden stond de Britse pers bol van het ‘nieuws’ over de conclusie van onderzoek van psychiater Moncrieff dat voor een gebrek aan serotonine (neurotransmitter of boodschapperstof) bij het ontstaan van depressies geen grond is. Het simplistische verhaaltje dat depressieve mensen een ‘stofje missen’ en dat antidepressiva dit verhelpen, kan dus definitief naar het land der fabelen verwezen worden.

Het volgende hoofdstuk zal moeten gaan over de vermoedelijk, juist dóór antidepressiva veroorzaakte, chemische onbalans bij het afbouwen.

Want ook al is de oorzaak van depressies niet een gebrek aan serotonine, we gaan er vanuit dat antidepressiva ingrijpen op de beschikbaarheid van dit ‘stofje’ voor de werking van de receptoren (de prikkelgevoelige cellen in je hersenen, maar ook in de rest van het lichaam).

Antidepressiva brengen een ontregeling van deze receptoren teweeg, die voor sommige mensen goed lijkt uit te pakken. Als je deze medicatie vermindert of stopt, wordt aangenomen dat onttrekkingsklachten veroorzaakt worden door de moeizame aanpassing terug naar het ‘normale’ functioneren van de receptoren.

Regelmatig wordt bij het optreden van die klachten dan opnieuw het ‘stofje missen’-verhaal van stal gehaald om een herstart van de medicatie te rechtvaardigen.

Jammer dat er niet bij verteld wordt dat het ‘stofje’ in die situatie niet de serotonine is, maar de medicatie die daar invloed op heeft. En ja; het gemis daaraan kan zich onaangenaam laten gelden tijdens het afbouwen en daarna.

Langzaam afbouwen op geleide van de klachten is dan het enige wat kan helpen.

Pauline Dinkelberg. voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *