Nog steeds geen steun voor broodnodige taperingstrips

Apeldoorn, 15 oktober 2020

Vandaag staat er in Medisch Contact een artikel over de taaie strijd om de vergoeding van taperingstrips rond te krijgen.

Het is toch aan een normaal denkend mens niet uit te leggen dat we op zoveel weerstand stuiten als we een ‘uitvinding’  om mensen te helpen bij het veilig afbouwen van psychofarmaca voor iedereen beschikbaar willen laten zijn.

De Vereniging ontvangt doorgestuurde brieven van zorgverzekeraars met de gekste teksten over taperingstrips. We vermoeden vaak dat degene die ze opstelde totaal geen verstand van zaken heeft, maar we weten dat er een arts eindverantwoordelijk is. Zit die te slapen?

Als uw behandelaar  in overleg met u  besluit een bepaald afbouwschema voor te schrijven en dat keurig onderbouwd in een aanvraag voor vergoeding aan de zorgverzekeraar stuurt, probeer het antwoord wat u krijgt dan te lezen met in gedachte een collega van uw dokter die schrijft dat uw schema niet deugt en dat u volgens hem moet afbouwen met bijv. alleen tabletten van een (1) sterkte. Of dat u 2 sterktes mag zien los te peuteren bij uw eigen apotheker (die dat voor 3/4 uit eigen zak zal moet betalen) als ze maar niet in (gratis) taperingstrips verpakt  zitten.

Vindt u dat ook onvoorstelbaar?    Stuur uw brief aan ons door, zodat u het niet bij verbazing hoeft te laten en met ons kunt nadenken over vervolgstappen.

Met vriendelijke groet,

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Pillotalk cadeau bij lidmaatschap!

Apeldoorn, 13 oktober 2020

Wilt u het laatste nieuws op het gebied van medicatie en afbouwen lezen in een mooi glossy tijdschrift?

De GGZ inGeest heeft eenmalig het tijdschrift Pillotalk in tijdschriftvorm uitgegeven in een beperkte oplage. Het werd zo goed ontvangen door zowel professionals als patiënten, dat wij besloten er een aantal bij te laten drukken.

Als u lid wordt van onze vereniging  en u wilt Pillotalk als cadeau ontvangen kunt u dat per e-mail aan info@verenigingafbouwmedicatie.nl  laten weten .

U vindt het daarna zo snel mogelijk in uw brievenbus!

Met vriendelijke groet,

Bestuur  Vereniging Afbouwmedicatie

Open brief aan Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Apeldoorn, 2 oktober 2020

We kregen alweer positief nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. De Vereniging voor Psychiatrie aldaar maakt ons jaloers door hun openheid over de mogelijke ernst van onttrekkingsverschijnselen en hun voortvarendheid in de wil patiënten daarbij te willen helpen.

Laten we hopen dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie hun ‘achterstand’ snel gaat inlopen!

Oproep aan de voorzitter van de NVvP om een te maken aan de problemen rond de vergoeding van taperingstrips

Prof. Wendy Burn, tot voor kort voorzitter van het Engelse Royal College of Psychiatrists, pleit voor betere medische ondersteuning voor mensen die willen stoppen met antidepressiva. Ze laat weten dat zij het aantal mensen dat problemen ondervindt bij stoppen met antidepressiva altijd had onderschat. En dat het probleem in de gezondheidszorg niet voldoende was erkend. Wat jarenlang vanuit de psychiatrie en door het Royal College tegen patiënten was gezegd, dat afbouwen in de praktijk geen groot probleem was, dat was niet juist: “the college’s position had not been right

Deze openlijke erkenning is belangrijk voor alle patiënten die in het verleden problemen hadden of nu nog steeds hebben als ze met een medicijn proberen te stoppen. Hopelijk zullen zij nu in de toekomst niet meer te horen krijgen dat ‘het tussen hun oren zit‘ wanneer ze melden dat ze na dosisverlaging last krijgen van onttrekkingsverschijnselen.

Hopelijk zullen ze ook gebruik kunnen maken van de medicatie die voor verantwoord afbouwen nodig is zonder dat een aantal zorgverzekeraars, daarbij geholpen door het Zorginstituut, dat proberen te verhinderen door steeds bureaucratische belemmeringen op te werpen en door op de stoel van de behandelaar te gaan zitten.

De Nederlandse NVvP heeft zich hiertegen tot nog niet verzet en kwam niet op voor de belangen van haar eigen leden, die hun patiënten bij afbouwen nu niet goed kunnen helpen.

In een open brief roepen Pauline Dinkelberg, Jim van Os en Peter Groot vandaag de voorzitter van de NVvP op om het voorbeeld van zijn Engelse collega te volgen door ervoor te zorgen dat de NVvP ook erkent dat wat ze eerder had gezegd — dat afbouwen in de praktijk geen groot probleem is — niet juist was. De volledige brief eindigt met deze oproep:

OPROEP

We roepen u, als voorzitter van de NVvP op om, zoals Prof. Burns dat in Engeland als voorzitter van het Royal College of Psychiatrists heeft gedaan, uw verantwoordelijk te nemen. Volgens de Minister van VWS is de NVvP (opnieuw) “aan zet“. Dat betekent dat de NVvP in de positie is om te helpen om aan de discussie over afbouwen en de vergoeding van taperingstrips een eind te maken.

Door dat te doen kunt u ervoor zorgen dat huisartsen en psychiaters eindelijk kunnen doen wat altijd al van ze gevraagd werd maar wat ze eerder nooit goed konden doen: hun patiënten goed helpen om ze veilig en verantwoord te laten afbouwen, zonder dat ze daarbij worden gehinderd door zorgverzekeraars die op hun stoel gaan zitten.

 

 

 

 

Venlafaxine-gebuikers opgelet!

Apeldoorn, 1 oktober 2020

Wij kregen  bericht van  zorgverzekeraar ONVZ dat er voor de afbouw van Venlafaxine , 3 doseringen worden vergoed (vanaf vandaag), DIE NIET GESCHIKT ZIJN VOOR AFBOUWEN (en niet voor behandelen van depressie).

Het gaat om de ZI-nummers:

16829859 venlafaxine 1 mg

16829867  venlafaxine 5 mg

16829875 venlafaxine 9,375 mg

Waarom zijn deze doseringen niet geschikt?

Omdat zij:

geen VERTRAAGDE AFGIFTE hebben. Venlafaxine wordt altijd uitsluitend gebruikt als zg. ‘retard’ tablet of capsule. Dat zorgt ervoor dat het medicijn gelijkmatiger afgegeven wordt en daardoor ook minder hoge pieken en minder abrupte daling van de bloedspiegel geeft. Voor de behandeling van depressie is dat belangrijk, maar zeker ook voor het afbouwen. We weten immers dat de schommelingen in de bloedspiegel vermeden moeten worden om onttrekkingsverschijnselen te voorkomen.

Op dit moment is er maar een leverancier van venlafaxine retard-afbouwmedicatie; de Regenboogapotheek.

Als u vragen hebt (of uw behandelaar) schroom niet en stuur ons een e-mail via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Pauline Dinkelberg

Bericht voor nieuwe leden

Apeldoorn, 29 september 2020

Hartelijk welkom als nieuw lid bij onze vereniging!

Misschien werd u alleen lid om ons te steunen, maar het kan ook zo zijn dat u met vragen zit waar u zo snel mogelijk antwoord op wilt hebben.

Stuur ons dan een e-mail via info@verenigingafbouwmedicatie.nl , dan ontvangt u dezelfde dag een reactie.

Het systeem waarmee we nieuwe leden inschrijven hapert sinds 2 weken, er wordt aan gewerkt. Intussen kunnen we niet bij uw e-mailadres om ons informatiepakket te sturen.

Trek aan de bel als u ons nodig heeft!

Met vriendelijke groet,

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Zou de aanvraag van Willem-Alexander ook kwijt zijn?

Apeldoorn, 23 september 2020

We krijgen meldingen over zorgverzekeraars die ‘brieven kwijt zijn’ , ‘aanvragen nog niet binnen hebben’  en we vermoeden hier met een vertragingstactiek te maken te hebben.

De beste tip is om de aanvraag in te scannen en te mailen. Dan houdt u de beschikking over het origineel en kunt u aantonen wanneer de aanvraag verstuurd is.

Voor mensen die op versturen per post zijn aangewezen, kan de  aanvraag van uw arts (bijv. blz. 8 van de bestelset op www.taperingstrip.nl)  aangetekend verstuurd worden, t.a.v. arts in dienst als medisch adviseur, met op de envelop : ‘medisch geheim’. Maak een kopie!

Hebt u te maken met uitblijven van antwoord  en/of wilt u hulp bij de communicatie met uw zorgverzekeraar? Mail dan naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Als uw zorgverzekeraar zegt de aanvraag ‘kwijt te zijn’  dan kunt u daarnaast overwegen een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wegens slordig omgaan met uw medische gegevens.  Wij hebben een conceptbrief!

Adres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Duurt het lang (langer dan de zorgverzekeraar op de website belooft) voor u antwoord krijgt op de aanvraag:  meld dit dan bij NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Ook hiervoor hebben wij een conceptbrief.

Adres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht

Pauline Dinkelberg. voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leven na een depressie

Apeldoorn, 15 september 2020

De Depressievereniging vraag deelnemers voor het volgende onderzoek:

Gezocht: kandidaten voor de STAIRS Pilot

6 september 2020
‘Wat vertel ik over mijn depressie aan collega’s?’

Dit is een van de vele vragen waar mensen na een depressie(behandeling) mee kunnen worstelen. Een depressie heeft flinke impact op je dagelijkse leven en niet voor alle gevolgen van een depressie is binnen de reguliere behandeling evenveel aandacht. Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) in Groningen heeft daarom samen met de Hanzehogeschool Groningen, stichting Wittebos en MIND de STAIRS-training ontwikkeld. In deze training ga je onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en een medewerker van het UCP actief aan de slag met verschillende thema’s. Deze thema’s dragen allemaal bij aan het houden van grip op je leven na een depressie. STAIRS start medio september met een pilot bij het UCP in Groningen. Dus, ben jij recentelijk hersteld van een depressie en wil je samen met anderen ontdekken wat jou helpt om de verschillende rollen in je leven weer goed in te kunnen vullen? Meld je dan aan voor de STAIRS pilot.

Verschillende rollen
De gevolgen van een depressie zijn voor iedereen anders. De een ervaart door de depressie veel moeilijkheden rondom het werk, de ander worstelt met de gevolgen voor zijn/haar positie in het gezin en weer een ander merkt dat het impact heeft in de manier waarop het contact met vrienden verloopt. We hebben allemaal verschillende rollen in het leven en een depressie kan op elk van deze rollen invloed uitoefenen. Het doel van STAIRS is concrete handvatten te bieden, zodat je deze rollen weer naar tevredenheid kunt invullen.

Ervaringen uitwisselen en oefenen
STAIRS bestaat uit 10 bijeenkomsten, waarin veel ruimte is om door middel van het uitwisselen van ervaringen inzicht te krijgen in wat voor jou werkt. Daarnaast ga je met behulp van verschillende oefeningen vaardigheden trainen die nodig zijn om grip op je leven te houden. Tussen de bijeenkomsten in ga je hier verder mee aan de slag in je eigen situatie en wissel je in een online omgeving ervaringen uit met je groepsgenoten. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.: gevolgen van een depressie, verbinding maken met mensen in je omgeving, zelfbeeld, structuur en fysieke gezondheid.

Interesse of vragen? Stuur een mail naar: d.wedema@pl.hanze.nl

Weinig goeds in de ZiN (Zorginstituut Nederland)

Apeldoorn, 7 september 2020

Onze strijd voor vergoeding van afbouwmedicatie duurt inmiddels 5 jaar.  Elke dag komen er patienten bij die geen beschikking krijgen over de lagere doseringen die nodig blijken om verantwoord af te bouwen. Zij ondervinden ernstige onttrekkingsverschijnselen.  Grote groepen mensen zien zich daardoor genoodzaakt medicatie te blijven slikken met alle bijwerkingen van dien.

Terwijl internationaal de bijval voor het idee van taperingstrips alleen maar groeit, houden instituten zoals het Zorginstiuut deze verbetering van de zorg tegen. Veel mensen zien daardoor geen kans om m.b.v. langzaam afbouwen bijv. hun antidepressiva te stoppen.

Vandaag stuurden we voor de tweede maal een brief aan de minister van VWS en aan de Vaste Kamercommissie van VWS. We doen daarin nogmaals een oproep voor een onafhankelijk onderzoek naar de institutionele vooringenomenheid van het Zorginstituut.

We weten inmiddels dat zaken zoals het stoppen van kindertoeslagen verschrikkelijk uit de hand kunnen lopen, voordat fouten erkend worden en lering getrokken wordt uit zo’n drama.

Bent u ook de dupe van de onZiNnigheid van o.a. het Zorginstituut en kunt u fluiten naar de vergoeding van afbouwmedicatie? Mail ons met uw verhaal via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

 

 

 

 

 

Depressielijn weer actief!

Depressielijn weer actief

Vanaf morgen dinsdag 1 september gaat om 10.00 uur de Depressielijn weer de lucht in. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Met onze bureau vrijwilliger Jasmijn Noorlander en een enthousiaste groep van ervaringsdeskundige vrijwilligers is het geluk het rooster voor alle werkdagen met drie shifts te vullen. Ongelooflijk fijn dat het op zo’n korte termijn gelukt is. Dat we naast onze supportgroepen nu ook in het 1 op 1 contact mensen met een depressie of hun naasten een luisterend oor kunnen bieden..
Telefoonnummer Depressielijn: 088-5054334

Wil jij je ook inzetten?

Zou jij ook een van die vrijwilligers willen zijn aan de telefoon? Stuur dan je gegevens naar depressielijn@depressievereniging.nl o.v.v. depressielijn. Je ontvangt dan het profiel. We hebben het rooster nu gevuld, maar wanneer de drukte op de lijn toeneemt kunnen we vast extra mensen gebruiken.

Woord van dank!

Het weer in het leven kunnen roepen van de Depressielijn is dankzij de steun van Janssen-Cilag B.V. mogelijk gemaakt. (Opmerking VA: check wat er met uw gegevens gebeurt! Dit is nl een farmaceutisch bedrijf) Zij vinden het belangrijk dat helemaal in deze tijd met Corona mensen met een depressie extra ondersteuning moeten krijgen. Wij zijn hen hiervoor erg dankbaar en vertrouwen erop met de vrijwilligers een waardevolle ondersteuning van te gaan maken.

Bekend maken van het bestaan, help jij ook mee?

Met onderstaande afbeeldingen zullen we op onze socials aandacht besteden aan het bestaan van onze Depressielijn. Help jij ons de Depressielijn bekend maken zodat mensen met een depressie of hun luisterend oor steun mogen ervaren door een telefoontje met een van onze vrijwilligers. Deel dan ook onze bericht in jouw eigen netwerk.

Zorginstituut is benieuwd naar uw ervaringen!

Zorginstituut Nederland  (ZiN) verspreidt via Twitter het bericht dat er over 2 weken (8 september a.s.) een speciaal tijdschrift uitkomt over het belang van patientenervaringen.

Dat is ook voor onze doelgroep natuurlijk goed nieuws!  Een belangrijk instituut geeft aan uw ervaringen belangrijk te vinden!

We roepen u op uw ervaringen met afbouwen op te sturen naar ZiN. Dat kan per e-mail:

vragenaanzin@zinl.nl

Of per post: Zorginstituut Nederland,

Postbus 320,

1110 AH Diemen.

Laat ons even weten als u uw verhaal hebt ingestuurd. Bedankt!

Pauline Dinkelberg, voorzitter