Apeldoorn, 9 januari 2022

De Vereniging wil graag haar steentje bijdragen aan verantwoord medicijngebruik! Mogelijkheden genoeg!

We schreven een brief aan de huisartsenverenigingen over het volgende;

Dit jaar hebben we gekozen voor aandacht voor het protocol (pag. 12) t.b.v. huisartsen waarin staat dat patienten die medicijnen zoals antidepressiva gebruiken, elke drie maanden ter controle door de huisarts gezien en gesproken moeten worden.

Omdat we weten dat langdurig gebruik van antidepressiva toeneemt en dat afbouwen lastiger wordt naarmate er langer doorgegaan wordt slikken, lijken deze controles een heel goed middel om vinger aan de pols te houden.

Samen met de patient kan de huisarts evalueren; wegen de voordelen nog op tegen de nadelen (waaronder bijwerkingen en mogelijke afbouwproblemen)? Wil de patient doorgaan of liever stoppen?

Zie onze brief aan de Nederlandse Vereniging van Huisartsen (NHG), Landelijke Vereniging Huisartsen (LHV) en Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH).

Een goede beslissing kan natuurlijk alleen maar op basis van juiste en tijdige (dus voor de start!) informatie genomen worden; ook op dat vlak valt nog veel te verbeteren. En dat is hoognodig; te veel mensen melden ons dat zij niet wisten dat langer gebruik het risico op ontrekkingsklachten lijkt te vergroten. Als je dat van tevoren weet bevordert dat de motivatie om regelmatig met je huisarts te kijken of je door wilt gaan of wil stoppen.

Ook wankelt de overtuiging dat doorgaan met antidepressiva terugval voorkomt. In onderzoeken wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen onttrekking en terugval.

Voorkomen is ook hier beter dan genezen; temeer omdat we vermoeden dat veel mensen met langdurige en wellicht blijvende klachten tobben na het (te snelle) afbouwen.

Vragen?  Mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *