Behandeling petitie ‘Vergoeding Afbouwmedicatie NU’ 22 maart 2023

Apeldoorn, 21 maart 2023

Precies een jaar na de aanbieding van onze petitie (en manifest waar nog altijd niet op gereageerd is) staat de behandeling daarvan op de agenda van de vergadering ‘Geneesmiddelenbeleid‘  van de Vaste Kamercommissie voor VWS.

In de tweede week van januari jl. kregen we een uitnodiging voor overleg met VWS.

We zijn nu meer dan 2 maanden verder en na een behoorlijk aantal e-mails kan VWS nog steeds geen vinkje zetten bij ‘patientenparticipatie’.

We hebben namelijk geen basis kunnen vinden voor dit overleg.

Wij streven naar vergoeding afbouwmedicatie-op maat van de patient en niet op maat van de zorgverzekeraar.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

 

Minister Kuipers; vergoeding afbouwmedicatie is een chefsache!

Apeldoorn, 20 juli 2022

Eindelijk kwam er op 8 juli jl. een reactie van de minister op onze petitie van 22 maart 2022. Wij sturen vandaag onze brief die  onder meer getuigt van boosheid over het onjuist informeren van de Vaste Kamercommissie voor VWS. Als er telkens door ons zaken zijn rechtgezet en je blijft die onjuistheden herhalen is er sprake van liegen tegen beter weten in.

Om te huilen is het. Patienten die veilig willen afbouwen blijven overgeleverd aan de ‘wilde spinnen’; de zorgverzekeraars.

Het is nog niet te laat; de minister kan bijvoorbeeld vandaag nog beslissen  bewezen effectieve afbouwmedicatie op maat van de patient te vergoeden via het basispakket. Daarmee zou hij tonen een goede minister te zijn op dit punt en vooral een goede dokter.

We wachten nog een reactie op de petitie van 2018,  het ZWARTboek en het manifest.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Brief Zorgverzekeraars Nederland 19 juli 2022

Pilot CZ op ZEMBLA-website

Uitnodiging expertmeeting IVM 2019

Afbouwmedicatie en Groundhog Day

Apeldoorn, 21 juni 2022

We stuurden vandaag een brief en bijlage* aan de minister van VWS, dokter Kuipers.

Onderwerp; Oproep om juiste antwoorden aan de Kamer te geven en afbouwmedicatie op maat van de patient uit het basispakket te laten vergoeden.

Op 22 maart jl. togen we naar de Tweede Kamer met een petitie, een manifest en het ZWARTboek.

Dit ZWARTboek staat vol met verhalen van mensen die schade ondervonden van het falend beleid m.b.t. vergoeding van afbouwmedicatie op maat van de patient.

De tranen springen je in de ogen bij het lezen van zoveel onnodig leed, maar het heeft de minister en de Vaste Kamercommissie er niet van kunnen weerhouden om ons (en alle patienten en behandelaren!) weer met een kluitje in het riet te sturen.

Vandaar de vergelijking met Groundhog Day; een film waarin elke dag hetzelfde verloopt tot wanhoop van de hoofdpersoon.

Gelukkig krijgt wanhoop geen vat op ons; daarvoor is veilig en verantwoord afbouwen té belangrijk!   We weten dat het tijd kost, maar ook dat het veel te lang duurt voor de minister en talloze anderen (Zorginstituut, Zorgverzekeraars Nederland enz.) zich werkelijk en aantoonbaar bekommeren om de ‘afbouwende’ mens.

Het ZWARTboek is aan te vragen via info@verenigingafbouwmedicatie. Het is gratis; we vragen alleen een bijdrage in de verzendkosten (4 euro).

* Minister Kuipers doet in zijn brief een uitspraak over het TAPER-AD onderzoek. De bijlage  gaat over de subsidiëring van dit onderzoek en heeft als titel: ‘Groupthink bij afbouwmedicatie die zich niet liet corrigeren: ZonMW funding voor ethisch problematisch onderzoek dat alle vragen zou beantwoorden.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Website Vergoedingafbouwmedicatienu.nl

Apeldoorn, 2 mei 2022

De website vergoedingafbouwmedicatienu.nl  bestaat al een aantal maanden. In het leven geroepen n.a.v. onze petitie-aanbieding op 22 maart jl.  We vragen daarmee om vergoeding van afbouwmedicatie.

Inmiddels is deze website een telkens-bijgewerkte informatiebron voor patienten, naasten en zorgverleners met alles over afbouwen overzichtelijk bij elkaar.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Zwartboek afbouwen en stoppen antidepressiva, opiaten enz.

Apeldoorn, 23 maart 2022

Gisteren, 22 maart 2022, togen de Vereniging Afbouwmedicatie en de Stichting Opiaten Afbouwen naar de Tweede Kamer om een petitie (bijna 1800 keer getekend), een manifest en een zwartboek aan te bieden.

Rode draad bij deze drie goede giften: een falend afbouwbeleid in de minstens zes jaar die achter ons liggen.

Het is inmiddels algemeen bekend dat  medicijnen zoals antidepressiva, antipsychotica, opiaten (psychoactieve medicatie) op zijn tijd, maar meestal voor een beperkte periode nuttig kunnen zijn.

Dit besef leidt er echter niet toe dat patienten deze medicijnen bijtijds gaan afbouwen. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat afbouwen voor velen niet zo eenvoudig is of zelfs gepaard gaat met ernstige klachten. Voor veel artsen is duidelijk dat een langzame afbouw op maat deze klachten tegengaat, maar het halstarrig niet-vergoeden van afbouwmedicatie maakt dat veel patienten niet veilig kunnen afbouwen.

Het zijn de zorgverzekeraars (behalve DSW en ENO) die de vergoeding van afbouwmedicatie tot hun grote schande weigeren te vergoeden en het is onder meer de overheid die dit laat gebeuren.

Hoe dan? Bijvoorbeeld door patienten niet serieus te nemen, niets te doen met de signalen. Dat blijkt uit de antwoorden op de brieven die o.a. door de Vereniging werden gestuurd. Samengevat: ‘wij doen niets, het is aan …. ‘ en dan worden afwisselend instanties genoemd die ook niets doen (zorgverzekeraars, Zorginstituut, behandelaren).

Deze schandvlek blijkt wel steeds minder goed weg te poetsen; sterker, die wordt steeds groter! Patienten in het Zwartboek doen hun verhaal en het is onmogelijk dat deze de lezer onberoerd laten!

PS; Het Zwartboek is te bestellen à 5 euro via info@verenigingafbouwmedicatie.nl o.v.v. uw adres

De petitie loopt door! Er kan dus nog steeds ondertekend worden!

Pauline Dinkelberg, voorzitter