Apeldoorn, 19 april 2023

Brief aan dhr. Maarten van Ooijen, staatssecretaris VWS n.a.v. commissiedebat over onder meer suicidepreventie op 19 april 2023.

___________________________________________________________________________________

Alle geld en aandacht voor suicidepreventie resulteert nog altijd niet in een daling van de suicidecijfers.

Sterker nog; er is een stijging van vooral suicides onder jongeren. De maatregelen en het afgenomen toekomstperspectief door de corona-pandemie zou daar mee te maken kunnen hebben.

Net als andere factoren; zoals schooluitval,  die vooraal met elkaar gemeen hebben dat we er niet 1-2-3 voor kunnen zorgen dat hun invloed minder wordt.

Onbenoemd in uw kamerbrief blijven de steeds duidelijker wordende aanwijzingen dat antidepressiva-gebruik in verband kan staan met suicidaliteit.

En het zijn juist deze medicijnen die toenemend aan jongeren worden voorgeschreven.

Het ‘goede nieuws’ is dat we vrij eenvoudig kunnen zorgen voor meer veiligheid op dit punt.

Door (in navolging van het Verenigd Koninkrijk) een ‘veiligheidsplan’ te maken bij de start van antidepressiva, waarbij de rol van ouders en onderwijsmedewerkers erkend wordt als belangrijk.

Behalve bij de start, blijken ook momenten van verlagen (afbouwen), ophogen, stoppen en switchen risicovol te zijn wat betreft suicide.

Meer geleidelijkheid is vereist en gelukkig mogelijk door het gebruik van lagere doseringen. (Bij)scholing van zorgverleners is  daarbij uiteraard belangrijk, maar ook de vergoeding door alle zorgverzekeraars.

__________________________________________________________________________________

http://cepuk.org/2019/06/25/new-study-antidepressants-significantly-raise-risk-suicide-treatment-depression-adults/

The study found that approximately 1 in every 200 people who start treatment will attempt suicide due to the pharmacologic effects of the drug.

https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3697/rr-4

Families and caregivers of patients should be advised to look for the emergence of such symptoms on a day-to-day basis, since changes may be abrupt” … “All patients being treated with antidepressants for any indication should be monitored appropriately and observed closely for clinical worsening, suicidality, and unusual changes in behavior, especially during the initial few months of a course of drug therapy, or at times of dose changes, either increases or decreases.

Knapton, S. (2023). Antidepressants increase the risk of suicide for some patients, scientists warn. The Telegraph, 17 April (https://www.telegraph.co.uk/news/2023/04/17/antidepressants-suicide-drugs-prozac-research/).

https://theolliefoundation.org/

https://www.madinamerica.com/?s=antidepressants+induced+suicide

www.taperingstrip.nl

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *