Apeldoorn, 1 mei 2023

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het Zorginstituut (ZiN). Maar neemt die niet als blijkt dat zij hun werk niet goed doen/ nalaten te doen wat ze zouden moeten doen. ‘Dat gaat ons niet aan’ is het antwoord van VWS als wij weer ‘ns de vinger op die zere plek leggen.

In een recente kamerbrief laat de minister zich vreugdevol uit over het initiatief van het Zorginstituut om de Vereniging Afbouwmedicatie uit te nodigen voor een bijeenkomst waarin met alle betrokken partijen (zij wél) de vergoeding van afbouwmedicatie wordt besproken.

Die pret wordt al snel gedrukt als wij een uitnodiging krijgen van het ZiN voor ‘een gesprek vooraf waardoor zij onze input mee kunnen nemen’.    Dat is heel andere koek!

Om dit verzoek uberhaupt in overweging te kunnen nemen, vragen we de antwoorden op een brief uit 2020.

Je kunt je afvragen waaróm die zo lang onbeantwoord is gebleven.

Vervolgens komt daar het vraagteken bij waarom de geadresseerde (dhr. Wijma) nog steeds niet zelf antwoordt, maar iemand anders een ‘zogenaamd’ antwoord laat opstellen.  Deze persoon geeft geen antwoorden op ónze vragen, maar op vragen die zij zelf heeft geformuleerd.

Kortom; de adviestaak van het ZiN kan hierdoor niet naar behoren worden vervuld.

Wat gaat de minister doen (ervoor zorgen dat ZiN haar werk goed gaat doen) nu duidelijk is dat hij geen reden heeft om erop te vertrouwen dat de Vereniging Afbouwmedicatie betrokken kan worden bij de voorgenomen bijeenkomst?

 

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *