Apeldoorn, 25 februari 2022

Ethische vragen over door ZonMw gesubsidieerd TEMPO onderzoek naar afbouw antidepressiva

In 2020 gaf ZonMw anderhalf miljoen euro subsidie voor het TAPER-AD onderzoek naar afbouw van antidepressiva. In Eenvandaag zei een van de onderzoekers over dit onderzoek: ‘Straks weten we voor eens en voor altijd wat werkt en is de discussie over de vergoeding [van afbouwmedicatie] verleden tijd.’ Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, ZK, VGZ, Menzis, CZ, en andere partijen lijken die mening te delen, want bij vragen over de vergoeding verwijzen zij steevast naar dit onderzoek.

Wat ‘straks‘ betekent weet echter niemand zeggen omdat dit onderzoek nog steeds niet is goedgekeurd door een Medisch Ethische Commissie (METC). De Vereniging Afbouwmedicatie liet al eerder weten dat medisch ethische goedkeuring voor dit onderzoek, dat inmiddels TEMPO heet, helemaal niet mogelijk is (zie: Anderhalf miljoen voor overbodige en onethische studie naar afbouw antidepressiva is weggegooid geld).

Uit door ZonMw verstrekte WOB stukken zijn inmiddels nieuwe feiten naar voren gekomen die bij de Vereniging de vraag oproepen of de onderzoekers bij het aanvragen van hun subsidie wel altijd ethisch juist te werk zijn gegaan.

De Vereniging Afbouwmedicatie heeft hierover, samen met onderzoekers Prof. Jim van Os en Dr. Peter Groot, vandaag een brief  gestuurd naar de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), die toeziet op alle METCs in Nederland. Hierin wordt uitgebreid toegelicht wat de vragen en zorgen zijn die de Vereniging Afbouwmedicatie heeft. Dit is gedaan om te bereiken dat er eindelijk duidelijkheid komt over de vergoeding van afbouwmedicatie en is daarmee een aanvulling op de recente oproep aan Minister Kuipers tot vergoeding van afbouwmedicatie uit het basispakket.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *