Apeldoorn, 6 maart 2023

Een apotheker kan een belangrijke rol spelen bij het afbouwen van medicijnen, zoals psychoactieve medicatie (antidepressiva, antipsychotica, slaap-en kalmeringsmiddelen, anti-epileptica en opioiden.

Wij vragen ons af of een online-apotheek deze taak goed kan vervullen. We stelden onze vragen hierover in een nog altijd onbeantwoorde brief aan de Nationale Apotheek (dd.16 januari 2023)

Want:

Wat daarvoor onmisbaar is; beschikbaarheid van lagere doseringen, die het liefst ook vergoed worden.

Op drie manieren kan hij die krijgen;

  1. Door ze zelf te maken     (dat kunnen nog maar weinig apothekers)
  2. Door ze te bestellen bij een grootbereider (dat mogen niet alle apothekers van hun koepelorganisatie)
  3. Door ze in vloeistofvorm uit het buitenland te importeren (wellicht alleen voor mensen die het zelf betalen)

Naast andere vragen, is het voor ons niet voorstelbaar dat een online-apotheek hierin kan voorzien.

Overigens; natuurlijk kan de patient ook verwezen worden naar www.taperingstrip.nl 

In een artikel in het blad Arts&Auto (nr. 3, maart 2023) zegt Fréderique Thierry van de Nationale Apotheek; ‘……maar we voeren ook medicatieafbouw-en polyfarmaciegesprekken……’.

Maar praten is niet genoeg!  Zonder passende doseringen en tijdige aanpassingen schiet je er niets mee op.

We zullen de VvAA (de artsenorganisatie die het blad uitgeeft) tippen om hier nog ‘ns navraag naar te doen bij de Nationale Apotheek.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *