Apeldoorn, 14 mei 2023

Wat een verdriet;

Er is een nieuwe richtlijn gekomen voor de afbouw van ‘overige antidepressiva’. Daaronder vallen mirtazapine, nortrilen, tranylzypomine etc.

Hoewel in bijsluiters etc. duidelijk staat dat in één keer stoppen ontraden moet worden, denken de opstellers van de richtlijn hier kennelijk anders over.

Wat als je dokter de richtlijn zegt te willen volgen op dit punt?

  • Ga na of u een risicofactor hebt voor het krijgen van klachten bij afbouwen (ADS)
  • Als dat zo is; vertel dat aan uw arts en wijs hem op de tekst in de documenten
  • Wijs hem op de waarschuwingen in bijsluiters, op Thuisarts.nl, farmacotherapeutisch kompas etc.
  • Vraag zekerheid over de mogelijkheid van geleidelijk afbouwen als blijkt dat u klachten krijgt na stoppen (direct of na langere tijd; weken, maanden daarna).
  • Meld uw ervaringen met cold turkey stoppen via Lareb en de partijen uit dit artikel
  • Pas op met het slikken van benzodiazepines (diazepam. oxazepam) om de klachten te onderdrukken
  • Ze benemen het zicht op het proces van onttrekking en als de klachten weer terugkeren na stoppen is de tijd waarin u kennelijk te snel afbouwde, verloren tijd

Vragen altijd welkom via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

In het volgende artikel schrijven we over de misvatting dat klachten die ná het stoppen ontstaan of een week aanhouden, zouden wijzen op een ‘terugval’.

Bijsluiter mirtazapine-drank

Multidisciplinair Document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ (het eerste document uit 2018)

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *