De Vereniging Afbouwmedicatie slaat alarm over het tegenhouden van een open debat over afbouwmedicatie in het wetenschappelijke tijdschrift  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

In september 2018 werd het Multidisciplinair Document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ gelanceerd (MD).

Tot stand gebracht door 4 partijen; waaronder de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, vertegenwoordigd door psychiater dhr. Ruhe.

De teneur van dit document is; afbouwen dient op maat van de patient te gebeuren. Echter; op 21 februari jl. werd een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)geplaatst van de hand van psychiater Ruhe, waarin dat essentiele maatwerk plots beperkt blijkt tot de keuze uit een bepaald schema (tabel 3).

Aangezien zo’n beperking niet conform het MD is en rechtstreeks nadelig kan zijn voor de mogelijkheden van de patient om verantwoord te kunnen afbouwen, is er door Jim van Os en Peter Groot een reactie geschreven op genoemd artikel. Deze reactie is geplaatst, maar op 24 februari jl. weer verwijderd.

Dit kan uiteraard niet onbesproken blijven en u kunt  lezen hoe zij hierop reageerden.

Dit document bevat commentaar op de reactie1 die dr. Eric Ruhé, Voorzitter van de Multidisciplinaire Werkgroep afbouw SSRI’s en SNRI’s, na verschijning van het artikel ‘Het afbouwen van SSRI’s en SNRI’s’2 op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) heeft geplaatst.

Dat we dit commentaar op de website van de Verenging Afbouwmedicatie plaatsen is omdat het NTvG ons hiervoor geen ruimte wilde bieden. Ons commentaar werd in eerste instantie op 21 februari wel geplaatst maar werd op 24 februari weer verwijderd. Als reden werd gegeven dat het niet de bedoeling is dat reacties op de website langer dan 600 woorden zijn. Wat we konden doen was onze reactie inkorten of een artikel indienen dat dan na beoordeling in het NTvG kon worden gepubliceerd. Beide opties waren voor ons niet acceptabel.

De belangrijke discussie over verantwoord afbouwen van antidepressiva (en andere medicijnen die onttrekkingsverschijnselen kunnen veroorzaken) en de vergoeding van de afbouwmedicatie die dat inmiddels praktisch mogelijk maakt kan alleen goed worden gevoerd als verschillende partijen hierover open en eerlijk met elkaar in gesprek willen en kunnen gaan. Daar is geen sprake van als de ene partij wel alle ruimte krijgt om een standpunt naar buiten te brengen en de andere niet.

Wat hierna volgt is onze volledige reactie op het commentaar van Ruhé zoals die door ons bij het NTvG was ingeleverd. Ons commentaar in het NTvG zelf en de reactie van Ruhé op de website van het NTvG zijn aan het eind van dit document als bijlage toegevoegd.

Druk hier voor de link naar de volledige reactie.

Amsterdam, 26 februari 2020,  Pauline Dinkelberg, voorzitter Vereniging Afbouwmedicatie

Reacties (4)

Heel erg goed dat jullie zo volharden in de strijd om voor elkaar te krijgen dat afbouw van antidepressiva en dergelijke wordt gezien als een langdurig en vaak inspannend en uitputtend proces, en dat afbouwmedicatie daarbij onontbeerlijk is. Veel dank daarvoor.

Goedemorgen!

Dank voor uw reactie! Ja, de ‘tegenpartijen’ is er blijkbaar veel aan gelegen afbouwmedicatie te dwarsbomen. Echter; het gaat om een groeiende, internationale bewustwording en is niet tegen te houden.

Met vriendelijke groet,
Pauline Dinkelberg

ga zo door beste Paulline en de VA! en hoe is de bodemprocedure in Arnhem tegen VGZ eigenlijk afgelopen?vervolg?

Hallo Erik!
VGZ moet afbouwmedicatie vergoeden, maar doet dit nog niet. Werk aan de winkel dus!

Groeten van Pauline Dinkelberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *