Apeldoorn, 14 maart 2022

De stofjes-mythe komt weer volop aan bod in de glossy ‘Depressie’ van de Depressievereniging.

Reden voor de Vereniging Afbouwmedicatie om een brief te schrijven aan psychiater Scheepens, die deze reeds lang geleden achterhaalde theorie ook weer van stal haalt in haar bijdrage aan dit tijdschrift.

We deden ook een duit in het LinkedIn-zakje.

Aanvulling 1 mei 2022: artikel in Mad in America

In een commentaar waarin wordt ingegaan op de misleidende gedachtengang dat ‘depressie te maken heeft met je hersenen, DUS dat daarmee iets mis is’, wordt de vergelijking gemaakt met ‘auto-ongelukken’;

‘This reasoning is ridiculous: to say the brain is involved in thoughts and emotions does not prove mental suffering is due to “disordered” brains – any more than saying all car accidents involve cars necessarily means that all car accidents are caused by mechanical malfunctions. In fact, somewhere around 95% of all accidents are caused by environmental factors external to the car’s mechanics – black ice, snow, fog, drunken/distracted/speeding drivers – essentially the environmental input in which the car is operating.’

Deze redenering is belachelijk: zeggen dat de hersenen betrokken zijn bij gedachten en emoties bewijst niet dat geestelijk lijden te wijten is aan “ontregelde” hersenen – net zo min als zeggen dat bij alle auto-ongelukken auto’s betrokken zijn, betekent dat noodzakelijkerwijs dat alle auto-ongelukken worden veroorzaakt door mechanische storingen . In feite wordt ongeveer 95% van alle ongevallen veroorzaakt door omgevingsfactoren buiten de mechanica van de auto – ijzel, sneeuw, mist, dronken / afgeleide / te hard rijdende bestuurders – in wezen de milieu-input waarin de auto rijdt.

(Vertaling Google Translate)

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *